onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Bostäder

Dom lägger död hand över modulhus

Publicerad: 13 oktober 2016, 08:12

Bild 1/2  På Herkulesgatan har kalkcementpelare använts för grundläggningen. Ovan mark används ett plintsystem som skapar en krypgrund. Foto: Tomas Martinsson

Behovet av modulhus är just nu enormt. Men ett oklart rättsläge har gjort att en rädsla att våga investera sprider sig. I flera kommuner har byggandet stannat av. I Göteborg demonteras 120 inflyttningsklara studentlägenheter på grund av en dom gällande tillfälliga bygglov.

Ämnen i artikeln:

modulhusHDMark- och miljööverdomstolenHögsta domstolenbostadsmarknadbostadsbyggandebostadsutvecklingbostadsbrist

Johanna Åfreds

johanna@byggindustrin.se


Företaget Prime Living har under året byggt 120 studentlägenheter i modulhus med tillfälligt bygglov på Herkulesgatan på Hisingen. Men efter alla kontroverser som följde med Mark- och miljööverdomstolens dom i somras har företaget nu beslutat att plocka ned husen igen.

– Vi ställer dem i Malmö i stället där vi har mark. Vi har ändå behov där, säger Jan Severa, vd för Prime Living.

Jan Severa beskriver det som att ”bygglovet gäller men är svårt att hantera”. Och efter flera månader utan hyresintäkter i Göteborg blir nedmontering enklast. Företaget har väntat med att foga igen och göra det sista, därför kan alla moduler på Herkulesgatan monteras ned på två dygn. Förlusten för detta beräknar de till två miljoner kronor.

Inget tillfälligt behov

Det är ändå märkligt hur det har blivit, menar Jan Severa. Prime Living har under året även byggt 280 lägenheter i modulhus i Tynnered i Göteborg. De överklagades också men fick sedan klartecken och är nu inflyttade.

– Samma domstol dömde på helt olika sätt i två likadana mål. Förvirringen är total, säger Jan Severa.

En punkt som bland annat överklagande grannar har lyft fram är att de inte ansett att det finns ett tillfälligt behov av studentbostäder, något som plan- och bygglagen anger måste finnas för att ett tillfälligt bygglov ska bli aktuellt.

Behovet av studentbostäder har funnits i decennier, och kan därför inte betraktas som tillfälligt skriver grannarna. I det ena fallet ansåg mark- och miljödomstolen att det fanns ett tillfälligt behov, i det andra fallet att det inte fanns. När ärendet sedan överklagades till Mark- och miljööverdomstolen slog de visserligen fast att det fanns ett tillfälligt behov. Men i stället dök en ny komplikation upp då domstolen pekade på att om grundläggningen blir för omfattande och dyr rimmar det inte med de åtgärder som kan anses behövas för ett tillfälligt boende.

– Bygglovet upphävdes för att domstolen ansåg att det var utrett att det krävdes omfattande och förhållandevis kostsamma markåtgärder och att det därför inte ansågs som praktiskt och ekonomiskt rimligt att avveckla åtgärden efter lovtidens utgång, säger Sven Boberg, chefsjurist på stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad.

Han fortsätter:

– Men några kostnader finns inte redovisade eftersom plan- och bygglagen inte kräver det. Domstolen har också felbedömt hur grundläggningen går till. En utgångspunkt är rimligtvis att de som bygger tycker att kostnaderna är rimliga och att det ändå ger dem avkastning, säger Sven Boberg.

Har överklagat till HD

Behovet av att snabbt kunna bygga bostäder med tillfälliga bygglov på tio år, med möjlighet till ytterligare fem års förlängning, blev särskilt stort i och med bosättningslagen från den 1 mars i år. Den innebär att alla kommuner blir skyldiga att ta emot nyanlända. Göteborg ska enligt kvotsystemet ta emot 860 flyktingar i år och cirka 1 300 nästa år. Staden har lagt ett uppdrag om att bygga 1 000 temporära bostäder. Sven Boberg oroas över det oklara rättsläget och staden har överklagat Mark- och miljööverdomstolens dom till Högsta Domstolen.

– Tyvärr fick vi nyligen reda på att det kommer att dröja mellan sex och tolv månader innan de ens ger besked om de ger prövningstillstånd. Och får vi det dröjer det ytterligare innan de prövat domen, säger Sven Boberg.

Han understryker dock att Mark- och miljööverdomstolens dom inte har vunnit laga kraft och att varje ärende med planer för nya modulhus är unikt. I Göteborgs stad fortsätter man planera för boenden med tillfälliga bygglov, men kommer försöka välja platser med enkla markförhållanden och motivera beslut om tidsbegränsningen noggrant.

– Något definitivt stopp är det inte. Kommunerna är ålagda av staten att ta fram bostäder. I Göteborg arbetar vi vidare med detta. I en del kommuner kanske det oklara rättsläget gör att de stoppar användandet av tidsbegränsade lov, säger Sven Boberg.​

Martin Kvarnbäck, domare i Mark- och miljödomstolen, vill inte kommentera domarna närmare som fått helt olika utgång vad gällande modulhus i två områden i Göteborg.

– Det framgår av domskälen. Jag har inte möjlighet att kommentera dem ytterligare, säger han.

Stockholm lägger modulhus på is

Stockholms stad har långt gångna planer på att bygga modulhus för nyanlända på tre platser. Det gäller 350–400 lägenheter totalt i Beckomberga, Örby och Sätra. Men efter beslutet i Mark- och miljööverdomstolen i somras samt ytterligare ett beslut av länsstyrelsen i Stockholm har man valt att avvakta.

– För varje vecka som går blir det svårare och svårare att tro att vi ska få ut dessa bostäder till årsskiftet. I allra sista hand kan det handla om att vi får ta till hotell- och vandrarhemslösningar i stället, säger Fredrik Jurdell, biträdande stadsdirektör i Stockholms stad.

Det var i september i år som länsstyrelsen i Stockholm fattade beslut om inhibition i Beckomberga. Det betyder att bygglovet inte gäller till dess att länsstyrelsen övervägt fler detaljer och fattat ett slutgiltigt beslut.

– Det är ett tillfälligt stopp och inte samma sak som att bygglovet kommer att upphävas. Vi behöver utreda mer och har bett byggherren ge mer underlag. Beslut kommer under hösten, säger Sara Beckman, enhetschef på länsstyrelsen i Stockholms län.

Svåra markförhållanden

Domen från Mark- och miljööverdomstolen har påverkat länsstyrelsen.

– Våra beslut måste övervägas i ljuset av den domen, även om det inte är bara den som har spelat in i fallet med Beckomberga, säger Sara Beckman.

Att markförhållandena i Beckomberga är svåra medger Fredrik Jurdell på Stockholms stad. En del av ytan består av sankmark.

– Alla bra ytor för bostäder i den här staden är redan tingade. Vi är hänvisade till sådana här platser för att inte tillfälliga boenden ska konkurrera med byggande av permanenta bostäder. Nu väljer vi att avvakta innan vi sätter spaden i marken.

Byggindustrin har även varit i kontakt med Sveriges tredje stad Malmö för att höra hur de resonerar kring tillfälliga bygglov numera.

– Jag tror inte att domen får så stor påverkan hos oss eftersom vi har andra markförhållanden än till exempel Göteborg och vi behöver sällan påla. I de fall modulbyggnader blir aktuella kommer vi inte att välja de platser där markförhållandena är krävande. Vi har fått in ett fåtal ansökningar om modulhus hittills, säger Anton Broberg Holm, bygglovshandläggare i Malmö stad.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev