Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Entreprenörer larmar om stora förseningar på Förbifarten

Publicerad: 3 december 2018, 08:57

Förberedande byggarbeten för Förbifart Stockholm inleddes 2015. Arbetet påbörjades 2016 med de första tunneldelarna i söder. Anläggningen ska enligt planen öppnas för trafik 2026. Bilden visar arbete som pågick vid Skärholmen 2016.

Foto: Trafikverket

Det osar av missnöje bland entreprenörerna på Förbifart Stockholm. Flera talar i Byggindustrins rundringning om flera års försening och ett projekt som de tror blir många hundra miljoner kronor dyrare än planerat.


Den 21 kilometer långa vägsträckan, varav 19 kilometer i tunnel, har stora problem. Det är den bild som framkommer om Förbifart Stockholm när tidningen Byggindustrin ringer runt för att göra en avstämning av de olika etapperna. Representanter från fem av de olika entreprenaderna uttalar sig i denna artikel, men ingen av dem är beredd att ställa upp med sitt namn i tidningen. Viss information om problemen som de har vill de heller inte ska stå med i deras uttalanden eftersom det skulle kunna ge en ledtråd om vilken etapp de uttalar sig om.

Läs mer: Trafikverket ger sin syn på förseningarna.

Flera av entreprenörerna talar dock om att de ligger mer än ett år efter sin tidplan för tillfället och ser små chanser att kunna jobba ikapp.

– Faktum är att vi är många månader sena, säger en av entreprenörerna.

En annan entreprenör säger:

– Vi har aviserat en över ett år lång försening till Trafikverket.

Några bedömer även att Trafikverkets budget kommer att spricka och att kostnaden för hela Förbifarten troligen kommer att fördyras med åtminstone flera hundra miljoner kronor, kanske mer.

– Av det jag känner till om de anspråk som gjorts tror jag att det sammanlagt kan röra sig om runt 500 miljoner kronor, säger en entreprenör.

Kritiken som kommer fram pekar även på bristande projektering, svårigheter att få besked från Trafikverket, dåligt samverkansklimat och oengagerade konsulter.

Entreprenör A

”Vi är besvikna över Trafikverkets hantering, det tar lång tid med regleringar och är svårt att få betalt. Jag har jobbat mycket mot Trafikverket genom åren och de senaste tio åren har det skett en positiv förändring i sättet de driver sina projekt, men på senare tid ser vi en förändring till det sämre och det gäller även Förbifarten. Det är många människor i deras organisation som har svårt att fatta beslut och ska man vara elak så är det många som inte har tillräcklig kompetens.

I vår delentreprenad har vi fått förseningar på grund av olika omständigheter och nu har vi diskuterat rätten till ersättning i mer än ett år. Det är inte acceptabelt. Tidigare har det varit kraftfullare projektledningar hos Trafikverket som har försökt lösa problemen snabbare. De skjuter problemen framför sig. Vi kommer att få svårt att klara sluttiden och vår ägare undrar varför vi bara gör sämre och sämre resultat.

Vår personal på plats försöker lösa alla tekniska utmaningar på bästa sätt för att sedan förhoppningsvis få en snabb hantering av den ekonomiska regleringen. Alternativet hade varit att vi hade satt oss ner och slutat helt, men jag tycker att det är bättre för projektet i sin helhet att vi jobbar vidare. NCC stoppade sitt arbete och det gjorde de bra tycker jag, det visar på styrka.”

Entreprenör B

”Ett stort problem är att det knappt finns några ”Trafikverkare” längre och genom det saknas det stolthet, ansvar, själ och hjärta hos beställaren för slutprodukten. De har lagt ansvaret på en massa fristående konsulter som är sig själv närmast. Trafikverkets renodlade beställarstrategi fungerar inte. Byggledarna har inget mandat och att Trafikverket bara ser på sig själva som beställare gör att de tror att de kan få sin tunnel byggd utan att ta ansvar själva. För skattebetalarna är det den absolut dyraste lösningen, och den absolut sämsta.

Problemet som jag ser det är även att de enskilda entreprenaderna är för stora och svåra att hantera, större än uppdelningen till exempel i Citybanan. De är dessutom för dåligt projekterade. Att handla upp till lägsta pris är inte heller alltid det bästa. Grunden för det misslyckande som Förbifarten kommer att bli lades redan i projekteringsskedet. Det kommer att sluta som för Södra länken och alla entreprenörer får göra upp med Trafikverket i domstol.

För de anställda på den entreprenad jag arbetar med skapar bristen på rätt underlag i rätt tid stor stress, den psykosociala biten är inte bra just nu. Min bedömning efter att ha talat med en del andra entreprenörer är att Förbifarten kommer att bli rejält försenad och väldigt mycket dyrare. Trafikverkets strategi är att fördröja alla uppgörelser under resans gång, men vad tjänar de på det i slutändan? Ingenting.

NCC gjorde helt rätt som stoppade sitt arbete när de saknade byggförutsättningar och jag hade gärna gjort detsamma. Problemet är bara att när man är nere i en tunnel så är det inte lika lätt som ovan jord att låta alla maskiner stå och hitta liknande jobb någon annanstans för personalen.

Tyvärr tror jag inte att Trafikverkets egna anställda tycker att det fungerar så bra heller för de har haft en enorm omsättning på personal.”

Entreprenör C

”Vi är rejält försenade och en stor del hänger på de geologiska förutsättningarna som skiljer sig från det som framgick av förfrågningsunderlaget och de handlingar som har tillhandahållits. Vi diskuterar reglering av dessa förändrade förutsättningar med beställaren men vi har tyvärr inte kommit särskilt långt.

Om det dyker upp okända förutsättningar ska beställaren enligt de allmänna bestämmelserna (AB) kompensera för det. Vi känner att Trafikverket mest hänvisar till kontraktet men inte är öppen för en dialog. Jag hade förväntat mig att de skulle vara mer samarbetsinriktade. Förslag på alternativa lösningar bemöts oengagerat eller slutar med att beställaren ställer krav på orimliga motprestationer.

Trafikverket borde gå in mer aktivt för att hitta lösningar som förenklar entreprenadens genomförande. Jag menar inte att beställaren ska acceptera allt som entreprenören säger, men jag önskar att de inte stängde dörren helt som de gjort hittills. I andra projekt upplever jag att Trafikverket har haft en annan inställning än här.”

Entreprenör D

”Allt man läser om Förbifarten är att allt går som det ska men jag kan säga att det jäser i stort sett varje entreprenad och det är många juridiska processer som pågår. Trafikverket har varit förvånansvärt obenägna att lösa problem som dykt upp. Deras fina ord i kontrakten om samverkan är bara floskler.

Trafikverkets organisation bedömer jag sakna en hel del kompetens och erfarenhet av att leda stora projekt. Det handlar delvis om resursbrist där hela branschen har svårt att hitta erfarna projektledare, men också att Trafikverket förlitar sig på inhyrda byggledare och konsulter. Projekteringen har varit dålig och de har lämnat ifrån sig underlag med stora fel och brister som inte är anpassad för produktionen.

Hos oss sitter vi och granskar handlingar lika mycket som vi gör vårt jobb. Vi kan kanske bygga enligt handlingarna, men då kommer det att bli en dålig slutprodukt.

Ändrade förutsättningar i projekt är vanligt, men man brukar lösa det genom dialog. Tyvärr funkar det inte så i detta projekt för Trafikverkets strategi är att förhala. Jag har faktiskt aldrig varit med om en organisation som varit så obenägen att lösa problem. Under alla år som jag har arbetat med Trafikverket tycker jag att det har blivit lättare och lättare att samarbeta och de har ju själva jobbat mycket för att hitta andra kontraktsformer och att samverka mer. Tyvärr känns det inte som att det gäller på Förbifarten.

Jag tror att Trafikverket kommer att få svårt att hitta entreprenörer om detta fortsätter. Jag tror inte att ledningen för Trafikverket känner till hur illa det är. Som jag bedömer det kommer Förbifarten att bli flera år försenad om inget görs.”

Entreprenör E

”Att stöta på problem är standard för projekt i den här storleken men det ovanliga är att Trafikverket inte verkar vara särskilt angelägna att lösa dem. Vi får kämpa för att få svar på våra frågor och för att få besked. Vi vet inte vad det beror på att de hela tiden dröjer med svaren, det kan endera vara deras strategi, att några hos Trafikverket saknar rätt kompetens eller kanske bara en attityd som har spritt sig.

Eftersom vi har så svårt att få besked har vi tvingats att fortsätta med viktiga delar på egen risk. Det är svårt att ha en öppen dialog med Trafikverket, trots att det är det som vanligtvis leder till ett bättre projekt. Den finansiella risken har de helt och hållet skjutit över på oss, men vi kan inte agera bank, vi är byggare.

Tyvärr har Trafikverkets hantering av projektet påverkat vår ekonomi. Jag hade förväntat mig mer av Trafikverket, men kanske hade vi bara för höga förväntningar.”

Johanna Åfreds

Reporter

johanna@byggindustrin.se

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.