Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Bostäder

Husbyggandet i Ryssland ökar

Publicerad: 28 augusti 2008, 12:10

En ny marknadsstudie om byggmarknaden i Moskvaregionen och en tidigare om St Petersburg, som tagits fram i samarbete mellan Industrifakta, Talousutkimus och Intervox Research i Finland visar att stora rikstäckande byggentreprenörer saknas på den ryska marknaden.


Rolf Persson, vd för Industrifakta och ansvarig för projekten i Sverige säger till Byggindustrin att husbyggandet troligtvis kommer att växa med fem procent per år och den största tillväxten är på bostadssidan.

Hur ser marknaden ut?
- Ryssland är en stor geografisk marknad och byggandet har därför stor lokal inriktning, både när det gäller byggproduktionen och tillverkning av byggmaterial. Bostadsbyggandet omfattade 2007 ungefär 60 miljoner kvm och ökningen från föregående år var ca 20 procent. Detta kan jämföras med den svenska bostadsproduktionen på i storleksordningen tre miljoner kvm. En viktig potential för bostadsbyggandet är att ersätta det stora beståndet av äldre, omoderna flerbostadshus, som inte motsvarar dagens krav på boende. Merparten av nybyggda bostäder har av traditionen inte färdigställts med komplett inredning med mera, men de närmaste åren väntas denna andel minska ned mot omkring 50 procent.

Vilka bygger?
- I moskvaregionen och andra större städer svarar ryska byggföretag för omkring 50 procent av produktionen, turkiska för ca 25 procent och resterande fjärdedel byggs av västföretag. De stora regionala kombinatföretagen med egen byggmaterialproduktion dominerar inom bostadssektorn och bygger traditionellt i ”bulk” med hög grad av standardisering. Bland företagen finns SU-155, LSR, PIK och Megapolis. Bland de utländska byggarna tillhör finska YIT de större med för närvarande ca 10 000 lägenheter i pågående projekt. Andra företag är Afadz från Österrike samt Enka och Terkser från Turkiet. I Moskva domineras bostadsbyggandet av tre företag med tillsammans 60 procents andel.

Hur ser utvecklingen ut?
- Bostadsbyggandet väntas i år öka med minst fem procent och de närmaste åren tror man på ännu större tillväxt. Myndigheterna stimulerar byggandet genom bland annat anpassningen av bygglagar och regelverk när det gäller allt från markförsörjning till bostadslån. Det finns en tydlig trend mot högre kvalitet och teknisk standard genom utnyttjande av ny teknik och effektivare arbetssätt. Detta innebär bland annat växande behov av kompetens inom projektledning och övrig management. Det finns även tecken på ökad brist på utbildad byggarbetskraft.

Vad är det för bostäder som uppförs?
- Huvudsakligen flerbostadshus, ofta med många våningar, där en stor del av inredning, målning med mera görs av de boende själva. Totalt byggs troligen upp emot 90 procent av flerbostadshusen på detta sätt, men i Moskva och St Petersburg är 20-30 procent helt färdigutrustade. Flerbostadshus bedöms svara för ca 95 procent i de större städerna.

Hur ser framtidsprognoserna ut?
- Det finns mycket stora behov av både nybyggnad och renovering av både bostäder och lokaler genom den ökande köpkraften och utvecklingen inom det privata näringslivet. 2008-2010 väntas husbyggandet öka med minst fem procent per år och den starkaste tillväxten finns inom bostadsbyggandet.

Vilka är de stora bostadsproducenterna?
- Främst är det stat och kommuner som svara för bostadsbyggandet.

Hur ser prisutvecklingen ut?
- Snabbast prisutveckling har de nyare bostäderna med hög standard. Totalt sett varierar prisutvecklingen avsevärt med hänsyn till region och typ av bostäder. I St Petersburg ökade bostadspriserna 2007 med i genomsnitt ca 20 procent och i Moskvaregionen var ökningen ännu större.

Vilka är upplåtelseformerna?
- För flerbostadshus gäller att omkring 80 procent är ägarlägenheter. Av resterande del är några procent tjänstebostäder och resten hyresrätter. De senare har normalt privata ägare. En ny lagstiftning om regler för bostadsbolag hållare på att utarbetas.

Var i landet byggs det mest bostäder?
Störst bostadsbyggande finns för närvarande i Moskva Stad, övriga Moskvaregionen, Jaroslav, Jekaterinenburg och Kazan.

Fakta Ryssland

Bostadsbyggandet 2007: Ca 60 miljoner kvm, en ökning från föregående år med ca 20 proc,
Bostadsproduktion: 50 proc ryska, ca 25 procent turkiska, resterande västföretag.
Största bostadsbyggare: Finska YIT med 10 000 pågående lägenheter. Övriga Afadz, Österrike samt Enka och Terkser från Turkiet.

wd.admin

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.