fredag3 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Framtidens tåg splittrar Skåne

Publicerad: 2 juli 2015, 08:27

Bild 1/2  Foto: Elin Bennewitz

I slutet av juni skrev Region Skåne och sju skånska kommuner under en gemensam avsiktsförklaring om framtida tågsatsningar i syfte att få ett starkare förhandlingsläge i Sverigeförhandlingen. Men alla är inte nöjda. ”De klippte av oss”, säger en tjänsteman i Landskrona.

Ämnen i artikeln:

Almedalen 2015EuropaspåretSverigeförhandlingeninfrastrukturhöghastighetstågsnabbtågLandskronaSkåne

Elin Bennewitz

elin@byggindustrin.se


I avsiktsförklaringen ingår bland annat höghastighetståg via Hässleholm och en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Orsaken till osämjan är att Landskrona presenterat ett alternativ till den fasta förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör, HH-förbindelsen. Landskronas alternativ är en tågtunnel med fyra spår, två för gods och två för persontrafik, som går från Landskrona och över sundet till Köpenhamn.

– De klippte av oss och så enade man Skåne. Vi sitter på fakta som behöver komma upp på bordet, säger Christian Alexandersson, utvecklingschef Landskrona stad.

Han berättar att Landskrona var överens med övriga kommuner på i princip alla punkter i den gemensamma avsiktsförklaringen. De ville bara få med ett tillägg om att deras alternativ, som de kallar Europaspåret, ska utredas.

– Vi säger inte att Europaspåret ska byggas. Bara att det ska utredas på lika villkor som HH-förbindelsen, säger Christian Alexandersson.

Landskrona stad har gjort en egen utredning som de menar visar att Europaspåret har flera fördelar jämfört med en HH-förbindelse.

– Europaspåret är en lösning för godstrafiken, den finns inte med i HH-förbindelsen. Dessutom blir restiden kortare, till och med för Helsingborgarna. De skulle få en 25 minuter kortare resa till Köpenhamn med Europaspåret jämfört med deras egen HH-förbindelse, säger Mattias Schriever-Abeln, planarkitekt Landskrona stad.

Han tror också att Europaspåret kan väcka större intresse på den danska sidan än HH-förbindelsen.

– Hittills har deras intresse varit svalt för HH-förbindelsen. Här får de en ny lösning för sin godstrafik, med en förbindelse direkt till containerterminalen på Nordhavn, säger han.

Även Anna Thott, chef stadsbyggnadsförvaltningen Landskrona stad, har svårt att förstå de andra kommunernas ointresse för Europaspåret.

– Vi vill bara att det här alternativet utreds. Det är egentligen en variant på HH-förbindelsen. Biltrafiken går kvar i HH-förbindelsens läge även i vårt förslag, säger hon.

Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande Skåne, ser inget behov av att utreda Landskronas förslag.

– Vi har diskuterat förbindelsen i gruppen men inte bedömt den som intressant. Vi har vetat så länge att HH-förbindelsen är rätt för Skånes utveckling, säger han till Helsingborgs Dagblad.

Så står det i avsiktsförklaringen

■ Höghastighetsbanans sträckning i Skåne ska i en första etapp ha stationer i Malmö, Lund och Hässleholm.
■ Byggnationen av höghastighetsbanan ska starta söderifrån för att undanröja de stora flaskhalsarna i det nationella och regionala järn­vägssystemet och i den av EU prioriterade ScanMed-korridoren.
■ Skånebanan ska ha konkurrenskraftiga restider för att koppla Helsingborg och Kristianstad till höghastighetsbanan samt för att sammanlänka de två arbetsmarknadsregionerna i Skåne.
■ Västkustbanan mellan Maria och Helsingborg C ska ha dubbelspår för ökad kapacitet och snabbare förbindelser på den för Skåne, Sverige och EU viktiga Västkustbanan.
■ Den fasta förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör ska påbörjas så snart det går. Öresundsmetron mellan Malmö och Köpenhamn är kopplad till utbyggnad av Köpenhamns metro. Den fasta förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör bör byggas före metron, men metron kan byg­gas oberoende av om en HH-förbindelse har beslutats.

Avsiktsförklaringen är underskriven av Region Skåne, Malmö stad, Helsingborgs kommun, Lunds kommun, Kristianstads kommun, Hässleholms kommun, Ystads kommun och Trelleborgs kommun.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev