onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Byggregler

Brandkonsulter varnar för brister i byggreglerna

Publicerad: 18 september 2014, 10:19

Brandkonsulter varnar för att de EPS-material som är vanliga i dag kan skapa allvarliga bränder i en omfattning vi inte har sett tidigare. Här en brand på ICA Maxi i Malmö. Foto: Scanpix

Energieffektiviseringen av byggnader kan påverka brandsäkerheten. Enligt en undersökning från Paroc anser var femte brandkonsult att nuvarande byggregler inte är tillräckliga vad gäller brandsäkerheten.

Ämnen i artikeln:

BBRisoleringBoverkets byggreglerbyggreglerbrandskydd

Nomi Melin Lundgren

nomi@byggindustrin.se


Energieffektivisering av byggnader är en av de viktigaste åtgärderna för att nå klimatmålen avseende energianvändning och utsläpp av växthusgaser.

– Kraven på energisnåla byggnader har gjort att andelen isoleringsmaterial har blivit högre och att andelen brännbara isoleringsmaterial har ökat. Det innebär att brandbelastningen i en konstruktion ökar, säger Lars-Erik Olsson, produktchef på Paroc, som tillverkar byggnadsisolering.

Han anser att de teststandarder som används för klassificering av byggmaterial är till viss del föråldrade och inte till alla delar lämpliga för vissa typer av produkter.

– Lagstiftningen uppdateras inte i tillräckligt snabb takt. Större brandbelastningar borde medföra högre krav på konstruktioners brandmotstånd för att bibehålla säkerhetsnivån, säger Lars-Erik Olsson.

Paroc har låtit genomföra en undersökning om hur specialister inom byggbranschen ser på frågan om brandbelastning, byggregler och brandsäkerhet i konstruktioner. Undersökningen genomfördes i maj 2014 via telefonintervjuer med sammanlagt 303 arkitekter, konstruktörer på byggkonsultfirmor, brandkonsulter och konstruktörer/projektledare på byggentreprenörsbolag.

– Vi känner oss oroliga över brandsäkerheten ute på byggarbetsplatserna och i byggnaderna. Därför vill vi lyfta dessa frågor och visa på att det finns bättre alternativ, säger Lars-Erik Olsson.

De som deltog i undersökningen fick bland annat svara på frågan: ”Tycker du att de nuvarande byggreglerna stöder brandsäkerheten i konstruktioner tillräckligt?”

Brandkonsulterna sticker ut i undersökningen. Medan arkitekter och konstruktörer anser att dagens regler för brandsäkerhet är tillräckliga anser 20 procent av brandkonsulterna att reglerna inte alls stödjer brandsäkerheten i konstruktioner tillräckligt.

Erik Almgren, brandkonsult på Bengt Dahlgren, är en av dem. Han ser ett problem med att de EPS-material som är vanliga i dag är mycket lättantändliga och att det finns stor risk att skadorna vid bränder kommer att bli större.

– Dagens utveckling med nya konstruktionslösningar som innehåller plastmaterial riskerar att skapa en ny typ av allvarligare bränder i en omfattning vi inte sett tidigare. Kunskapen på detta område måste öka och troligtvis finns även ett behov av att se över och förändra BBR-kraven med hänsyn till denna utveckling, säger Erik Almgren med anledning av undersökningen.

Bland annat vad gäller fasader tycker han att det finns ett behov att utveckla brandskyddsreglerna så att de omfattar alla aspekter som är relevanta. Sveriges Tekniska Forskningsinstituts (SP) test för brandbeständigheten i fasader, SP-brand105, testar exempelvis bara flampåverkan utifrån, inte om brand uppstår någon annanstans, enligt Erik Almgren.

– Det borde forskas och analyseras mer kring hur de brännbara materialen beter sig vid fullskalebränder i olika typer av konstruktionslösningar, säger han.

Enligt Erik Almgren görs det i dag heller ingen skillnad på olika plastmaterial, men det finns stor skillnad mellan olika materials brandegenskaper.

– Vissa material är mycket lättantändliga och brinner väldigt snabbt, trots att det finns material med bättre isolerings- och brandegenskaper, exempelvis PIR, säger Erik Almgren.

Anders Johansson, brandingenjör på Boverket, håller med om att det kan vara ett problem om de krav och testmetoder som finns i byggreglerna inte är anpassade till verkligheten.

– Det är självklart så att all forskning och utveckling är välkommen. Cellplast i Byggnader är ett sådant område, säger Anders Johansson.

Han framhåller samtidigt att just SP-brand 105 är en testmetod i full skala som väl återspeglar en brand ut genom ett fönster.

Enligt Anders Johansson finns det inget som hindrar att använda cellplast i de svenska byggreglerna så länge funktionskraven för brandskydd uppfylls. Men man ska vara medveten om att brännbara konstruktioner kan ha svagheter och vara känsliga för fel och brister i utförandet och för påverkan under byggnadens livslängd.

– Med brännbar isolering måste man vara noggrann vid alla genomföringar, vid fönster och andra anslutningar, säger Anders Johansson.

Parocs undersökningen sätter också fingret på att det inom vissa yrkesgrupper, bland annat arkitekter, finns behov av mer kunskap just kring brandsäkerhet. En av fem arkitekter uppger att de inte vet om reglerna kring brandskydd är tillräckliga.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev