lördag23 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Lokaler

“Eluppvärmda lokaler har haft det lite för lätt”

Publicerad: 16 januari 2019, 05:40

Lin Liljefors, Boverket, har arbetat med konsekvensanalysen av de nya reglerna för energideklarationer som trädde i kraft den 1 januari.

Lin Liljefors på Boverket har arbetat med konsekvensanalysen av de nya reglerna för energideklarationer som trädde i kraft den 1 januari. Det gamla måttet specifik energianvändning ersätts nu av det nya primärenergitalet.

Ämnen i artikeln:

energideklarationer

Elin Bennewitz

elin@byggindustrin.se


Hur påverkar det nya måttet energiklassningen av byggnader?

– Ansatsen är att kravnivåerna ska vara oförändrade. I stället för att ha olika kravnivåer för olika delar av landet och olika krav för eluppvärmda och icke-eluppvärmda hus ska den justeringen göras i beräkningen av energiprestanda. Däremot fanns det tidigare vissa tröskeleffekter som nu är borta, som gör att en byggnad kan få antingen en bättre eller sämre energiklass i det nya systemet jämfört med det gamla.

Vilka är de tröskeleffekterna?

– En handlar om att vi går från ett fåtal klimatzoner till att varje kommun får en egen geografisk justeringsfaktor. Om byggnaden tidigare låg precis norr om eller söder om gränsen till en klimatzon så kunde det gynna eller missgynna dig. Det samma gäller om du hade en byggnad som var delvis eluppvärmd, då kunde det gynna eller missgynna dig beroende på om den räknades som eluppvärmd eller inte. Med det nya systemet blir det mer rättvisande, med ett glidande samband.

Hur stor andel av fastigheterna får olika energiklasser i de olika systemen?

– Jag har räknat om alla energideklarationer som finns registrerade hos oss till primärenergital. Cirka 80 procent hamnade i samma energiklass, 10 procent i en sämre klass och 10 procent i en bättre klass. Bara några enstaka byggnader flyttade två klasser.

Finns det någon typ av fastighet som i större utsträckning än andra hamnar i en ny energiklass?

– Eluppvärmda lokaler, som till exempel använder någon form av värmepump, hamnar i lite större utsträckning i en sämre klass med det nya sättet att räkna. Eluppvärmda lokaler har helt enkelt haft det lite för lätt tidigare.

Finns det något man ska tänka på framöver?

– En skillnad mellan specifik energianvändning och primärenergital är att den specifika energianvändningen inte ändras, så vida du inte bygger om eller liknande. Primärenergitalet däremot är inte konstant trots att byggnadens egenskaper är konstanta utan ändras så fort vi i byggreglerna ändrar primärenergifaktorerna eller de geografiska justeringsfaktorerna.

Kommer primärenergifaktorerna eller de geografiska faktorerna att ändras?

– Vi har en planerad ändring av primärenergifaktorerna till mars 2020. Samma byggnad kommer då att få olika energiklass beroende på om energideklarationen görs innan eller efter den ändringen.

Relaterade artiklar

Nytt sätt att mäta från årsskiftet

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev