Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Bostäder

Bostadsbyggandet i Stockholm rekordhögt

Publicerad: 15 juni 2016, 11:24

Bostadsbyggandet är högt i hela Stockholms län. Här bygger Boklok bostäder i Huddinge.

Foto: Mattias de Frumerie

Bostadsbyggandet i Stockholm har tagit rejäl fart. Det är inte byggts så mycket i länet sedan miljonprogrammet och den höga byggtakten ser ut att fortsätta. Det visar en ny rapport från länsstyrelsen Läget i länet – bostadsmarknaden i Stockholms län 2016.


Länsstyrelsen i Stockholm har kartlagt bostadsbyggandet i länet sedan 2010. Under perioden 2013–2015 påbörjades byggandet av över 41 500 bostäder i Stockholms län. Därmed börjar länet på väg att nå det regionala målet för hur många bostäder som behövs. Men det finns behov som inte täcks in.

– Baksidan är att det fortfarande saknas bostäder för svaga hushåll. Endast en tredjedel av de bostäder som tillkommit sedan 2010 har varit hyresrätter, säger landshövding Chris Heister i ett pressmeddelande.

Trots ett rekordhögt bygganden ökar bostadsbristen i alla kommuner i länet, enligt rapporten. Var femte person upplever trångboddhet och minst 8 procent bor under otrygga förhållanden i andra hand eller som inneboende.

Det stora bostadsbyggandet förväntas fortsätta. Länsstyrelsen bedömer att mellan 30 000–40 000 bostäder kan påbörjas under 2016 och 2017. En tredjedel av dessa kan bli hyresrätter. Drygt 5 000 studentbostäder kan komma att påbörjas i år och nästa år, vilket är en stor ökning mot tidigare år. I dagsläget finns drygt 14 000 studentbostäder som finns i länet.

– Förutom att bostadsbristen hämmar människors möjligheter att få en bostad eller flytta så påverkar det också företagens tillväxtmöjligheter. Men det faktum att bostadsbyggandet nu tagit fart gör ändå att fler hushåll får möjlighet att ta sig in på bostadsmarknaden, säger landshövding Chris Heister.

Utöver att påbörjade bostäder blir inflyttningsklara så ökar bostadsbeståndet varje år genom att fritidshus blir permanentbostäder och att lokaler byggs om till bostäder. Totalt så ökade bostadsbeståndet åren 2013–2015 med 37 600 bostäder.

Sedan 2006 har länets befolkning ökat med närmare 340 000 invånare och ökningen väntas fortsätta. Och behovet av bostäder likaså. Främst är det hushåll med små inkomster och kort kötid i bostadsförmedlingen som har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Särskilt svårt är det för nyanlända med uppehållstillstånd. Här behövs det långsiktiga lösningar, men frågan kompliceras enligt länsstyrelsens rapport av att alla kommuner i länet uppger ett underskott på alla typer av bostäder och att underskottet beräknas kvarstå de kommande fem åren.

– Men det finns också en viss risk att brist på byggarbetskraft och planhandläggare kan bli en flaskhals, eller åtminstone fördyrande faktor, när det gäller bostadsbyggandet, säger landshövding Chris Heister.

Antal påbörjade bostäder i Stockholms län

■ 2010–2012: 24 100 bostäder
■ 2013–2015: 41 500 bostäder, varav drygt 13 000 under 2015. 2015 tillkom också 1 450 bostäder genom ombyggnationer av lokaler och vindar. Det innebär totalt 14 450 bostäder under 2015.
■ Stockholmsregionen har 2,2 miljoner invånare – eller ytterligare nära en miljon om angränsande län räknas in. Befolkningsökningen förväntas fortsätta så att länet har över 2,6 miljoner invånare 2030 och 3,2 miljoner 2050.

Stod till bostadsbyggande

■ Regeringen har avsatt 2,2 miljarder kronor i investeringsstöd i år till kommunerna för anskaffande av hyresbostäder och bostäder för studerande. Stödet kommer att kunna sökas för projekt som påbörjats den 25 mars 2015 eller senare.
■ Regeringen har beslutat om ett statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande. Bidraget är på totalt 1,85 miljarder för 2016. Statsbidraget beräknas till 1,8 miljarder för 2017 och därefter 1,3 miljarder årligen.

Nomi Melin Lundgren

Redaktör

nomi@byggindustrin.se

Dela artikeln:


Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.