Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Boverkets nya organisation rivs upp

Publicerad: 25 januari 2012, 13:33

En extern konsult föreslår en ny omorganisation för att lösa Boverkets interna problem.


För ett år sedan fick Boverket en ny organisation. Men efter massiv kritik från de egna medarbetarna kan ytterligare en omorganisation – som delvis är en återgång till den gamla ordningen med mindre enheter – bli aktuell.

– Omorganisationen tog väldigt lång tid och sakfrågorna hamnade i skymundan. Den nya organisationen med stora enheter och breda sakområden har inte heller lyckats hantera sakfrågorna på ett tillfredsställande sätt, säger Kristina Adolfsson, representant för Saco-klubbens styrelse på Boverket.

Ytterligare en omorganisation riskerar enligt Kristina Adolfsson att även fortsättningsvis ta fokus från sakfrågorna.

– Det vore naturligtvis olyckligt, säger hon.

Samtidigt poängterar hon att organisationsfrågan måste lösas så att sakfrågorna kan hanteras på ett tillfredsställande sätt.

– Dessutom är det mycket svårt att få tag i personer med PBL-kompetens, på både bygg- och planeringssidan. Boverket behöver därför vara en extra attraktiv arbetsplats för att klara kompetensförsörjningen. Boverket har till exempel på kort tid förlorat fyra personer med hög PBL-kompetens till de nya mark- och miljödomstolarna, konstaterar Kristina Adolfsson.

Missnöjet bland Boverkets anställda blev allmänt känt i juni 2011 när Saco genomförde en enkät bland sina medlemmar på Boverket. Totalt 83 av de 185 anställda svarade på frågor om sin arbetsmiljö. De fick betygsätta engagemanget och samarbetet inom myndigheten samt sin enhetschef, sin avdelningschef och generaldirektören Janna Valik.

Resultatet pekar på ett massivt missnöje. Påståenden som ”Förändringar är väl förberedda och diskuterade” och ”Jag har stort förtroende för generaldirektören” fick mycket låga noteringar.

Efter att missnöjet uppdagats genomförde Boverkets ledning en egen enkätundersökning som gav samma resultat. Samtidigt beslutade myndigheten att anlita konsultföretaget Gaia Leadership för att komma till rätta med problemen.

– Det blev en snabb och kraftfull reaktion, men om den är tillfredsställande eller inte får man bedöma i efterhand, säger Kristina Adolfsson.

I mitten av december 2011 presenterade Gaia Leadership sitt förslag till handlingsplan. Deras nulägesanalys visar på samma problem som enkäterna: Bristande helhetsperspektiv, otydliga ansvarsområden och ledarskapsproblem. Analysen visar också på disciplinproblem, en nonchalans mot regler och rutiner samt ett revirtänkande mellan myndighetens olika avdelningar.Gaia Leaderships nulägesanalys och handlingsplan presenterades i december 2011. Den visar bland annat att Boverket brottas med disciplinproblem, till exempel kommer medarbetarna inte i tid till möten. ILLUSTRATION GAIA LEADERSHIPGaia Leaderships åtgärdsförslag fokuserar på en utveckling av verksamhetsstyrningen och en omorganisation av verksamheten. Enligt förslaget ska Boverket bestå av fyra avdelningar: En administrativ avdelning, en avdelning för bostadsmarknadsanalys samt två verksamhetsavdelningar.

Avdelningen för bostadsmarknadsanalys ska – förutsatt att regering och riksdag fattar beslut om det – bemannas genom en sammanslagning av Boverket och BKN, se separat artikel. Inom verksamhetsavdelningarna ska mindre enheter bildas. Gaias förslag är att bilda de nya enheterna med hänsyn till dagens enhetsstruktur eftersom den anses bidra till en förbättrad samverkan inom myndigheten.

– Det som konsulten föreslår är vad jag förstår delvis en återgång till den gamla organisationen med mindre enheter, säger Kristina Adolfsson.

Strax innan före beslutade generaldirektören Janna Valik att Boverket ska arbeta med den tidsplan och de frågeställningar som redovisas i Gaia Leaderships handlingsplan. I samband med beslutet publicerade Janna Valik en kommentar på sin interna blogg. Där skriver hon att ”många tror att vi kommer att besluta en organisationsförändring enligt Gaias förslag. Där vill jag vara tydlig – inget är bestämt och ev förändringar kommer att beredas i dialog med medarbetare”.

Men Kristina Adolfssons uppfattning är att Boverkets anställda är positiva till Gaia Leaderships förslag även om det innebär ytterligare en tid präglad av omorganisation.

Elin Bennewitz

Reporter

elin@byggindustrin.se

Dela artikeln:


Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.

Se fler branschtitlar från Bonnier News