söndag4 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Bostäder

Kammarrätt är fortsatt kritisk till amorteringskrav

Publicerad: 12 februari 2016, 11:52

Kammarrätten i Jönköping är fortsatt kritisk till Finansinspektionens förslag till krav på amortering av nya bolån. "Det är uppenbart att Finansinspektionen ges ett vagt mandat med mycket stort tolkningsutrymme", säger kammarrättspresiden Stefan Holgersson i en kommentar.

Ämnen i artikeln:

bostadsmarknad

Nomi Melin Lundgren

nomi@byggindustrin.se


Kammarrätten i Jönköping, som vid två tidigare tillfällen yttrat sig när det gäller frågan om amorteringskrav, håller fast vid sin tidigare kritik mot att en myndighet får meddela föreskrifter av det här slaget.

I april 2015 avstyrkte Kammarrätten förslaget helt för att man ansåg att de saknades lagstöd för föreskrifterna. Finansdepartementet arbetade då om förslaget där man föreslog en lagändring som skulle ge Finansinspektionen mer mandat. Även detta förslag avstyrktes av Kammarrätten i Jönköping med hänvisning till att amorteringskravets förhållande till grundlagen skulle kunna bli föremål för Lagrådets granskning.

I december förra året gav Lagrådet dock klartecken för att införa amorteringskrav. Förslaget stod inte i strid med regeringsformens bestämmelser.

I sitt nya remissyttrande anser Kammarrätten i Jönköping att frågan om amorteringskrav måste utredas ytterligare ur ett bredare samhällsperspektiv så att effekterna av ett amorteringskrav är helt klarlagda innan föreskrifterna börjar gälla. Att införa amorteringskravet utan en riktig beredning är olyckligt, skriver Kammarrätten i sitt remisssvar. Även föreskrifterna kan följas upp och justeras efter en tid, så kan en uppföljning ändå inte ersätta ett bra grundarbete.

– Jag blir bekymrad över att regleringen av amorteringskrav hanteras som en testballong på det här sättet, det handlar ju trots allt om enskilda hushålls eko­nomi. Det hade naturligt­vis varit både tryggare och mer rättssäkert att utreda detta ordentligt från början inom ramen för en lagstiftningsprocess, säger Stefan Holgersson.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev