Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tisdag22.09.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Bostäder

Lång avmattning av bostäder i Danmark

Publicerad: 5 November 2008, 13:26

Marknaden i Danmark har haft en avmattning sedan sommaren 2006. Det som många trodde var en bra eller tillfällig avmattning har visat sig ha sträckt ut sig över flera år. På grund av den generella globala avmattningen och förhållandet till USA och bankernas ovilja och flexibilitet med lån till bostadsköp, är det svårt att spå när bostadsmarknaden vill vända. Det säger Anders Wahrer, affärsenhetschef för JM Öresund och Köpenhamn i Danmark.


Flera danska bankkontor har över sommaren uttalat att de förväntar sig fallande bostadspriser både 2008 och 2009 på grund av bankernas förhållningssätt i USA.

En avgörande faktor till prisfallet på marknaden är naturligtvis också den stigande räntan. Där ser man dock ett hopp till att räntan kommer att stabilisera sig och därmed hamna på en lägre nivå. Så till exempel kan det nämnas att under toppåret 2005 såldes det 97 000 bostäder och fritidshus i Danmark. Detta tal förväntas att under 2008 vara reducerat till 65 000 enheter, säger Anders Wahrer.

Den danska marknaden präglades under åren 2003-2006 av många stora och små aktörer. I dag har nästan alla en utveckling med bostadsutveckling som sitt kärnområde, de andra har hamnat utanför marknaden. I jämförelse med Sverige kan den danska marknaden sägas vara präglad av en rad mindre och mellanstora aktörer. Varav JM är en av de största aktörerna.

I Köpenhamn består marknaden av Sjælsø Gruppen, NCC, Kuben, Nordicom och JM. Därutöver är det en rad typhusleverantörer, som till exempel Lind & Risør, Eurodan-Huse, HHM, Interbyg og Frydkjær Huse. På hemmaplan är det mindre omkring hundra typhusföretag.

Hur ser utvecklingen ut?

Om du menar utvecklingen inom bostadsbyggandet så har det sedan 1995 uppförts 13 500 bostäder på årsbasis, detta har ökat till ca 28 000 bostäder de senaste fyra åren. Bostadsbyggandet kommer dock enligt prognoserna troligen att framöver falla drastiskt.

Anders Wahrer berättar vidare att det i Danmark byggs det huvudsakligen enfamiljshus/villor. Det är i stort sett bara i de större städerna som det byggs lägenheter.

Hur ser framtidsprognoserna ut?

Jag vet inte riktigt vad jag ska svara. Det är svårt i det nuvarande läget. Dock är det inget tvivel om att befolkningsprognoserna visar att de närmaste tio till tjugu åren kommer det att vara en stigande befolkningsutveckling i Köpenhamnsområdet. 2007 steg befolkningen i Köpenhamns kommun med omkring 6 000 personer. Under de senaste 20 åren har det till exempel byggts 23 000 bostäder, men det är under samma period som det skett en ökning av det samlade antalet bostäder med under 1 000 enheter. Det är således ett förhållandevis stort behov av sammanlagt mindre bostäder. Prisutvecklingen kan väl sägas vara densamma som man också upplever i Sverige. Kraftigt stigande priser (20 – 30 procent på årsbasis, jämfört med fjolåret 2006. Därefter följer kraftigt fallande priser. Egendomsprisindex vid försäljning visar för enfamiljshus en utveckling för år 2000 till 2006 från index 100 till index 176. Prognoserna för 2007 visar index 185, men det förväntas ett fall 2008. Det är samma utveckling för ägarlägenheter från 100, år 2000 till 218 år 2006 med en prognos för 2007 på 210 och som faller 2008. Den prisutveckling som skett från början av 2005, anser vi vara en rimlig prisstigning. De fallande priserna, som vi har upplevt 2006/2007 är kan man säga förorsakat av de allt för höga prisstegringarna föregående år. Upplåtelseformerna är mest äganderätter, bostadsrätter och lite hyresrätter.

Var i landet byggs det mest bostäder?

Om man ser på fördelningen i landet, så uppförs det fler bostäder på Jylland än på Sjaelland. I det avseendet ligger Köpenhamn efter. På Fyn uppförs det förhållandevis också en hel del bostäder. Det bör dock sägas att den största potentialen är i Köpenhamn samt de stora provinsstäderna, Århus, Odense, Ålborg och trekantsområdet – Kolding, Vejle, Fredericia, det är där utvecklingen sker.

Fakta Danmark

Bostadsbyggandet: Sedan 1995 har det uppförts 13 500 bostäder på årsbasis, detta har ökat till ca 28 000 bostäder de senaste fyra åren.
Bostadsproduktion: Under de senaste 20 åren har det till exempel byggts 23 000 bostäder, men det är under samma period som det skett en ökning av det samlade antalet bostäder med under 1 000 enheter.
Största bostadsbyggare: Kuben, NCC, Köpenhamn, Sjælsøgruppen, och Huscompagniet, som ägs av Interbyg och FM-Søkjær. Huscompagniet, som ägs av Interbyg och FM-Søkjær, som är Danmarks största typhusleverantör.

MARIANNE SILÉN - marianne@byggindustrin.com

Dela artikeln:


Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.