onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Bostäder

SBB utvärderar avknoppning av bostadsfastigheterna

Publicerad: 27 oktober 2022, 06:18

SBB:s vd Ilija Batljan.

Foto: Mattias de Frumerie

Samhällsbyggnadsbolaget har beslutat att utvärdera förutsättningarna för att bilda ett nytt fristående bolag med fokus på bostadsfastigheter som sedan ska delas ut till aktieägarna i bolaget.

Ämnen i artikeln:

SvepetSBBbostadsmarknad

”Genom transaktionen renodlas SBB:s verksamhet med ett än tydligare fokus på samhällsfastigheter. Styrelsen bedömer att en fokusering och specialisering kommer att möjliggöra ökat aktieägarvärde”, skriver bolaget i i ett pressmeddelande.

Bostadsportföljen utgörs till en majoritet av fastigheter som SBB erhöll genom förvärvet av Amasten.

Portföljen kommer att utgöra motsvarande cirka 10 procent av bolagets balansräkning före utdelningen och den kommer att inneha fastigheter till ett marknadsvärde om cirka 18 miljarder kronor, inkluderat projekt under pågående produktion.

Läs även: Lista: Drar in 22 miljoner – så mycket tjänar bygg-vd:arna 

SBB kommer fortsatt att inneha ett begränsat antal bostadsfastigheter även efter transaktionens genomförande.

”En renodling av SBB ska ses i ljuset av delvis nya marknadsförutsättningar där SBB:s bedömning är att en ökad fokusering och specialisering kommer vara framgångsfaktorer. Vi har under den senaste tiden fortsatt att avyttra fastigheter i syfte att stärka vår balansräkning och fokusera på fastigheter inom social infrastruktur. Genom en renodling skapas förutsättningar för än mer attraktiva finansieringslösningar för båda bolagen, däribland ökad möjlighet för bankfinansiering för SBB, vilket möjliggör att vi bättre kan tillvarata potentialen i de olika fastighetsportföljerna och därmed skapa största möjliga värde för aktieägarna”, kommenterar Ilija Batljan, vd och grundare av SBB.

Om förutsättningarna för en uppdelning av SBB i två bolag uppfylls avses aktierna i Bostadsportföljen att delas ut till SBB:s A- och B-aktieägare genom beslut på en extra bolagsstämma. Aktierna i Bostadsportföljen avses att noteras på Nasdaq First North Growth Market. Bostadsportföljen kommer enbart att vara finansierat genom bankfinansiering.

Läs även: Efter svängningarna: Så går det för exportbyggarna – ”Marknaden är inte fantastisk” 

Styrelsen för SBB avser att genomföra utdelningen under fjärde kvartalet 2022 och kalla till en extra bolagsstämma när den exakta tidplanen för utdelningen har fastställts. Avsikten är att notera Bostadsportföljens aktier under första kvartalet 2023.

SBB har anlitat Danske Bank, SEB och Swedbank som finansiella rådgivare samt Advokatfirman Vinge som legala rådgivare.

Nyhetsbyrån Direkt

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev