onsdag1 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Bostäder

Bostadssociala utredningen klar: ”Vi har insiders och outsiders”

Publicerad: 31 mars 2022, 14:17

Karolina Skog lämnade i dag över den bostadssociala utredningen till bostadsminister Johan Danielsson (S). Foto: Kristian Pohl, TT

På onsdagen tog bostadsminister Johan Danielsson (S) emot utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning. Utredarens linje är att staten måste ta ett större ansvar på bostadsmarknaden, och föreslår en ny nationell handlingsplan. Vi listar samtliga förslag. 

Ämnen i artikeln:

bostadsmarknadbyggpolitikPolitikbostadspolitik

– Bostaden är en central del för var människas liv. Förutom att det behövs fler bostäder är det viktigt att vi har en bostadsmarknad som är tillgänglig för alla. Det finns stora utmaningar och många har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden, något som utredningen tittat på, säger bostadsminister Johan Danielsson (S).

Karolina Skog överlämnade på onsdagen den försenade och drygt 700 sidor långa utredningen En socialt hållbar bostadsförsörjning – vår tids stora bostadssociala utredning till riksdagen, med orden:

– Utmaningarna är mycket stora. Vi har höga trösklar för att få ett förstahandskontrakt, men också för att komma in på ägarmarknaden. Det här skapar strukturell hemlöshet och ojämlikheten är stor, vilket hör ihop med den ökade prisbilden, säger utredaren Karolina Skog (MP). 

Bomarknadens insiders och outsiders

Bakgrunden är inte minst att inkomstskillnaderna och bostadspriserna har ökat de senaste 20 åren. Allt färre hushåll har råd att investera i en ägd bostad, samtidigt som det tar längre tid att spara ihop till kontantinsatsen.

Läs även: Tio utredningsuppdrag som ska forma den nya bygg- och bostadspolitiken 

Vi har insiders och outsiders, mellan de som kan ta del av värdeökningen medan andra inte ens får ett förstahandskontrakt fast man har en inkomst. 

Vi har insiders och outsiders, mellan de som kan ta del av värdeökningen medan andra inte ens får ett förstahandskontrakt fast man har en inkomst.

– Vi har insiders och outsiders, mellan de som kan ta del av värdeökningen medan andra inte ens får ett förstahandskontrakt fast man har en inkomst. Särskilt barnfamiljer med låg köpkraft sticker ut. Jag menar att det är motiverat att införa särskilda åtgärder via hyresgarantier för dessa barnfamiljer. Barn som tvingas flytta ofta har svårt med skolan, barn med föräldrar som är oroliga drabbas väldigt hårt. 

Slutsatsen hamnar enligt henne därmed nära den första utredningen av Gustav Möller på 40-talet. 

– Likheterna är fascinerande, om att det behövs ett grundskydd för alla, men särskilt för de svaga, säger Skog. 

Läs även: Branschens tuffa krav på nya bostadsministern 

Rapporten som egentligen skulle ha presenterats redan i november tillsattes i maj 2020 bland annat för att utreda den uppgiftsfördelning mellan stat och kommun som funnits inom bostadspolitiken sedan 1940-talet, kartlägga kommunernas bostadspolitiska verktyg särskilt för resurssvaga hushåll, exempelvis bostadsförmedlingar och hyresgarantier, samt se över kreditgivarnas villkor för förstagångsköpare.

Statens roll

Utredaren har landat i att bostadsförsörjningsansvaret bör vara delat mellan staten och kommunerna. 

Staten behöver kliva fram och vara mer aktiv med selektiva åtgärder och effektivare bostadspolitiska verktyg som förstärker hushållens förmåga att skaffa sig en bostad på egen hand.

– Jag introducerar en ny nationell handlingsplan för bostadsförsörjningen, där regeringen redogör vilka åtgärder man avser att göra. Staten behöver kliva fram och vara mer aktiv med selektiva åtgärder och effektivare bostadspolitiska verktyg som förstärker hushållens förmåga att skaffa sig en bostad på egen hand. 

Utredaren föreslår ändrade tillträdeskrav för nya hyresgäster, som används för att säkerställa hyresgästerna kort- och långsiktiga betalningsförmåga. 

– Kraven ska ha ett syfte och vara lämpliga. Det här hoppas jag ska skapa en allmän debatt vilka krav som är berättiga och lämliga och leder till att fler sänker sina krav. 

Läs även: Civilutskottets bostadspolitik – under 60 sekunder 

Men det kommer alltid att finnas grupper som har svårt att få ett förstahandskontrakt och därför föreslår hon att hyresmodellen görs om till att både innefatta kötid och mer behovsanpassade lösningar.

– Förslaget är att kommunen ska tillhandahålla bostäder till barnfamiljer som inte kan efterfråga en bostad, finansierat av staten under minst två års tid, vilket minskar det akuta behovet av sociala insatser. 

Boverket och Socialstyrelsen föreslås få i uppdrag att erbjuda kommunerna rådgivning och stöd kring detta.

– I dag signalerar kommunerna en tveksamhet kring hur de får arbeta med förtur och reservationer. Vi har gått igenom reglerna och föreslår att de tas bort för att utöka kommunernas handlingsfrihet, säger Karolina Skog (MP). 

Slutbetänkandet skickas nu ut på remiss till den 22 augusti för att få ett så brett underlag som möjligt för att regeringen sedan ska kunna gå vidare med förslagen. 

Teresa Ahola

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev