måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Bostäder

SCB: Bostadsbyggandet nästan i nivå med rekordåret 2017

Publicerad: 17 februari 2022, 09:00

Bostadsbyggandet 2021, enligt Statistiska Centralbyrån, SCB, preliminära statistik. Foto: SCB

Antalet påbörjade nyproducerade bostäder ökade 16 procent förra året jämfört med år 2020. Bostadsbyggandet under 2021 tangerar nästan rekordåret 2017 och över Boverkets uppskattning av det årliga behovet av nya bostäder.

Ämnen i artikeln:

BoverketSCBbostadsmarknadbostadsbyggandebostadsutveckling

Nomi Melin Lundgren

nomi@byggindustrin.se


Förra året byggstartade 63 900 nya lägenheter, enligt Statistiska Centralbyråns, SCB:s, preliminära statistik. Det är 16 procent fler lägenheter jämfört med 2020 då 54 869 lägenheter började byggas. Siffrorna för 2021 tangerar nästan 2017 års siffror då 64 083 lägenheter påbörjades.

Cirka 51 150, av det totala antalet byggstartade bostäder, är lägenheter i flerbostadshus. Det är ungefär 16 procent fler än 2020. Av dessa lägenheter är cirka 63 procent hyresrätter vilket kan jämföras med 65 procent för 2020.

I småhus påbörjades cirka 12 750 lägenheter vilket är 17 procent fler än under 2020.

Under 2021 gav även påbörjade ombyggnationer ett tillskott på cirka 2 750 lägenheter, jämfört med ett tillskott på 2 711 lägenheter under motsvarande period 2020.

Siffrorna för 2021 är uppräknade med 5 procent för nybyggnad, vilket har att göra med eftersläpningen i rapporteringen för motsvarande period det senaste året. Sifforna för ombyggnad är uppräknade med 19 procent.

Över Boverkets behovsprognos

Enligt Boverkets nya beräkningar av det regionala behovet av bostäder perioden 2021–2030 behövs cirka 60 000 nya bostäder årligen till och med 2030. De nya bostäderna behövs för att svara mot den förväntade framtida befolkningsökningen och samtidigt ta om hand det latenta behov av bostäder som byggts upp de senaste 15 åren då bostadsbyggandet inte har motsvarat befolkningsökningen, enligt Boverket. 

Enligt Boverkets beräkningar är bostadsbehovet relativt jämnt fördelat över tid, medan behovet varierar geografiskt i landet. Inom några regioner är det stort och i andra behövs det knappast några nya bostäder alls av befolkningsmässiga orsaker..

 

 

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev