lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Förbifarten får miljötillstånd från tingsrätten

Publicerad: 17 december 2014, 12:50

Bild 1/2  Johan Brantmark, projektchef för Förbifart Stockholm på Trafikverket.

Foto: Per Hindersson

Fem nya domar från Mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt anger hur Trafikverket ska agera vid bygget av Förbifart Stockholm. Domarna gäller bland annat tillstånd att leda bort grundvatten från tunnlarna och tillstånd att bygga tre tillfälliga hamnar.

Ämnen i artikeln:

Mark- och miljödomstolenFörbifart Stockholminfrastruktur

Elin Bennewitz

elin@byggindustrin.se


Domarna från Mark- och miljödomstolen är ett viktigt steg för Förbifart Stockholm. De är en förutsättning för att arbetet ska kunna löpa på enligt tidplan när och om regeringens frysning av byggarbetena hävs.

– Nu har vi hela kittet färdigt. Redan i våras vann vår arbetsplan laga kraft. Då visste vi var vi skulle bygga Förbifarten. I och med de här domarna vet vi också hur vi ska bygga, säger Johan Brantmark, projektchef för Förbifart Stockholm på Trafikverket.

Totalt rör det sig om fem domar. En ger tillstånd att leda bort grundvatten från tunnlar och schakter. I domen anges krav för hur påverkan på omgivningen ska begränsas i samband med tunnelarbetena. Tre av domarna gäller de tre tillfälliga hamnar som Trafikverket vill bygga för att kunna transportera bort en del av bergmassorna från tunnelbygget via båt. Domarna anger bland annat hur buller från hamnverksamheten ska begränsas. Den femte domen gäller Natura 2000-området Edeby ekhage på Lovö och anger villkor som Trafikverket ska uppfylla för att inte skada naturområdet.

Mark- och miljödomstolen ger Trafikverket möjlighet att ta de nya tillstånden i anspråk omedelbart.

– Vi ansökte om det och fick det beviljat. Det betyder att vi kan agera som om domarna vunnit laga kraft även om de överklagas. Om det så småningom kommer ett annat beslut från Mark- och miljööverdomstolen får vi anpassa oss till den nya situationen då, säger Johan Brantmark.

Fortfarande återstår några rättsliga prövningar för Förbifarten. Ett tiotal detaljplaner är överklagade till Mark- och miljööverdomstolen.

– I och med dagens domar har vi det viktigaste på plats. Men detaljplanerna är också viktiga, de rör bland annat trafikplatsernas utformning. Vi väntar oss beslut från domstolen i början av nästa år, säger Johan Brantmark.

Ytterligare en osäkerhet för Förbifarten är att regeringen fryst projektet till den 1 maj. Men redan i morgon röstar riksdagen om att återuppta bygget direkt efter årsskiftet. Om riksdagen röstar ja kan det betraktas som en stark uppmuntran till regeringen att återuppta bygget, men beslutet måste fattas av regeringen.

– Vi agerar på regeringens beslut och just nu planerar vi fortfarande utifrån att projektet är fryst till den 1 maj. Om byggstoppet hävs är det första jag gör att lyfta luren och be våra entreprenörer börja igen. I den bästa av världar kan de lösgöra resurser med kort varsel, säger Johan Brantmark.

Relaterade artiklar

Nya besked om Förbifarten att vänta

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev