Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Billig försäkring i Sverige

Publicerad: 17 augusti 2009, 13:01

Knappast något annat land har lägre premier än Sverige på försäkring av stora infrabyggen.


Sverige har en av världens bästa marknader för försäkring av stora byggprojekt inom infrastruktur. Premierna i Sverige är generellt lägre än i jämförbara länder. En ny marknad inom byggförsäkring öppnas när fler projekt kommer till genom OPS, offentlig privat samverkan.
Sin goda marknad för försäkring för stora byggen inom infrastruktur har Sverige trots att alla försäkringsbolag som tecknar projektförsäkring här är utländska.

– Jag vet inget annat land där premierna för projektförsäkring inom byggande är så låga som i Sverige, säger Rikard Öijermark som är försäkringsmäklare och partner på försäkringsförmedlaren Brim i Stockholm.

Om OPS, offentlig privat samverkan, blir vanligare vid vägbyggen kommer troligen också vägavgifter att bli vanligare. Då innebär ett försenat vägbygge också ett intäktsbortfall. Även mot detta kan projektförsäkring ge skydd.

– OPS är intressant för försäkringsbolagen. Det kommer att ge en växande marknad. För att dessa projekt ska vara mer aptitliga för investerarna blir försäkringsfrågan kommersiellt intressant, säger Rikard Öijermark.
Rikard Öijermark kommer vid en överslagsberäkning fram till att den svenska marknaden för projektförsäkring för större infrastrukturbyggen kan omsätta omkring 300 miljoner kronor per år.

Rikard Öijermark anser att marknaden för byggförsäkring är trög.
– Försäkringsbolagen hänger inte alltid med i den tekniska utvecklingen. När byggarna utvecklar metoder som minskar riskerna skulle det kunna leda till lägre premier. Men det skulle också kräva att byggentreprenörerna förde försäkringsfrågorna högre upp på sina agendor.

När Sverige bygger nya vägar, broar och tunnlar följer behovet av försäkring med. När byggandet ökar växer marknaden för byggförsäkring och vice versa.

Rikard Öijermark säger att det finns tre stora huvudmarknader där byggförsäkring erbjuds: En marknad är Sverige med framförallt de fem utländska bolag som har egna kontor här se faktaruta. En marknad är Kontinentaleuropa samt England och den tredje marknaden är Lloyd´s i London med alla dess syndikat som utgör en egen marknad.
Två viktiga bolag på den kontinentaleuropeiska/engelska marknaden är återförsäkringsjättarna Scor och Munich Re som båda kan teckna direktförsäkring. I Scors fall görs detta via ett dotterbolag i London.

– Marknaden utanför Sverige är knappt intressant för oss när vi ska skapa en försäkringslösning åt en kund, eftersom den svenska marknaden fungerar bra med hård konkurrens och låga premier, säger Rikard Öijermark.

Detta märks nu också på hur utländska entreprenörer agerar när de åtar sig stora infrastrukturprojekt i Sverige.
– De skaffar försäkring på den svenska marknaden eftersom vi har god tillgång på försäkring till låga premier, säger Rikard Öijermark.
För praktiskt taget all byggförsäkring gäller naturligtvis att riskerna sprids via återförsäkring.

De Allmänna Bestämmelser som tillämpas inom byggbranschen stipulerar att hela kontraktsumman täcks av försäkring när till exempel en stor tunnel ska byggas. Två mycket viktiga begrepp är EML – Estimated Maximum Loss och PML – Probable Maximum Loss.

Den värsta tänkbara skadan vid ett tunnelbygge för 500 miljoner kronor kommer i princip aldrig att kosta mer än 20 procent av kontraktsumman. Just vid tunnelbyggen är vanliga skador översvämning och det som på branschspråk kallas en kyrka, det vill säga ett ras som ger upphov till en stor hålighet.

– Det handlar om att beräkna kostnaden för olika tänkbara skador. Försäkringsbolagens viktigaste konkurrensmedel är just deras skicklighet i att göra dessa beräkningar, säger Rikard Öijermark.

Vid till exempel ett tunnelbygge har försäkringsbolaget egna experter som bedömer de geotekniska undersökningar och riskbedömningar som ligger till grund för entreprenörernas anbud.
Riskerna vid tunnelbyggen är lägre än vid brobyggen och därför är premierna som regel högre på försäkringar för broprojekt.
Men projektförsäkringar tar man alltså till vid stora och komplexa byggen.
– Vid ett vanligt vägbygge på plan mark, med en kontraktssumma på säg 80 miljoner kronor, täcks risken av entreprenörens vanliga, löpande årsförsäkring. Det är mest kostnadseffektivt och det är egentligen där som den stora stocken av byggförsäkring ligger, säger Rikard Öijermark.

Om risken för en miljöskada är stor kan även ett bygge för 50 miljoner kronor kräva projektförsäkring. Rikard Öijermark nämner pålningsarbeten i Gamla Stan i Stockholm som ett exempel.
– Där är risken för skador på kringliggande bebyggelse stor. Då kan det finnas krav på att försäkringsbeloppen motsvarar hela kontraktsumman.
Ansvaret för skador på omgivningen är som huvudregel alltid strikt, vilket innebär att bevisbördan ligger på entreprenören eller beställaren. En fastighetsägare som anser sig vara skadedrabbad kan själv bestämma vem han ska rikta sina krav mot.

Byggnadsarbeten vid ett oljeraffinaderi är en annan typ projekt där risken för miljöskador kan vara stor. En brandskada vid ett sådant bygge skulle få svåra, och dyra, konsekvenser.
Det finns ytterligare skäl för beställare, nämligen möjligheten att skaffa utökat skydd för de kostnader som uppstår till exempel när ett vägbygge försenas på grund av ett arkeologiskt fynd.

FAKTA
Alla försäkringsbolag som erbjuder försäkring av stora anläggningsbyggen i Sverige är utländska.

Björn Dickson - bjorn@byggindustrin.com

Dela artikeln:


Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.