Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Svenskt Näringsliv vill lägga infrastrukturen i holdingbolag

Publicerad: 30 april 2013, 06:40

Svenskt Näringsliv lanserar ett tredelat förslag som man menar ska öka och förbättra investeringarna i infrastrukturen: bolagisera infrastrukturen, släpp in privat delfinansiering samt inrätta ett särskilt råd för infrastruktur – är uppmaningen.


Svenskt Näringsliv har låtit WSP analysera den svenska infrastrukturstocken. Enligt undersökningen har Sverige i dag en infrastrukturskuld på 300 miljarder kronor. Med dagens investeringsnivåer kommer den skulden att ha fördubblats fram till 2025.

– Under de senaste tre decennierna så har de svenska investeringarna i infrastrukturen krympt. Investeringarna i infrastrukturen, sett som andel av BNP, har halverats sedan mitten av 1960-talert. Den här skuldsättningen är skadlig för samhällsekonomin och tillåts den öka ännu mer så riskerar detta att erodera basen för vår långsiktiga ekonomiska tillväxt, säger Mårten Bergman, infrastrukturexpert på Svenskt Näringsliv.

Under 1960-talets rekordår svarade investeringar i infrastrukturen för 3,5–4 procent av BNP. I dag ligger den samlade andelen under 1,5 procent enligt WSP:s rapport.

– Statens amorteringsvilja på infrastrukturskulden är låg. För perioden 2014–2025 har regeringen satt en finansiell ram för investeringar i transportsystemet på totalt 522 miljarder kronor, där 281 miljarder avsätts till nyinvesteringar och resten går till drift och underhåll. Det är helt enkelt otillräckligt, säger Mårten Bergman.  

Svenskt Näringsliv landar i ett konkret förslag som man menar är genomförbart – om den politiska viljan finns – redan under nästa mandatperiod.

Förslaget består av följande ingredienser:

b Inrättandet av ett statligt holdingbolag för infrastrukturinvesteringar. Bolaget skulle förvalta statens finansiella och materiella tillgångar och även äga infrastrukturbolag. Avyttringar av finansiella innehav kan användas till nyinvesteringar i infrastrukturen. Samhällsekonomiskt lönsamma projekt som inte ryms i den ordinarie statsbudgeten kan organiseras som infrastrukturbolag under holdingbolaget. Bolaget upplåter sedan anläggningen, exempelvis en väg, och får en årlig ersättning av staten.

b Öppna möjligheter för försäkringsbolag att gå in som medfinansiär av infrastruktur. Den statliga holdingbolagslösningen kan kombineras och kompletteras med privat finansiering. Försäkringsbolag med behov av långa och säkra placeringar skulle, enligt Svenskt Näringsliv, vara lämpliga medfinansiärer.

b Inrätta ett särskilt infrastrukturråd. Här har Svenskt Näringsliv haft det finanspolitiska rådet som förebild. Rådet skulle oberoende och kontinuerligt utvärdera och följa upp den svenska infrastrukturpolitiken. Rådet skulle löpande granska berörda myndigheter och bolag och riksdagens och regeringens beslutsunderlag.

Jonas Fryklund, nationalekonom på Svenskt Näringsliv:

– Staten har, via 58 hel- eller delägda bolag, finansiella tillgångar på 580 miljarder kronor. Staten har dessutom materiella tillgångar i form av vägar, järnvägar, byggnader och försvarsmaktens tillgångar. Tillgångarna har ett beräknat värde av 460 miljarder kronor, men dessa realtillgångar räknas inte in i den finansiella nettoställningen. Tillgångarna räknas inte in i den finansiella nettoställningen. De syns inte, styrs inte och den offentliga sektorns finanser ser sämre ut än vad de är i verkligheten. Det här råder vi bot på genom de statliga holdingbolagen.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.