torsdag1 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Delrapport tror på kommersiella höghastighetståg

Publicerad: 13 januari 2016, 15:59

Catharina Håkansson Boman och HG Wessberg har lämnat över en delrapport inför Sverigeförhandlingen. Foto: Sandra Backlund / Sallyhill Kommunikation

Det är möjligt att bedriva kommersiell trafik med höghastighetståg, är budskapet i den delrapport som HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman, lämnade över till infratsrukturminister Anna Johansson (S) i veckan. Rapporten på drygt 500 sidor gör en omfattande genomlysning av alternativen, inklusive OPS, för finansieringen.

Ämnen i artikeln:

SverigeförhandlingeninfrastrukturprojektSveriges ByggindustrierTrafikverketAnna Johanssoninfrastrukturhöghastighetstågsnabbtåg

Rapporten på drygt 500 sidor gör en omfattande genomlysning av hur byggandet av förbindelserna mellan storstäderna Stockholm – Göteborg respektive Stockholm – Malmö kan fínansieras. Bland annat räknar man med att de trafikerande bolagen klarar av att betala fyra gånger högre banavgifter till oförändrade biljettpriser men även att fastigheter som ökar i värde på grund av  höghastighetstågen kan bidra.

Trafikverket har uppskattat kostnaderna för satsningen och bedömer att de ligger i intervallet 190 – 330 miljarder kronor.

– Det är utmärkt att delrapporten så pass tydligt som den gör redovisar finansieringsalternativen, säger Lars Redtzer, som ansvarar för infrastrukturfrågor på Sveriges Byggindustrier. Det är positivt att man också pekar på möjligheter till alternativ finansiering där OPS, offentlig-privat samfinansiering  skulle kunna vara en dellösning.

Men Lars Redtzer betonar att det av Trafikverket uppskattade spannet för byggandet av snabbtågförbindelserna mellan storstäderna berör själva bandelen.

– Det är ett omfattande projekt som kommer att kräva mycket betydande kringinvesteringar som också ska finansieras, främst i bostäder och ytterligare infrasatsningar i anknytning till höghastighetsbanan. Storleken på dessa  liksom hur de ska finansieras är stora frågor som också kräver lösningar.

Sveriges Byggindustrier blir en av delrapportens remissinstanser när den skickas ut. Datum för detta är inte fastställt. HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman, kan i och med att delrapporten har överlämnats till ansvariga ministern inleda sitt förhandlingsarbete med de kommuner som berörs.

Kommunstyrelsernas ordförande från Borås, Jönköping, Linköping och Norrköping har träffats för utbyta erfarenheter inför de kommande förhandlingarna.

De fyra kommunerna ligger mellan Stockholm och Göteborg, där Götalandsbanan är planerad. Götalandsbanan är fortsättningen på den redan beslutade Ostlänken mellan Stockholm och Linköping.

De är fyra jämförbara städer i storleksordningen 150 000 invånare och stark befolkningstillväxt. Inför vårens förhandlingar med Sverigeförhandlingen vill kommunerna jämföra förutsättningar och erfarenheter. Förutom finansiering handlar det om olika lösningar för nya resecentrum, utbyggnad av kollektivtrafik och planering för nya bostäder och arbetsplatser.

Staffan Åkerlund

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev