torsdag8 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Bostäder

Boverkets nya prognos: ”Stora utmaningar med att få bostadsmarknad i balans”

Publicerad: 28 juni 2022, 14:08

Bostadsbyggandet behöver öka enligt Boverkets nya prognos, men i stället minskar det. Det beror bland annat på minskad köpkraft, dyrare byggmaterial.

Foto: Mattias de Frumerie

Boverket skriver upp sin prognos över bostadsbehovet, samtidigt som man räknar med att bostadsbyggandet minskar stort i år och nästa år. ”De stora utmaningar bostadsmarknaden har stått inför under lång tid riskerar att bestå även under lång tid framöver”, säger Bengt J Eriksson, bostadsmarknadsanalytiker på Boverket.

Ämnen i artikeln:

BoverketbostadsmarknadbostadsrätterBostadsrätterna

Nomi Melin Lundgren

nomi@byggindustrin.se


Våren 2022 har stämningsläget i den svenska samhällsekonomin skiftat markant på bara några få månader. Hushållens köpkraft har försvagats, stigande räntor och ökade energipriser ger ökade boendekostnader, samtidigt som byggbolagen hukar under kraftigt ökade byggkostnader. Följden är att bostadsbyggandet bromsar in, enligt Boverkets nya reviderade byggbehovsberäkning.

Den nya byggbehovsberäkningen visar att det behövs 63 400 nya bostäder per år under perioden 2022–2030. Förra året påbörjades cirka 71 500 bostäder vilket var en historiskt hög takt. I år räknar Boverket med att cirka 61 000 bostäder påbörjas, för att under 2023 falla till under 50 000 nya bostäder.

Dyster utveckling

Enligt Anders Sjelvgren, generaldirektör vid Boverket, är det olyckligt. Sverige skulle behöva hålla en fortsatt hög takt i bostadsproduktionen.

Det finns tyvärr mycket som talar för att underskottet på bostäder kommer att bestå under lång tid.

– Det finns tyvärr mycket som talar för att underskottet på bostäder kommer att bestå under lång tid. Vi står inför en utmaning om vi ska lyckas nå en bostadsmarknad i bättre balans, säger han i ett pressuttalande.

I den nya prognosen skriver Boverket upp sin bedömning av bostadsbehovet. De cirka 53 000 bostäder som färdigställdes under 2021 var betydligt under det årliga behovet. Det skulle behövas drygt 10 000 fler varje år, det vill säga cirka 63 400 bostäder per år fram till 2030, totalt 571 000 bostäder, för att täcka behovet. Bostadsbehovet ökar på grund av den beräknade befolkningstillväxten under perioden och för att bygga ifatt det underskott som finns sedan 2006.

Alla segment påverkas

När det gäller utvecklingen i år och nästa år påverkas både bostadsrätter och hyresrätter av inbromsningen. Förra året påbörjades cirka 34 000 nya hyresrätter och cirka 21 000 bostadsrätter i flerbostadshus. Enligt Boverkets prognos minskar byggstarterna med 40 respektive 35 procent från 2021 till 2023.

– För hyresrätter finns även signaler om ökad mättnad, där den stora skillnaden i hyra mellan nyproduktion och bestånd utgör en risk, säger Hans-Åke Palmgren, analytiker på Boverket.

Byggandet av flerbostadshus förväntas minska i år medan småhusbyggandet i stället når en topp. År 2023 minskar byggtakten både för småhus och för flerbostadshus.

Vid sidan av kraftigt stigande räntor och högre byggkostnader som gör nyinvesteringar mindre attraktiva, kan byggandet även påverkas av tillgången på vissa byggmaterial, där inte minst tillgången på cement utgör en osäkerhet nästa år.

 

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev