Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Nya förseningar hotar Förbifarten

Publicerad: 7 december 2011, 11:43

Förbifart Stockholm är redan ett år försenad, nu garderar sig Trafikverket mot ytterligare förseningar.


Bygget av Förbifart Stockholm är minst ett år försenat. Tidigast 2013 när alla tillstånd är klara ska Trafikverket börja upphandla entreprenaderna.

– Det kostar en hel del att räkna på så här stora projekt. Det skapar irritation hos dem som lämnar anbud om beslutet dröjer så pass att förutsättningarna ändras och beräkningarna måste göras om. Därför väntar vi, förklarar Riggert Anderson, projektledare för Förbifart Stockholm hos Trafikverket.

Han menar att det är bättre att tillämpa försiktighetsprincipen, ifall projektet skulle bli ytterligare försenat.

Entreprenaderna blir av varierande typ, allt från generalentreprenader till totalentreprenader med funktionsansvar. Tunnelentreprenaderna blir i storleksordningen 1-3 miljarder. Sen tillkommer en rad mindre entreprenader för till exempel trafikplatser, hamnar och teknikkiosker. Totalt rör det sig om ett femtiotal entreprenader som ska upphandlas med start 2013.

– Men vi ska försöka påbörja vissa förberedande arbeten redan under 2012, till exempel flytta kraftledningar som är i vägen, säger Riggert Anderson.

Den försening på ett år som har drabbat Förbifart Stockholm beror i första hand på att tre av de konsultupphandlingar som Trafikverket gjorde sommaren 2010 överklagades.

Riggert Anderson menar att förseningen inte påverkar kompetensförsörjningen för projektet.

– Vi konkurrerar inte heller med andra stora tunnelbyggen i Stockholmsområdet som Norra Länken eller Citytunneln i den aspekten eftersom projekten är i olika faser.

Det som återstår nu är tillstånd från mark- och miljödomstolen samt att arbetsplanen ska vinna laga kraft.

– Men alla de stora stegen är avklarade. Finansieringen är klar, regeringen har gett Förbifarten tillåtlighet och arbetet med bygghandlingarna har påbörjats. Det känns bra, säger Riggert Anderson.

Förbifart Stockholm har lämnat in fyra ansökningar till mark- och miljödomstolen. Ansökningarna gäller tillstånd att leda bort grundvatten i bygg- och driftskedet samt tillstånd att bygga tre tillfälliga hamnar som ska användas för att transportera bort bergmassor. Miljödomen kommer att ange hur risken för skador ska hanteras, vilka skyddsåtgärder som ska vidtas och hur skadereglering ska ske. Beslut från domstolen väntas vid årsskiftet 2012-2013. Förutsatt att arbetsplanen vunnit laga kraft kan byggarbetena börja då.

Arbetsplanen innehåller detaljerade planritningar över vägens sträckning och information om vilka fastigheter och markytor som berörs av projektet. Den innehåller även en miljökonsekvensbeskrivning för vägen och vägbygget.

Arbetsplanen ställdes ut under sommaren 2011.

– Totalt fick vi in omkring 350 synpunkter. Dem har vi ställt samman i en PM och länsstyrelsen kommer att ge sina kommentarer inom ett par månader, säger Riggert Anderson.

När Länsstyrelsen har gett sina synpunkter på arbetsplanen ska den slutgiltiga planen fastställas av Trafikverket, det beräknas ske under 2012. Från det att arbetsplanen är fastställd är det möjligt att överklaga under tre veckor.

FAKTA: PENGAR FRÅN TRÄNGSELSKATTEN
Förbifart Stockholm är en ny sträckning för E4 som binder samman regionens norra och södra delar. Den byggs för att avlasta Essingeleden och innerstaden samt minska sårbarheten i Stockholms trafiksystem. Vägen sträcker sig från Kungens Kurva i söder till Häggvik i norr. Däremellan byggs trafikplatser vid Lovön, Vinsta, Hjulsta och Akalla.

För att skona natur- och kulturvärden går 18 av vägens totalt 21 kilometer i tunnel. Vägen får tre körfält i vardera riktningen.

Byggstart beräknas ske 2013 och produktionen beräknas ta 8-10 år. Projektet beräknas kosta cirka 28 miljarder kronor. Trängselskatt finansierar cirka 80 procent och staten resten, men det blir ingen trängselskatt på Förbifart Stockholm.

FAKTA: TRE ÖVERKLAGANDEN
I juni 2010 fattade Trafikverket beslut om fyra konsultupphandlingar. Upphandlingarna gällde projektering av bygghandlingar för tunnelarbeten och trafikplatser. Tre av upphandlingarna överklagades och först i juni 2011 gav Förvaltningsrätten ett slutgiltigt godkännande. Projektet försenades med cirka ett år.

FAKTA: KONSULTUPPHANDLINGARNA
• Trafikplatserna Akalla och Häggvik – ÅF Infrastruktur och Scott Wilson. Överklagades av Sweco, WSP och Tyréns.
• Tunnelarbeten – ÅF Infrastruktur och Scott Wilson. Överklagades av Sweco, WSP och Tyréns.
• Trafikplats Kungens Kurva – Grontmij och Golder Associates. Överklagades av Sweco, WSP, Ramböll och Tyréns.
• Byggstyrande underlag för installationer – Sweco Infrastructure, WSP Sverige och Tyréns.

Elin Bennewitz

Reporter

elin@byggindustrin.se

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.