Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

BI och Byggnads väljer olika vägar mot samma mål

Publicerad: 12 september 2014, 09:47

Bild 1/2  Johan Lindholm önskar att politikerna ger Arbetsmiljöverket ökade resurser för att arbeta med säkerhet i byggbranschen.

Foto: Mattias de Frumerie

Målen är de samma när Byggnads och Sveriges Byggindustrier, BI, ska drömma om framtidens byggbransch. Vi ska bygga fler bostäder och mer infrastuktur. Vi ska tänka hållbarhet, ordning och reda på arbetsplatserna och mångfald bland arbetstagarna. Men arbetsgivare och fack har olika recept för att nå dit.

Ämnen i artikeln:

val 2015ByggnadsBI Norwegian Business Schoolinfrastruktur

Elin Bennewitz

elin@byggindustrin.se


Björn Wellhagen, näringspolitisk chef på Sveriges Byggindustrier, pekar ut två frågor som de absolut viktigaste politiska frågorna för branschen. Den ena är att fortsätta den reformagenda som civil- och bostadsminister Stefan Attefall (KD) drivit under Alliansens år vid makten. Den andra är att tillsätta en nationell bostads- och infrastrukturberedning.

– Om jag ska peka ut en övergripande politisk fråga som är viktig för oss så är det att politikerna fortsätter reformagendan. Vi behöver förenkla reglerna och minska tidsåtgången för att minska byggkostnaderna. Det är en fråga som gynnar både byggbranschen och samhället i stort, säger han.

Tillsammans med en nationell bostads- och infrastrukturberedning tror han att regelförenklingarna kan underlätta förutsättningarna för bostadsbyggandet.

– Sverigebygget som Alliansen lanserat och Socialdemokraterna valmanifest är en bit på vägen. Men vi vill gå djupare. Det vi behöver är långsiktighet och då krävs blocköverskridande lösningar. Nu bjuder partierna över varandra när det gäller hur många bostäder som ska byggas. Det väsentliga är dock att det från båda håll finns en förståelse för att bostadsfrågan är viktig för tillväxt och välfärd, säger han.

En annan aktuell utmaning ser Björn Wellhagen inom området hållbarhet.

– Vi vill föra en konstruktiv diskussion kring hållbarhetsfrågorna. Men än har ingen receptet på hur vi klimatoptimerar byggbranschen. Det framgår tydligt av rapporten om branschens klimatpåverkan som vi presenterade tillsammans med IVA i Almedalen, säger han.

Det finns flera frågor som Björn Wellhagen tycker branschen ska prioritera men som inte politikerna nödvändigtvis behöver styra. En sådan fråga är arbetet som branschen driver för säkerhet på byggarbetsplatserna. En annan är mångfald bland arbetstagarna.

– Vi måste se till att personerna i vår bransch bättre representerar mångfalden i det svenska samhället. Det är i första hand en fråga som vi i branschen måste arbeta med själva. Men viss draghjälp kan vi få från politiskt håll, till exempel måste det finnas relevanta utbildningar så att vi har ett rekryteringsunderlag. Att satsa på yrkesutbildningarna är viktigt, säger han.

Johan Lindholm, Byggnads förbundsordförande, har svårt att peka ut en enda som branschens viktigaste valfråga. Men en fråga som han ser som mycket viktig är behovet av ordning och reda på arbetsmarknaden. Och han ser flera punkter där politiken kan ge vägledning.

– Vi vill se ett beslut om att svenska kollektivavtal ska gälla i samband med offentlig upphandling och vi vill att F-skattereglerna ska ses över så att kravet på minst tre uppdragsgivare återinförs. Vi vill också att Lex Laval ska rivas upp och att alla ska ha rätt att arbeta heltid.

Ett annat önskemål som Johan Lindholm har är att Arbetsmiljöverket får ökade resurser för att arbeta för en säker byggbransch.

– Ingen ska behöva gå rädd till arbetet, det är absolut en prioriterad fråga, säger han.

Även om han tror att branschen kan åstadkomma mycket på egen hand – huvudentreprenörsansvaret som skrevs in i kollektivavtalet i våras ser han som en viktig milstople – tror han att det krävs uppbackning från politiskt håll.

Det samma tror Johan Lindholm gäller för att få fart på bostads- och infrastrukturbyggandet.

– Det behövs politiska beslut om att rusta vårt järnvägsnät, investera i höghastig­hetsbanor och bygga ut kollektivtrafiken. Och för att få fart på bostadsbyggandet behöver vi ett statligt investeringsstöd, säger han.

Utan investeringsstöd tror han det blir svårt att lösa två av dagens största bostadsproblem – miljonprogrammets renoveringsbehov och bristen på små hyresrätter.

När det gäller branschens miljö- och klimatpåverkan vill han gärna se tydliga ställningstaganden från politiskt håll. Regeringen har en vision om att Sverige år 2050 ska vara utan nettoutsläpp av växthusgaser. Ska vi nå det målet måste byggbranschen, som enligt den rapport som IVA släppte i början av sommaren har lika stor klimatpåverkan som personbilstrafiken, vara med i matchen, menar Johan Lindholm.

– Ska målet för 2050 bli verklighet måste man göra något nu, säger han.

Han menar att det finns tillräcklig kunskap för att börja styra branschen i rätt riktning. Han ser gärna att Sverige inför ett program som stödjer energieffektivt byggande som påminner om det som finns i Tyskland sedan flera år tillbaka. Där stödjer staten energieffektivt byggande både vid renovering och vid nybyggnation. Dels finns bidrag och dels finns möjlighet att få förmånliga lån från staten.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev