Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Bostäder

Stellan Lundström vill ha fri spotmarknad

Publicerad: 23 mars 2010, 12:17

Dela upp hyresmarknaden i två delar – en vanlig, reglerad och besittningsskyddad del och en friare spotmarknad som fungerar på marknadsmässiga villkor. Det menar Stellan Lundström, KTH.

Ämnen i artikeln:

bostadsmarknad

I många länder i Europa finns en fri spotmarknad för lägenheter och villor. I praktiken handlar det om en andrahandsuthyrning där ägaren sitter med lagfarten som en extra ”penionsförsäkring” och där kontrakten påminner om den svenska lokalhyresmarknaden, med löptider på ett, tre eller kanske fem år.

Så här vill professor Stellan Lundström, KTH, ha det i Sverige också.

– Låt den vanliga svenska hyresrätten med sitt utvecklade besittningsskydd vara som den är. Vi har försökt reformera den i 40 år utan att lyckas. Parallellt borde vi satsa på en spotmarknad där villor, ägarlägenheter och bostadsrätter hyrs ut på marknadsmässiga villkor, säger Stellan Lundström.

– Ägarlägenheter kan på sikt locka kapital till sektorn, men det kräver en fri hyressättning vid uthyrning av lägenheter och det krävs också en förändring av skattereglerna så att vi får incitament till uthyrning.

Stellan Lundström var – under rubriken ”Så får vi fart på bostadsbyggandet” – en av föredragshållarna vid CBI:s informationsdag i Stockholm förra veckan.

Han är också trött på allt prat om att vi måste bygga billigare.

– Allt prat om ”sega gubbar” och ”skärpning gubbar” leder tankarna fel. Det är inte ”gubbarna” det är fel på. Det är brister i incitamenten som leder branschen fel. Visst är det bra om man kan öka lönsamhet och produktivitet genom att bli effektivare, men målet i sig borde inte vara att enbart bygga billigt. Det borde handla om att bygga betydligt bättre och betydligt attraktivare bostäder, säger Stellan Lundström.

Den svenska nyproduktionen av bostäder ligger sedan ett par decennier tillbaka på en internationellt sett mycket låg nivå. Med tanke på demografi och omflyttningar borde, enligt Stellan Lundström, det årliga svenska bostadsbyggandet ligga runt
40 000 bostäder.

I fjol var vi inte ens i närheten av hälften av detta. Enligt SCB byggstartade drygt
15 000 bostäder under 2009.

– Det finns flera orsaker till varför det ser ut så här. Den främsta anledningen är sannolikt den radikala omställningen från en starkt subventionerad sektor till en sektor som arbetar på marknadsmässiga villkor. Omställningen handlar om pengar, nya risker och en ny kultur. Man kan nästan jämföra med omställningen av Östeuropa från plan- till marknadsekonomi, säger Stellan Lundström.

Inget, menar han, styr dock bostadsbyggandet lika mycket som de demografiska förändringarna.

– 100 000 extraungdomar tillverkades i skarven mellan 1980- och 1990-talet. Var ska de bo? En relevant fråga är då om man ska bygga nytt för bostadskön eller för flyttkedjorna. Rent samhällsekonomiskt är svaret klockrent. Vi ska bygga för att sätta fart på flyttkedjorna. Studier har visat att bygger man rätt hus på rätt plats i rätt tid så skapas en rörelse i en flyttkedja för uppemot tio hushåll, säger Stellan Lundström.


STELLAN LUNDSTRÖMS RECEPT FÖR ATT FÅ FART PÅ BO-BYGGANDET

• Planprocessen måste bli mer transparent och förutsägbar för natt locka riskkapital till bostadsbyggandet.
• Bostadsbyggandet måste ses som en riksintresse eller regionalt intresse. Enskilda kommuner i en region kan inte enbart agera och tillämpa planmonoplet utifrån ett egenintresse.
• Det måste skapas ett tydligare regelverk beträffande byggherrens skyldigheter för finansiering och lokal infrastruktur. Dagens köpslående mellan kommun och byggherre har inte lagligt stöd och skapar osäkerhet.
• Som markägare måste kommuner bidra till att skapa god konkurrens mellan byggherrar.
• Tillämpa LOU på bättre sätt. Anbudskonkurrensen om enskilda byggprojekt motverkar sitt eget syfte och leder till kortsiktiga beteenden som hindrar effektivitet. Lär av tillverkningsindustrin där långtgående samverkan mellan underleverantörer och gemensamma målbilder leder till effektiv produktion.
• En utvecklad samverkan mellan materialtillverkare och UE kan rymma modeller för delning av risker och vinster över en konjunkturcykel. Detta kan bidra till en jämnare produktion av bostäder.
• Inför en spotmarknad på marknadsmässiga villkor vid sidan av den reguljära reglerade hyresmarknaden.
• Ändra reglerna så att hyressättningen blir fri för ägarlägenheter och skapa skatteregler för ökat incitament till uthyrning.
• Byggherrar och arkitekter måste skärpa till marknadsanalysen så att man vet ”vem som ska bo i de nya husen”.

Per Hindersson

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev