Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Bostäder

Nu ska det bli lättare att välja metod

Publicerad: 25 april 2018, 04:00

Bild 1/2  Henric Jonssons matris ska göra det lättare för byggare att välja produktionsmetod vid ett bygge.

Hus monterade av prefabricerade, inflyttningsklara moduler eller ett helt platsbyggt hus? Bostadsbyggare väljer olika byggmetoder för sina projekt. Men varför man väljer den ena eller andra kan ibland vara oklart. Nu finns en beslutsmatris för val av produktionsprocess där man får en bild av vilka metoder som funkar bäst.


– Det här är ett sätt att hjälpa de företag som använder olika produktionssystem
eller vill implementera nya att lära känna marknaden och utforma sitt produktionssystemen utifrån de krav som kommer från valt marknadssegment, säger Henric Jonsson, som tagit fram matrisen i doktorsavhandlingen ”Production strategy in project based production within a house-building context” vid Linköpings universitet och forskningsgruppen för Bygglogistik som är finansierad av Lars Erik Lundbergs stiftelse för forskning och utbildning.

Behovet av fler bostäder ropas ständigt ut i debatten, men hur ska vi nå dit? En väg är att bygga mer effektivt, genom att vara mer noga med att välja rätt produktions­metod, tror Henric Jonsson. I sin avhandling har han och hans kollegor studerat fyra olika typer av produktionssystem för flerbostadshus: traditionell platsbyggd produktion, prefabricering utan förmontage, prefabricering med förmontage och modulbyggande. Platsbyggd produktion står fortfarande för 80 procent av byggandet i Sverige, men det finns en stor potential i alternativa produktionsmetoder där delar av huset, exempelvis element eller moduler, produceras i fabrik.

Teamet analyserade graden av kundanpassning av husen och kopplade det till graden av prefabricering. De kom fram till att produktionssystemet för att fungera på ett så bra sätt som möjligt bör vara positionerat på, eller i närheten av, beslutsmatrisens diagonal.

– Om man hamnar för långt från diagonalen finns risken att man tappar i effektivitet alternativt flexibilitet och blir utkonkurrerad av produktionssystem som är bättre positionerade i matrisen, säger Henric Jonsson.

Flexibilitet kontra pris och leveranstid

Den stora flexibiliteten i traditionell produktion är lämplig att använda om det finns krav på husets utformning, men detta ger högre kostnader och längre ledtider. Industriellt byggande är bra när kunden tycker att leveranstid och pris är viktigare än kundanpassning.

– Vilket produktionssystem som är effektivast beror alltså i hög grad på vad marknaden efterfrågar, säger Henric Jonsson.

Detta kan låta självklart och logiskt, men i praktiken kan det vara svårt att se kopplingen mellan olika konkurrensfaktorer på marknaden - som kostnad, kvalitet, leveranstid, flexibilitet - och de olika beslut som måste tas för att utforma sitt produktionssystem - som personal, organisationsstruktur, materialförsörjning, val av produktionsprocess och så vidare.

I forskningen analyserades och jämfördes olika på produktionssystem i blad andra Peab, NCC, BoKlok och Lindbäcks Bygg. Totalt har åtta olika produktionssystem bidragit med information till forskningens olika delar. För att kunna mäta olika produktionssystems konkurrensförmåga utvecklades nyckeltal (KPIer) inom områdena kvalitet, leveranstid, leveranspålitlighet, kostnadsnivå, kostnadspålitlighet samt flexibilitet.

– Med hjälp av KPI-erna kan ett företag mäta och följa upp konkurrensförmågan i sina produktionssystem. Det kan vara användbart om man har olika typer av produktionssystem inom samma företag, om man vill se hur konkurrensförmågan ser ut över tid eller om man vill göra en förändring av sitt produktionssystem och vill se om den får önskad effekt på konkurrensförmågan.

Boklok exempel

Ett konkret exempel man tittade på var Boklok som, för att utöka sin marknad, ville börja bygga närmare centrum på sina orter.

– De producerade en helt standardiserad produkt men för att kunna bygga närmre stadskärnan, där tomtpriserna är högre, var de tvungna att producera en mer flexibel produkt som utnyttjade tomten bättre. De rörde sig alltså till vänster i matrisen och gick från rent standardiserade hus till en produkt där modulerna som utgör huset fortfarande är standardiserade men kan monteras ihop på ett sätt som gör att själva huset kan variera i både antal våningar och storlek. Det är resonemang kring såna förändringar som matrisen ger stöd för, säger Henric Johnsson.

Studien belyser också vikten av att ta hänsyn till att ett produktionssystem för en industriell husbyggare består av två separata produktionsprocesser: en i fabriken och en på byggarbetsplatsen.

– I det fallet vi studerade blev det en obalans mellan processerna. Stort fokus lades på att förändra processen i fabriken och nästan inget alls på processen på byggarbetsplatsen, när det i själva verket var på byggarbetsplatsen som förändringen hade störst effekt. Ska en förändring genomföras måste man göra en analys av var förändringen får störst effekt för att implementeringen av den nya strategin ska bli effektiv, säger Henric Jonsson.

Det gäller också att vara öppen och se potentialen i olika typer av produktionssystem, tycker Henric Jonsson.

– Ett företag som bygger på ett visst sätt kanske bara jämför sig med andra som gör på samma sätt och tycker att deras metod fungerar bra, men i själva verket hade ett annat produktionssystem fungerat mycket bättre, säger han.

Jobbar med logistik hos Peab

Henric Johnsson sprider nu sin forskning på Peab där han jobbar med bygglogistik sedan första februari i år. Niklas Engqvist är utvecklingschef på Peab PGS, som är Peabs byggsystem för industriellt byggande, och han tycker att beslutsmatrisen är mycket intressant i Peabs arbete med att öka det industriella byggandet.

– Matrisen är värdefull för oss för att åskådliggöra var vi befinner oss på skalan. Vid produkt- och processförändringar bör vi förflytta oss längs diagonalen för att det ska fungera, säger Niklas Engqvist.

Få byggrätter passar ett rent modulbyggande, det krävs en väl utvecklad flexibilitet för att möjliggöra riktigt bra projekt.

För det företag som likt Peab har egna byggsystem, fabriker och byggverksamhet gäller det att inte suboptimera utan att få helheten att fungera optimalt. Då gäller det att förstå sin produkt utifrån marknadskrav, produktionsvänlighet osv. Beslutsmatrisen hjälper till att tydliggöra detta.

– Det är alltid byggarbetsplatsen som väger tyngst, det är där vi får störst bekymmer om vi inte gör rätt från början. Utmaningen är att hela tiden göra en balansering mellan fabrikstillverkning och det som görs på byggarbetsplatsen, säger Niklas Engqvist.

Martina Strand Nyhlin, frilansjournalist, red@byggindustrin.se

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.