Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Byggregler

"De nya byggreglerna en tillbakagång till statligt styrt byggande"

Publicerad: 6 mars 2008, 13:35

Byggarna protesterar mot de ändringar som gjorts i byggreglerna. Och protesterna lär bli kraftigare om de ändringar Boverket nu föreslagit blir verklighet. Reglerna som är ute på remiss hos berörda instanser innebär genomgripande förändringar på en rad områden.Arkitekten Hans Örnhall riktar nu skarp kritik mot Boverkets förslag.


Byggindustrin har tidigare berättat om de skärpta energikraven i byggreglerna, BBR 12. Boverket hävdar att reglerna inte är kostnadsdrivande och de underställdes aldrig regeringen för beslut, vilket alltid krävs om de medför ökade kostnader för aktörerna.

Nu har bland annat tillgänglighetsreglerna bearbetas av Boverket.

-Reglerna är extremt kostnadsdrivande, säger arkitekten Hans Örnhall, som var ansvarig för tillgänglighetsfrågor på Planverket och i dag jobbar som kvalitetsansvarig konsult åt byggherrar.

Han reagerar på en rad detaljer i reglerna som han menar är rena felaktigheter men han är också kritisk mot det sätt som staten nu planerar att reglera byggandet.

-Detta motsvarar inte alls de intentioner man hade mellan 1987 och 1995 då man skulle skriva funktionskrav, inte detaljerade regler. Det var något branschen skulle ta hand om, inte staten.  Nu innehåller förslaget till nya regler oändligt mycket detaljer, bland annat om hur stor en lägenhet ska vara. Det här är en tillbakagång till det statligt styrda byggandet som jag trodde vi lämnat bakom oss, säger Hans Örnhall.

Handikapprörelsen har publicerat en skrift "bygg ikapp handikapp".

-Nu har man bara tagit in stora delar från den skriften som är en partsinlaga. Det är inte sådant som man ska kräva i alla situationer. Handikappanpassningarna får oerhörda konsekvenser, säger Hans Örnhall.

Bland de detaljsynpunkter han kritiserar finns exempelvis problemen som uppstår i och med att takterrasser alltid ska kunna kompletteras med en ramp.

-Förslaget är helt orealistiskt och leder till att man inte kan bygga takterrasser.

I hela Hammarby Sjöstad har man tidigare godtagit en terrass om man haft en tillgänglig balkong  till varje lägenhet. De nya isolerings- och fuktkraven gör att nivån som man skall överbrygga  blir tre-fyra demimeter. De nya kraven som rör rampen leder till att den måste gå fem meter in i lägenheten. Det är i sig en så orealistisk tanke att inga takterasser kan byggas.

Peter Broström, projektutvecklare av bostäder på företaget Järntorget, har reagerat över de byggregler som redan beslutats. Han har skrivit till finansministern och frågat hur kostnadsdrivande regler kunnat införas utan regeringsbeslut. Peter Broström har också reagerat över skrivningarna som berör takterrasser.

-Boverkets regler måste kunna reformeras men de måste vara effektiva och ändringarna väl avvägda mot andra krav. Nu blir det en viktig uppgift för branschen att hjälpa Boverket genom att bättre påvisa konsekvenserna av de föreslagna ändringarna, säger Peter Broström.

Skrivningen om att balkongen ska vara "väl placerad", anser både Peter Broström och Hans Örnhall är olycklig. Dels detaljstyr den byggandet och dels öppnar den för tolkningar, vilka kan variera lokalt. Och kraven varierar redan i dag mycket mellan olika kommuner.

-Det finns ingen genomtänkt bostadspolitik och det har inte funnits någon sådan på många år. Bostadsfrågorna har hanterats på fem olika departement, säger Hans Örnhall om anledningen till de föreslagna reglerna han kritiserar.

Boverket försvarar de föreslagna ändringarna byggreglerna, BBR, avsnitt 3, Utformning och avsnitt samt 8, Säkerhet vid användning.

-Målet är att öka verifierbarheten och tydligheten. Det kan ibland leda till att det behövs fler ord men det handlar inte om att detaljstyra, säger Ingrid Hernsell vid Boverket.

Kritiken mot reglerna som framförs av Hans Örnhall i artikeln ovan handlar också om att handikapprörelsens skrift "Bygg ikapp handikapp", en partsinlaga, tas in som lag.

-Det är fel. De nya skrivningarna kommer från Boverkets egna föreskrifter "Enkelt avhjälpta hinder". Kravet i lag och förordning har dock funnits sedan länge, säger Ingrid Hernsell.
När det gäller förtydligandet om takterrasser i bostäder så finns kravet i byggnadsverksförordningen som säger att bostäder ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, menar Ingrid Hernsell.

-I nuvarande BBR står att minst en dörr till balkong eller uteplats ska medge passage med rullstol. Det finns inget krav i BBR på att det ska finnas balkong eller uteplats men finns det en sådan ska den vara tillgänglig, det är en del av bostaden.

-För att uppfylla kravet på tillgänglighet till takterrasser i bostäder som har en tillgänglig balkong (som inte ligger åt norr) räcker det att man enkelt kan ordna en ramp i efterhand, säger Ingrid Hernsell och lyfter fram ett stycke ur reglerna: "För sådana takterrasser som kompletterar tillgängliga och välplacerade balkonger är tillgängligheten tillgodosedd, om det med enkla åtgärder går att anordna en ramp."

Fredrik Karlsson

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.