Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Torsdag13.08.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Bostäder

Dagens bullerregler kan innebära tokstopp av bostadsbyggandet

Publicerad: 6 Mars 2008, 13:43


AV PER HINDERSSON

Vällovliga men strikta bullerregler och luftkvalitetsnormer för nyproduktion hotar att lamslå en stor del av det planerade bostadsbyggandet i Stockholm. Skulle man på allvar följa riktvärdena för buller som riksdagens klubbat fullt ut skulle det leda till stopp av bostadsbyggandet i innerstäderna.

Ulf Johansson och Ann-Sofie Eriksson på Sveriges Kommuner och Landsting gick ut i ett debattinlägg under rubriken "Bullernoja hotar nya bostäder" i Svenska Dagbladet för ett par veckor sedan.

- Kommunerna överöses av otaliga detaljkrav från olika myndigheter. Alla är säkert vällovliga, men de enskilda myndigheterna saknar helhetssyn och kraven är ibland motstridiga. Problemen hamnar i knäna på kommunerna som ska omsätta detta i verkligheten och väga samman alla olika parametrar, säger Ann-Sofie Eriksson.

Skulle man tillämpa kraven strikt när det gäller luftkvalitet och buller så blir det, menar Eriksson och Johansson, i praktiken omöjligt att bygga bostäder i stadsmiljö - inte bara i Stockholm utan också i andra städer runt om i landet. Om kommunerna i det läget väljer perifera exploateringslägen för att klara kraven så leder det till en explosiv ökning av biltrafiken.

- Man kan fråga sig vad som är bra och hållbar utveckling och man tar grönområden i städernas utkanter i anspråk istället för innerstan? Vi får ett ökat behov av resande både till arbete och till diverse stormarknader för inköp. Här är knappast kollektivtrafik ett realistiskt alternativ,  säger Ann-Sofie Eriksson.

- I en tät stadsbebyggelse kan man utnyttja kollektivtrafiken. Det är enklare att promenera eller cykla till butiker och innebär väsentligt lägre kostnader per person när det gäller vatten och avlopp, elförsörjning, gatuunderhåll. För stadskärnorna måste man kunna acceptera sämre kvalitet av vissa miljöaspekter till förmån för bättre kvalitet i andra avseenden, till exempel tillgänglighet. Miljökvalitetsnormerna ska utgöra ett av flera beslutsunderlag. Kommunerna måste ha mandat att göra avvägningar för att miljön som helhet ska bli bra, säger Ann-Sofie Eriksson.
- Folk som bor i citylägen har ju faktiskt fattat ett medvetet val. Bor man i en storstad så får man räkna med att ljudnivån är högre än i landsorten. Det går ju också att med dagens teknik att bygga så det är tyst inomhus, ändå är utgångspunkten att mäta bullret med öppna fönster nattetid.

De gällande riktvärdena för buller - som inte är rättsligt bindande, men ska vara vägledande för "bedömningen med hänsyn till lokala faktorer vid planering av nya bostäder"- ligger på 55-70 decibel utomhus och 30-45 decibel inomhus. Riktvärdena är antagna av riksdagen och i Boverkets senaste utredning i frågan (hösten 2004) slog man fast att riktvärdena låg på "bra" nivåer och konstaterade att "om det ska göras avsteg från dem vid nyproduktion av bostäder ska det finnas mycket bra motiv".
Protesterna mot riktvärdena och framför allt mot tillämpningen av dem har varit kraftigast i Stockholm.

Frågan kom till sin spets för ett par år sedan när Länsstyrelsen i Stockholm sa nej nya bostäder i kvarteret Stuten på Norrmalm med hänvisning till bullerproblemen. Stockholms stad och byggherren överklagade, men regeringen avslog överklagandet. Bullernivån utomhus beräknades på ett ställe nattetid till 66 decibel (där riktvärdet är 55).

- Vi ser bullernormerna som en stor risk när det gäller bostadsbyggandet i Stockholm, sa stadsbyggnadsborgarrådet Py Börjesson (s) i en intervju med DN i somras.
Enligt Stockholms stad hotas drygt 18000  planerade bostäder. Från stadens sida menar man att Boverkets senaste tolkningar av riktlinjerna bara har ökat förvirringen.

Redaktionen

Dela artikeln:


Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.