Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Byggregler

PBL och eurokoder ger bråda dagar

Publicerad: 4 april 2011, 07:51

Många vill passa på att lämna in ansökan om lov och bygganmälan för att slippa ny lagstiftning.


Den 2 maj träder den nya plan- och bygglagen i kraft. Samtidigt upphör övergångstiden för eurokoderna. Det innebär bråda dagar för kommunerna.

– Det här är stressigt för hela byggbranschen och den kommun som klarar det här utan problem finns nog inte, säger Ulrika Nolåker, byggnadsinspektör i Ale kommun i Storgöteborg och ordförande i Föreningen Sveriges byggnadsinspektörer.

Många vill passa på att lämna in ansökan om lov och bygganmälan före den 2 maj för att slippa den nya lagstiftningen. Efter ett beviljat bygglov har man två år på sig att starta bygget och fem år för att avsluta arbetena.

– Det innebär att vi kommer att leva med två parallella lagstiftningar i upp till fem år, säger Ulrika Nolåker.

Nya PBL innehåller fler processteg och beräknas medföra att ett bygglov kostar byggaren 20-25 procent mer än tidigare, enligt Sveriges kommuners och landstings taxeförslag. Taxorna kan komma att skilja en del mellan olika kommuner, beroende på folkmängden och på hur högt trycket är på byggmarknaden.

Det kommer troligen in massor av ansökningar under april vilket leder till mycket merarbete för kommunernas handläggare.
– Vi har normalt sett en större mängd ärenden som kommer in under april-juni, så i år blir det förmodligen värre än någonsin, säger Ulrika Nolåker.

Många kommuner måste nu rekrytera handläggare och administrativ personal för att hantera anhopningen av bygglovsansökningar.

Ytterligare ett problem är att tilläggspropositionen med själva förordningstexten inte klubbas i riksdagen förrän den 6 april.

– Det har tvingat oss i kommunerna besluta om nya taxor för bygglov utan att vi egentligen fullt ut vet vad som gäller, säger Ulrika Nolåker.

En viktig förändring i nya PBL gäller övergången från kvalitetsansvariga till kontrollansvariga, som får större ansvar. Dessutom finns en bestämmelse om att kontrollansvariga ska stå fria från entreprenören.

– Det blir mycket svårt att kontrollera. Någon kommer nog att försöka hitta på något sätt att kringgå den regeln, säger Ulrika Nolåker.

Hittills har de kvalitetsansvariga i byggföretagen garanterat att det har funnits stor kompetens hos entreprenörerna.

– Jag är orolig för att den kompetensen ska försvinna med de nya bestämmelserna. Varför ska företagen lägga ut pengar på utbildning av kontrollansvariga, när de ändå inte får verka som det i egna projekt? säger Ulrika Nolåker.

När det gäller kontrollansvariga sträcker sig övergångsreglerna fram till årsskiftet 2012-13.

– Utan den fristen hade massor av byggen inte kunnat starta. Branschen har inte hunnit utbilda kontrollansvariga, säger Ulrika Nolåker.

Hanteringen kring nya PBL har dessutom försenat arbetet med eurokoderna.

– Nya PBL tar stora resurser i anspråk. Eurokoderna får tyvärr komma i andra hand, säger Ulrika Nolåker.

Lars Göransson som arbetar med införandet av eurokoderna på Boverket säger att det är först nu som företagen har börjat skicka sina anställda på utbildning i eurokoder.

– Under lågkonjunktur har man inte råd och under högkonjunktur har man inte tid. Så har byggbranschen alltid fungerat. Vi kommer trots allt att klara det här, Lars Göransson.

Han säger att anläggningsbranschen troligen har kommit längst när det gäller eurokoderna.

– Det beror på att Trafikverket kräver eurokoder i sin upphandling.

Thomas Järphag, avdelningschef på NCC Teknik, är Sveriges Byggindustriers representant i Boverkets referensgrupp brand.

Han pekar på den stora fördelen med eurokoderna:

– Med gemensamma regler i hela EU ökar konkurrensen och priserna på många tjänster och produkter sjunker.

Men resultatet kan också bli utslagning av företag, med försämrad konkurrens som följd.

– Det är betydligt lättare för stora företag att sätta sig in i nya bestämmelser. Små aktörer kan slås ut och urvalet blir snävare vid upphandlingar, säger Thomas Järphag.

Eurokoderna
De europeiska konstruktionsstandarderna, eurokoderna utgör tillsammans med nationella val i föreskriftsserien EKS ett regelsystem för dimensionering av bärande konstruktioner i Sverige. Boverkets konstruktionsregler upphävdes den 1 januari 2011 genom övergångsbestämmelser i Boverkets författningssamling.

Från och med den 1 januari 2011 får byggherren endast tillämpa eurokoder för dimensionering av bärande konstruktioner i Sverige. Äldre bestämmelser tillämpas för arbeten som kräver bygganmälan och för vilka bygganmälan görs före den 2 maj 2011.
Källa Boverket.

Björn Dickson - bjorn@byggindustrin.com

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.