tisdag26 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Lokaler

Tävling för utbyggnad av storsjukhus snart avgjord

Publicerad: 1 februari 2010, 10:51

Södersjukhuset står sannolikt inför sin största förändring sedan sjukhuset invigdes 1944. En tillbyggnad på 35 000 kvadratmeter kan komma att ge ”SÖS” ett nytt ansikte utåt.


Fem team har deltagit i projekttävlingen om den nya byggnaden. Den 5 februari kommer beslutet om det vinnande förslaget att tillkännages av juryordförande Eva Lenngren, Locum. Tävlingen arrangeras av Locum och Södersjukhuset i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Tillbyggnadens syfte är att vården ska kunna bedrivas mer rationellt och samtidigt ge medarbetarna en god arbetsmiljö:
– Om tillbyggnaden uppförs kan vi operera fler patienter och ta emot fler patienter på akuten och förlossningen. I dag tar vi emot knappt 100 000 besök per år på vuxenakuten som är dimensionerad att ta emot cirka 55 000 besök. Ökad tillgänglighet till vården och en minskning av vårdköerna är mål vi arbetar mot. Moderna lokaler som skapar förutsättningar för att kunna arbeta rationellt är viktigt för att vi ska kunna nå dessa mål, säger Eva Tillman, chefläkare och programdirektör på Södersjukhuset.

Tävlingen har genomförts som en inbjuden projekttävling med prekvalificering. De fem multisdisciplinära team som bjöds in att tävla efter prekvalificeringen är:
• Arkitema architects, Christensen & Co arkitekter as, Incoord In-stallationscoordinator, WSP Group, Asplan Viak
• Arkitektfirmaet C F Möller AS/Berg Arkitektkontor, Tyrens, Incoord,  Teknoplan, NOSYKO AS
• Johan Celsing arkitektkontor, NSW arkitekter & planleggere, Arstad arkitekter, COWI Norge
• BSK Arkitekter, Eliassen og Lambertz – Nilssen Arkitekter AS, Nivå landskapsarkitekter, ELU, EnergoRetea AB, Briab, WSP Sverige
• LINK Arkitektur, WSP Sverige
Tävlingen avser förslag till nybyggnation för operation, akutmottagning, sterilcentral och förlossning kopplad till befintlig sjukhusbyggnad med ett övergripande scenario för omdisponering av anknutna verksamheter inom befintlig byggnad med tidshorisont ”idag – närtid – framtid”.

De tävlande ska utveckla och föreslå en helhetslösning där verksamhetssamband, patientsäkerhet, patient- och arbetsmiljö, tillgänglighet, flexibel användning, tekniska egenskaper, hållbar resursanvändning, robust användning över tiden, genomförbarhet och utvecklingsbarhet samspelar på ett naturligt sätt med omgivningen för att ge en totalekonomiskt långsiktigt hållbar produkt av hög arkitektonisk klass. Helhetslösningen ska medge logistiska effektiviseringar och ekonomiska vinster.

Tävlingsområdet ser ut enligt följande: Södersjukhuset kommer att finnas kvar som ett centralt akutsjukhus på Årstaberget under överskådlig tid. Detta innebär att det måste finnas en översiktlig handlingsplan för kontinuerlig förnyelse av fastigheten. Tävlingen utgör en första byggsten i denna förnyelse.
Förstudierna och fastighetsutvecklingsplanen från år 2007 slog fast att den bästa lösningen är en samlad nybyggnation med lokalisering i den östra delen av sjukhusområdet kopplad till befintlig sjukhusbyggnad.

Så här ser förslagen ut:

"Fjällklyftan"

"Emergens"

"Grön pärla"

"Hand i hand"

"Takt"

Och vilket av bidragen som är det vinnande presenteras alltså nu på fredag, den 5 februari.

Ingrid Gallagher - ingrid@byggindustrin.com

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev