Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infrastruktur

Trafikverket anklagas för tröghet

Publicerad: 15 december 2011, 09:08

Trafikverket pratar om ett paradigmskifte i sin beställarroll men anläggningsbranschen märker inte någon förändring.


Tidningen Byggindustrin har frågat representanter för NCC:s, Skanskas och Veidekkes anläggningsverksamheter hur de upplever Trafikverkets ambition att ersätta utförandeentreprenader med funktionsentreprenader. Alla delar samma syn: ingenting händer.

När Trafikverket bildades i april 2010 var ett uttalat mål att öka produktiviteten och innovationen i anläggningssektorn. Och övergången från utförandeentreprenader till totalentreprenader och funktionsentreprenader pekades ut som ett sätt att uppnå målet.

– Vi startade till och med en ny avdelning för infrastruktur och omorganiserade vår egen verksamhet för att kunna möta den större andel totalentreprenader som utannonserades, berättar Göran Svensson, regionchef på NCC Construction.

Men ökningen av totalentreprenader uteblev. Göran Svensson tycker till och med att Trafikverkets bildande var ett bakslag för utvecklingen mot totalentreprenader.

– Vägverket hade redan innan en ambition med en tredjedel generalentreprenader, en tredjedel totalentreprenader och en tredjedel totalentreprenader med funktionskrav. Efter hopslagningen stannade utvecklingen av, säger han.

Göran Svensson hoppas att utvecklingen tar fart igen och menar att de totalentreprenader med funktionskrav som han är inblandad i fungerar bra, som exempel nämner han Riksväg 50 i Motala.

– Det är också väldigt roligt att arbeta med utgångspunkt i funktionskraven, det blir ett mer kreativt arbete, säger han.

Christian Werner, distriktschef för Skanska Infra i Göteborg, och Konstantin Spinos, chef för regionen Tunnel & bergrum på Veidekke Entreprenad, målar upp ungefär samma bild som Göran Svensson.

– Trafikverket kontaktade oss under våren och sommaren 2010 för att få vår syn bland annat på skiftet mot totalentreprenader. Men jag vet inte om det blivit något resultat, jag har inte märkt något ökat fokus på funktionskrav, säger Christian Werner.

Överlag är han positiv till totalentreprenader med funktionskrav och han hoppas att skiftet kommer. Men samtidigt menar han att det inte alltid är lämpligt att upphandla efter funktionskrav.

– Totalentreprenader med funktionskrav fungerar bäst om det rör sig om jungfrulig mark, mindre bra om man till exempel ska bygga genom ett område där det redan finns mycket infrastruktur.

Han tror till exempel inte att Partihallsförbindelsen i Göteborg, där Skanska hade en traditionell totalentreprenad, hade gynnats av fokus på funktionskrav.

Konstantin Spinos är direkt kritisk till Trafikverkets beställarroll och tycker inte att han ser någon förändring i rätt riktning.

– Nu är till exempel Förbifart Stockholm ett aktuellt projekt. Men där ser jag ingen positiv utveckling. Trafikverket hade kunnat skippa konsultupphandlingarna helt och vänt sig direkt till entreprenörerna. Jag vet inte var hindret finns, säger han.

Enligt Stefan Engdahl, investeringschef på Trafikverket, är det största hindret kulturellt.

– Vi är kanske lite konservativa på Trafikverket, det krävs en intern kulturresa för att ändra vår beställarroll, säger han.

Men han menar att det skett en attitydförändring de senaste sex månaderna och att det inom Trafikverket nu finns en förståelse för fördelarna med funktionskrav.

– Vi måste skapa en ny roll för oss själva. Vi ska inte vara infrastrukturförvaltare utan samhällsutvecklare, det handlar om att tillföra en funktion och då är det den vi ska beställa. För att öka effektiviteten måste vi dessutom konkurrensutsätta något annat än själva utförandet och då behöver vi komma bort från utförandeentreprenaderna. Det börjar sjunka in på alla nivåer inom organisationen nu, säger Stefan Engdahl.

TRAFIKVERKET UTVÄRDERAS
Regeringen har låtit bilda Produktivitetskommittén som har i uppdrag att granska Trafikverkets agerande för att främja produktivitetsutveckling och innovationsgrad i anläggningsbranschen. Kommittén ska lämna en utvärdering av Trafikverkets verksamhet i juni 2012 men har redan kommit med några bedömningar. I en rapport från juni 2011 konstaterar kommittén att Trafikverkets intentioner är goda men att mycket återstår att göra. Kommittén rapporterar också att statistik från Europa visar att prisnivån för den svenska anläggningsmarknaden under flera år legat högst i EU.

ENTREPRENADTYPER
En utförandeentreprenad karaktäriseras av att beställaren utfört projekteringen och därefter upphandlar en entreprenör som åtar sig att utföra arbetet som framgår av handlingarna. Om entreprenören sedan anlitar underentreprenörer kallas han generalentreprenör.

Vid en totalentreprenad är det entreprenören som utför projekteringen. Beställaren lämnar då enklare handlingar som underlag. Om beställaren formulerar sina krav och önskemål i funktionella termer pratar man om en funktionsentreprenad. Då omfattar ofta entreprenadtiden såväl byggskede som underhållsskede.

Elin Bennewitz

Reporter

elin@byggindustrin.se

Dela artikeln:


Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.