Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Måndag12.04.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Olyckor

Alarmerande ökning av dödsolyckorna

Publicerad: 19 Juni 2008, 12:25

Tidsbrist, stort antal underentreprenörer, språkförbistring och allmänt bristande arbetsmiljökunskaper i många småföretag är några av förklaringarna att dödsolyckorna ökar, enligt en rapport från Arbetsmiljöverket.


Arbetsmiljöverket har på generaldirektör Mikael Sjöbergs uppdrag analyserat arbetsolyckor med dödlig utgång. I torsdags lämnades en delrapport.

–Det är alarmerande att antalet dödsolyckor ökar både 2007 och 2008, säger Berndt Jonsson, projektledare vid Arbetsmiljöverket.

Bygg finns bland de branscher där risken för att drabbas av en olycka med dödlig utgång är som störst. Allra flest olyckor med dödlig utgång sker inom jord- och skogsbruket. Främst är det maskin och fallolyckorna som har ökat i år.

I dagsläget går det inte att bekräfta om det rör sig om en ihållande ökning. Utredarna har inte identifierat någon ny faktor som orsak till att olyckorna ökar. En tendens är dock att de flesta dödsolyckorna sker i små företag.

–Det vi kan konstatera är att en väldigt stor del av dödsolyckorna sker i företag med mindre än fem anställda och att många av de förolyckade är över 55 år, säger Berndt Jonsson.

Hittills har arbetsgruppen studerat uppgifter som framkommit om de dödsolyckor som inträffat i år. Utredarna har gjort jämförelser med tidigare år och försökt hitta eventuella samband med konjunktur och förvärvsfrekvens samt med storleken på de företag som drabbats har undersökts.

I augusti kommer en slutrapport med förslag på hur Arbetsmiljöverket ska arbeta vidare. Redan nu står det klar att de mindre företagen måste prioriteras när det gäller arbetsmiljöarbetet.

Generaldirektör Mikael Sjöberg anser att det är viktigt att gå till botten med dödsolyckorna.

–Hårddata i arbetsgruppens rapport och de kompletterande synpunkterna från inspektionsverksamheten stärker vår tidigare bild att arbetsmiljöarbetet och säkerheten i flera riskutsatta branscher får stå tillbaka när leveranstider är pressade. Vi har idag ett alltmer uppsplittrat arbetsliv. Det som tidigare sköttes av egna anställda, läggs nu ut på entreprenad. Korta ledtider eftersträvas. Mot den här bakgrunden är okunskapen om arbetsmiljöfrågor i framför allt de mindre företagen oroande. Det är så uppenbart att många av dödsolyckorna hade kunnat förebyggas om man fullgjort skyldigheten att bedöma och åtgärda riskerna med olika arbetsmoment, säger han i ett uttalande.

Bidragande orsaker till att dödsolyckorna ökar är enligt en enkätundersökning till Arbetsmiljöverkets distriktskontor är bland annat:

-Att den som har samordningsansvar för arbetsmiljön har en allt mer komplex arbetssituation med underentreprenörer i flera led.

-Bristande arbetsmiljökunskaper hos den som sköter upphandlingen och otydliga krav på underentreprenörer.

¬-Arbetskraftsbrist leder till att företag med outvecklat arbetsmiljöarbete anlitas

¬-Acceptans inom branscherna att kringgå säkerhetsregler, särskilt inom bygg och transport.

-Ökad tidspress leder till felhandlingar och avsteg från reglerna.

-Utländsk arbetskraft blir vanligare och språksvårigheter och bristande arbetsmiljökunskaper ökar risken för olyckor.

Nomi Melin Lundgren

Redaktör

nomi@byggindustrin.se

Dela artikeln:


Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.