söndag4 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Bostäder

Ny metod för att mäta bostadsbrist presenterad – tar hänsyn till hushållens ekonomi

Publicerad: 29 september 2020, 11:02

Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket. Foto: Hanna Franzén

Boverket har utvecklat en ny metod för att mäta bostadsbristen i landet. Den visar att 462 000 hushåll i landet är trångbodda. Av dem har drygt 56 000 hushåll dessutom en ansträngd boendeekonomi. ”De här hushållen är mycket utsatta. Vi behöver en bättre social bostadspolitik”, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket.

Ämnen i artikeln:

BostadsbidragBoverketbostadsmarknadbostadsbrist

Elin Bennewitz

elin@byggindustrin.se


I en färsk rapport presenterar Boverket sex mått som ska ringa in antalet hushåll som saknar en rimlig bostad. Fokus är hushållens ouppfyllda behov, inte en fysisk brist på ett visst antal bostäder. Därför har Boverket valt att titta på mått som trångboddhet, ansträngd boendeekonomi och långt pendlingsavstånd.

Läs även: Därför måste Boverket skära ner

– Det skarpaste måttet är det där vi kombinerar trångboddhet och ansträngd ekonomi. Du kan välja att vara trångbodd för att kunna bo centralt, men om du är trångbodd och dessutom har en ansträngd boendeekonomi då är det en tydlig signal om problem, säger Tor Borg, projektledare på Trafikverket.

De här nya måtten visar hur hushållen har det just nu

Han påpekar att eftersom de nya måtten visar antalet hushåll vars behov inte är uppfyllda, inte ett behov av nya bostäder, så är lösningen på problemen inte heller nödvändigtvis att bygga fler bostäder.

– Det finns olika lösningar. Ett förändrat bostadsbidrag kan vara en lösning. Förtur i bostadskön för utvalda grupper en annan, säger Tor Borg.

Tor Borg, projektledare på Trafikverket. Foto: Cecilia Holm/Boverket

Boverkets nya rapport om bostadsbristen är resultatet av ett regeringsuppdrag. Uppdraget var att lämna förslag på hur bostadsbristen ska beräknas och presenteras. Enligt uppdragsbeskrivningen ska beräkningarna kunna användas av offentliga aktörer i deras arbete med bostadsförsörjningsfrågor. Tanken är att de ska underlätta arbetet med att planera, utföra och följa upp insatser för att åtgärda bostadsbristen.

Läs även: Så ska Boverket förenkla byggreglerna

Enligt Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket, ska de nya måtten på bostadsbrist ses som ett komplement till Boverkets andra rapporter om bostadsmarknaden, till exempel den nationella byggbehovsprognosen som visar hur många nya bostäder som behöver byggas de kommande åren.

– Byggbehovsprognosen visar ett kommande behov och tar hänsyn till befolkningsprognoserna. De här nya måtten visar hur hushållen har det just nu, säger han.

Utvalda resultat från Boverkets rapport ”Mått på bostadsbristen”

Boverket presenterar inte ett mått på bostadsbristen utan har valt ut ett antal mått. Vissa av måtten kombineras för att bättre spegla verkligheten. Måtten finns att få för en rad olika segment av befolkningen: kommun, landsting, typ av hushåll, ålder, kön, utländsk bakgrund, inkomst och boendeformer. 

Här är några utvalda resultat baserade på hela befolkningen:

•Trångbodda - 9,9% av hushållen - 462 000 hushåll totalt.

•Ansträngd boendeekonomi - 5,3 % av hushållen - 245 000 hushåll totalt.

•Trångbodda och ansträngd boendeekonomi - 1,2 % av hushållen - 56 000 hushåll totalt.

•Långt pendlingsavstånd - 2,3 % av hushållen - 107 000 hushåll totalt.

•Osäkert boende (upprepade flyttar) - 0,9 % av hushållen - 42 000 hushåll totalt.

•Långt pendlingsavstånd och ansträngd boendeekonomi - 0,1 % av hushållen - 5000 hushåll totalt.

 

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev