fredag2 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Byggregler

Så tycker företagen om loggbok

Publicerad: 29 januari 2016, 06:22

Bild 1/3  Håkan Andersson, presschef, Riksbyggen. Foto: Riksbggen

I december 2015 presenterade Boverket ett författningsförslag om loggbok vid vissa typer av byggprojekt. Byggindustrin har frågat tre företag vad de tycker om förslaget.

Ämnen i artikeln:

Akademiska HusBoverketRiksbyggenBoverkets byggreglerbyggregler

Elin Bennewitz

elin@byggindustrin.se


Om Boverkets förslag blir verklighet blir byggherren skyldig att föra loggbok över de byggmaterial och byggprodukter som byggs in i projekten.

Läs mer: Boverket vill att loggbok blir lag.

Byggindustrin har frågat tre byggherrar vad det tycker om förslaget.

Royne Söderström, miljö- och kvalitetssamordnare på kommunala Bostaden i Umeå:

1. Vad tycker du om förslaget?

– Det räcker inte att ha en loggbok, kraven måste vara högre. Men det är en bra början. Eftersom det här påverkar företagen i branschen så kan man inte heller springa fram hur fort som helst.

2. Hur skulle era projekt påverkas om förslaget blir lag?

– Vi gör redan mycket för att dokumentera och bedöma byggmaterial. Vi har kommit mycket längre i den frågan än för bara något år sedan. Om förslaget blir verklighet får vi se över våra rutiner så att det överensstämmer med kraven, men jag anser att vi ligger bra till.

Mia Edofsson, hållbarhetschef på Akademiska Hus:

1. Vad tycker du om förslaget?

– Förslaget är principiellt bra men lämnar många frågor öppna som behöver förtydligas. Till exempel vilka byggvaror som avses, hur man ska säkra att informationen som efterfrågas finns tillgänglig från producenten och hur man säkrar att loggboken finns tillgänglig under hela byggnadens livstid.

2. Hur skulle era projekt påverkas om förslaget blir lag?

– Utfallet beror på svaren på ovanstående frågor och på hur föreskrifterna utformas i detalj. Akademiska Hus har en flerårig praktisk erfarenhet kring dokumentation av inbyggda material i ett stort antal projekt och medverkar därför gärna i det fortsatta arbetet med att precisera kraven på en loggbok.

Håkan Andersson, presschef, Riksbyggen:

1. Vad tycker du om förslaget?

– Det finns idag ett antal system för bedömning och varudeklaration av byggprodukter. En enhetlig logg vore eftersträvansvärt samtidigt som det reser en del frågetecken om på vilket sätt loggen utformas. Om avsikten är att skapa ett regelverk för själva dokumentationen, det vill säga på vilket sätt som produkterna ska redovisas vad avser innehåll, sammansättning med mera så är det positivt.

2. Hur skulle era projekt påverkas om förslaget blir lag?

– Om det leder till ett enhetligt system för dokumentation så borde det på sikt innebära en förenkling.

Relaterade artiklar

Boverket vill att loggbok blir lag

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev