Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Bostäder

”Boverkets förslag kan leda till permanent utanförskap”

Publicerad: 11 mars 2015, 06:44

Ulf Perbo, före detta statssekreterare, är kritisk till Boverkets förslag om bostäder för asylsökande.

Foto: Cecilia Larsson Lantz

Boverket föreslår att tusentals tillfälliga modul­bostäder byggs till asylsökande flyktingar och att staten ska stå för kostnaden. Ulf Perbo, före detta statssekreterare hos förre bostadsministern Stefan Attefall (KD), är kritisk och varnar för att detta riskerar att permanenta utanförskap.


Ämnen i artikeln:

bostadsutvecklingBoverketsocial housinginvandringmigration

I förra veckan gav Boverket regeringen en delrapport med förslag på hur asylsökande ska få bostäder. Boverket föreslår att staten och kommunerna bygger tusentals tillfälliga modulbostäder i kommuner och regioner med god arbetsmarknad och att staten till största delen står för boende­kostnaderna. Tidigare har både Kristdemokraterna och Folkpartiet föreslagit samma sak.

Ulf Perbo, statssekreterare hos förre bostadsministern Stefan Attefall är dock kritisk. Han varnar för att ett sådant byggande riskerar att permanenta ett utanförskap för den snabbt växande gruppen flyktinginvandrare.

I en debattartikel i Byggindustrin denna vecka pekar han i stället ut behovet att komma tillrätta med bostadskrisen på andra sätt, bland annat genom att ta bort alla kreditrestriktioner som bolånetak och amorteringstvång på nyproducerade bostäder.

Småhusbyggandet har också en viktig roll i hur bostadskrisen kan hävas, menar Ulf Perbo.

– Bejaka att en stor majoritet har småhus som sitt drömboende. Sverige har ovanligt goda förutsättningar för ett hållbart småhusbyggande och bör kunna hålla en nivå på småhusbyggandet som är åtminstone 20 000 per år, säger Ulf Perbo.

Småhusbranschen som i flera år har varit en krisbransch med svag efterfrågan kan, om den slipper kreditrestriktionerna för nya hus, bidra med 20 000 bostäder per år, enligt Ulf perbo. Småhusbyggandet spelade en viktig roll under miljonprogrammets år 1965–1975. Småhusen stod för en tredjedel av de 100 000 bostäder som byggdes varje år.

Men parallellt med att ett ökat byggande av småhus och lägenheter lättar på situationen rent allmänt på bostadsmarknaden och den kraftiga prisstegringen på existerande bostäder behövs särskilda insatser för migrationen, betonar Ulf Perbo.

– Acceptera att migrationen kräver social housing, subventionerade bostäder för svaga grupper som inte kan tillgodose sina behov på marknaden, vare sig på kort eller lång sikt, skriver han i sin debattartikel.

Han beräknar de årliga kostnaderna för social housing till fem till tio miljarder kronor.

I Boverkets rapport i förra veckan till regeringen, ”Nyanländas boendesituation – delrapport”, hänvisar man till Migrationsverkets prognoser:

”Bostadsbehovet för flyktingar ligger på historiskt höga nivåer. Antalet beviljade uppehållstillstånd till asylsökande kommer att uppgå till drygt 80 000 om året mellan 2015 och 2018. Det kan jämföras med åren 2008–2014 då knappt 27 000 asylsökande om året beviljades uppehållstillstånd.”

Boverket kommer med en lista på förslag hur de asylsökandes bostadsbehov ska lösas. Tillfälliga modulhus föreslås som modell för merparten av behovet med ett delat ansvar för genomförandet för staten och kommunerna och med staten som ansvarig för finansieringen.

Enligt Boverkets bedömning behövs de tillfälliga bostadsmodulerna under högst ett halvår, sedan ska de boende flytta vidare till andra bostäder.

Ulf Perbo tror inte att det är realistiskt.

– Tidigare har knappt någon diskuterat ett behov av social housing alls. Men nu när man vaknar till att behoven är så stora och så akuta, så väljer man att satsa på den värsta, den mest extrema formen. Med tanke på de stora tal det handlar om varje år, kommer man inte att kunna använda modulbostäder så som Boverket, KD och FP hoppas.

Modulboendet riskerar att bli permanent, varnar han. Det kommer att medföra stigmatisering och försvåra integrationen. Ulf Perbo har i dag ingen formell ställning i sitt parti, Kristdemokraterna, men han kommer ändå att försöka påverka partiet att ställa sig bakom en mer långsiktig bostadspolitik för de asylsökande.

– Tillfälliga bostadsmoduler i städernas utkanter på mark som kanske planeras att bli vägar, järnvägar eller industritomter kan fungera som studentbostäder. Där är de naturliga genomgångsbostäder. För en stor satsning på social housing för asylsökande med uppehållstillstånd däremot är det nödvändigt att de redan från början bor i integrerade miljöer. Vi måste börja i rätt ände.

De måste beredas plats i integrerade boendemiljöer redan från början, menar Ulf Perbo. Annars kommer Sverige att skapa oöverstigliga problem på några års sikt.  Till att börja med måste förutsättningarna för en ökad bostadsproduktion förbättras.

Vill du läsa rapporten?

Boverket har regeringens uppdrag att kartlägga och analysera boendesituationen för asylsökande i eget boende och för nyanlända. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 oktober 2015. Här kan du läsa delrapporten från Boverket.

Staffan Åkerlund

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.