Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Bostäder

Bostadsanpassning ska moderniseras

Publicerad: 26 januari 2018, 08:49

Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister. Foto: Kristian Pohl / Regeringskansliet

En ny lag om bostadsanpassningsbidrag ska ersätta den nuvarande. Flera av bestämmelserna behålls från den gamla lagen medan andra skrivelser moderniseras och förtydligas. Förslag lämnas nu till riksdagen.

Ämnen i artikeln:

bostadsmarknad

Propositionen bygger på den lagrådsremiss som regeringen fattade beslut om i oktober 2017. Bostadsanpassningsbidrag ges till personer som på grund av en funktionsnedsättning behöver anpassa sin bostad. Den nya lagen är både mer rättssäker och förutsägbar än den tidigare. Bland annat föreslås att det är personen med funktionsnedsättning som ska kunna ansöka om bidraget, oavsett om personen äger den aktuella bostaden som ska anpassas eller bor i den med nyttjanderätt.

– Den här lagändringen ska sätta personen som ansöker om bidraget i centrum för processen. Personer med funktionsnedsättningar ska känna sig fullt delaktiga i beslut som rör deras vardag, och den nya lagen ligger i linje med det nya nationella målet för funktionshinderspolitiken, säger Åsa Regnér, ansvarig minister.

Lagen ska förenkla kommunernas handläggning genom tydligare bestämmelser och ge kommunerna bättre möjlighet att utnyttja sina resurser utifrån de förutsättningar kommunerna har. Bland annat ska den nya lagen möjliggöra för återbruk av anordningar som redan finns.

Den nya lagen om bostadsanpassningsbidrag föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Anders Siljevall, anders@byggindustrin.se

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev