Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

En väg mot hållbarare infrastruktur

Publicerad: 26 april 2017, 04:00

Nu finns en verktygslåda för de företag i anläggningsbranschen som vill jobba med hållbara leverantörskedjor och se till att alla inblandade får drägliga arbetsförhållanden. Vägledningen ska vara ett stöd till beställare, konsulter, entreprenörer och materialleverantörer.


Barnarbete, tvångsarbete och oreglerade arbetstider. I byggbranschens leverantörskedjor kan det gömma sig stora arbetsmiljöproblem och till och med brott mot de mänskliga rättigheterna. Bygg- och anläggningssektorns ansträngningar har stor betydelse eftersom branschen brukar sägas stå för nära hälften av all resursanvändning i form av material och energi.

Många företag vill bidra till en mer hållbar leverantörskedja, men vet inte riktig hur detta ska göras.

– Man är ofta duktig på att jobba med miljöfrågor men de sociala frågorna är mindre implementerade och mindre uppmärksammade, säger Sara Hjelm, hållbarhetskonsult på WSP, som jobbar i nätverket Green Chain för hållbara leverantörskedjor.

Vägledningen har tagits fram av representanter från NCC, Peab, Skanska, WSP, Stockholm vatten och Trafikverket som jobbat i ett gemensamt projekt finansierat av SBUF. Projektet avgränsades till anläggningsprojekt och till stora material – cement, betong, järn, stål, plast, asfalt och natursten.

Kräver kännedom om alla led

Själva kärnan i arbetet med hållbara leverantörskedjor är att känna till vilka risker som finns i alla led. Utan kännedom och förståelse för riskerna finns ingen möjlighet att varken arbeta med förebyggande riskhantering eller att ställa relevanta krav, menar rapportförfattarna.

– I projektet har deltagarna fått testa på att utvärdera möjliga leverantörer och identifiera risker för de material man tänker köpa in. Någon har testat konkreta uppföljningar på beställda produkter i ett anläggningsprojekt. Vi har sedan samlat input från testerna till vägledningen, säger Sara Hjelm.

Rapporten tar fram tre verktyg för hur man kan jobba vidare efter riskanalysen – kravställan, uppföljning och avvikelsehantering.

Att ställa krav enligt LOU kan innebära att man jobbar med kvalificeringskrav, tekniska specifikationer, tilldelningskriterier eller särskilda kontraktsvillkor. Sådana krav bör tas upp redan på ett startmöte, tycker rapportförfattarna.

Sara Hjelm, hållbarhetskonsult på WSP

Etiska krav

Ett exempel på hur branschen börjat jobba är Göteborg, Malmö, Örebro, Lund, Stockholm och Linköpings samarbete kring etiska krav i upphandling av entreprenader med natursten.

– På det här området har det hänt mycket, utförarna börjar känna av ökade krav från beställare. Det ger betydligt starkare drivkrafter för att de här frågorna ska implementeras, säger Sara Hjelm.

När det gäller uppföljningsmetoder föreslår rapportförfattarna att man jobbar med genomförd riskanalys, uppföljningsbara krav som tydligt anger att leverantören accepterar en kontroll och även med att förbereda aktören för uppföljning och avsätta tid och resurser för uppföljning. Här rekommenderas också samarbete, för större påverkansmöjlighet.

För att hantera avvikelse bör man jobba med tydlighet om förväntningar på leverantörer, transparens och dialog och uppföljning av genomförda åtgärder. Man kan använda avvikelserapporter, åtgärdsplaner och konsekvenser som viten, frysta avtal och upphävda avtal om man hamnar i situationer där leverantörer inte visar vilja att genomföra förändringar.

– Vi har pratat mycket om vikten av att inte sopa saker under mattan. Man måste vara så medveten att man vågar visa på brister om man vill jobba med förbättring, säger Sara Hjelm.

Olika material har olika arbetsmiljörisker

Plast, asfalt

Ursprunget är olja och det är kopplat till höga risker för kränkningar av mänskliga
rättigheter, särskilt i områden i konfliktzoner.

Stenproduktion

Kan ge stendammslunga. Risk för
undermåliga arbetsvillkor i Kina och Indien.

Cement, betong

Riskerna minskar kraftigt när man köper från Sverige och Norden, men det finns fortfarande risker eftersom det är industriproduktion med höga arbetsmiljörisker.

Metallproduktion

Gruvproduktion är förknippat med höga arbetsmiljörisker och i vissa länder låga löner, tvångsarbete och lång arbetstid. Nedmontering och nedsmältning av skrotstål kan ske under extremt farliga arbetsförhållanden.

Martina Strand Nyhlin, frilansjournalist, red@byggindustrin.se

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.