fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Så påverkar klimatet Sveriges infrastruktur

Publicerad: 10 maj 2021, 14:05

Falsterbonäset i Vellinge kommun kan i framtiden ligga under vatten – om inte planerna på ett översvämningsskydd realiseras. Foto: Vellinge kommun

Det finns flera olika sätt som ett förändrat klimat kan påverka infrastrukturanläggningen.

Ämnen i artikeln:

Trafikverketinfrastrukturöversvämning

Anders Siljevall

anders@byggindustrin.se


Ökad havsnivå

Avvattningssystemet med trummor, brunnar, diken och dräneringsledningar belastas när nederbördsmängderna ökar. Detta leder till en ökande risk för erosion, bortspolning, översvämningar, ras och skred.

LISTA: 28 platser där Trafikverket klimatsäkrar

Mer snö 

Ökade nederbördsmängder under vintern innebär mer snö i norra Sverige. Det leder till ett större behov av snöröjning, men även kraftigare vårfloder och risk för översvämningar och bortspolning.

LÄS MER: Det här säger standardavtalen om stormskador 

Mindre tjäle i marken

Ett varmare klimat gör att tjälens bärighetshöjande faktor under vintern försvinner. Detta kan öka risken för skador på vägarna.

Värmeskadad väg och järnväg

Höga sommartemperaturer kan orsaka ökad spårbildning och blödande asfalt. Varmare och fuktigare klimat innebär också en ökad risk för fukt, mögel och korrosion. Tekniska komponenter i järnvägssystemet kan också påverkas negativt av värmeböljor.

LÄS MER: Trafikverket om osäkerhetsfaktorn i klimatanpassningen: ”Det gäller att inte bygga fast sig för mycket” 

 

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev