måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Olyckor

Så kan motorkapar bli säkrare

Publicerad: 16 mars 2017, 06:57

Bild 1/2  Röntgenbilderna visar den unge mannens skador före och efter operation.

Våren 2016 uppmärksammade vi på tidningen Byggindustrin att det på kort tid inträffat flera allvarliga olyckor med motorkapar. Även Arbetsmiljöverket fick upp ögonen för maskintypen. De har nu genomfört en djupstudie av en av olyckorna och presenterar fyra konkreta åtgärdsförslag.


Elin Bennewitz

elin@byggindustrin.se


Olyckan som Arbetsmiljöverket gjort en djupstudie av inträffade den 26 januari 2016 på en byggarbetsplats i Östergötland. Olyckan inträffade när arbetslaget kapade kantelement till en husgrund. Den skadade är en ung man i 20-årsåldern som vid tidpunkten var praktikant.

I samband med att den unge mannen arbetar med en motorkap av märket Hilti nyper kapskivan så att maskinen kastas bakåt. Kapskivan träffar honom i ansiktet. Den skär igenom överkäke, tänder, tunga och underkäke. Mannen överlever men måste genomgå flera operationer och en lång medicinsk rehabilitering.

Flera möjliga förklaringar

Syftet med Arbetsmiljöverkets djupstudie är att svara på vad som orsakat olyckan, samt ge förslag på förebyggande åtgärder kopplade till Arbetsmiljöverkets verksamhet. Djupstudien har inte kunnat klarlägga varför motorkapen nyper och slungas bakåt mot den unge mannens ansikte.

– En möjlig förklaring är att tre tänder på kapskivan var skadade. Men vi vet att det händer likande olyckor även när klingan är hel, säger Torbjörn Olsson, Arbetsmiljöverket, som arbetat med djupstudien.

Andra möjliga orsaker som djupstudien pekar ut är bland annat att kapningen utfördes på felaktigt sätt, från sidan och ner i stället för uppifrån och ner. Enligt djupstudien uppger den unge mannen själv att han hade mycket liten erfarenhet av motorkapmaskiner.

Av djupstudien framgår också att han inte fick någon instruktion för hur arbetet skulle utföras innan han började kapa. Det fanns inte heller någon handledare närvarande, vilket enligt djupstudien kan ha lett till att han fick arbetsuppgifter som han inte var mogen för. Djupstudien konstaterar att det aktuella byggföretaget brustit i arbetsberedning, introduktion och instruktion.

Olyckan kunde ha förhindrats

Ett sätt att helt förhindra olyckan som djupstudien nämner är att undvika att kapa kantelementen med motorkap. Byggföretaget där den unge mannan var praktikant vid olyckstillfället köpte kantelementen i standardlängder av ekonomiska skäl. Det är möjligt att beställa kantelementen, som är av märket Alba, i anpassad längd från fabrik men det är förknippat med en högre kostnad.

– Vi ser flera möjliga bakomliggande orsaker till olyckan, vi kan inte peka ut en orsak. Det är inte heller huvudsyftet med djupstudien, utan det är att vi själva ska lära oss av det som hänt och komma med förslag för hur liknande olyckor ska förhindras i framtiden, säger Torbjörn Olsson.

Fyra åtgärdsförslag

Djupstudien presenterar fyra konkreta åtgärdsförslag. Ett är att Arbetsmiljöverket ska påbörja ett marknadskontrollsärende gällande motorkapar. Det innebär att myndigheten undersöker om motorkaparna följer EU:s maskindirektiv. Det kan också bli aktuellt att föreslå skärpningar av maskindirektivet.

Ett annat förslag är att Arbetsmiljöverket ska ta fram en ny föreskrift för handhållna maskiner. I en föreskrift anger Arbetsmiljöverket till exempel vilken utrustning och utbildning som krävs för att hantera en maskintyp.

Det tredje förslaget är att ställa krav på praktisk och teoretisk utbildning för att hantera motorkapar i sin yrkesroll, liknande de krav som redan i dag finns för motorsågar.

Det fjärde förslaget är att Arbetsmiljöverket ska inleda en nationell inspektionsinsats för användning av handhållna maskiner, med fokus på hur arbetsgivare jobbar med riskbedömning, introduktion och instruktioner för maskinerna.

– Än så länge är det här bara förslag. Men om vi har tur så kan till exempel den nationella inspektionsinsatsen vara igång 2018, säger Torbjörn Olsson.

Vill att tillbud rapporteras

Torbjörn Olsson vill också uppmana alla som arbetar med motorkapar att börja rapportera tillbud.

– Varje år får vi flera anmälningar om allvarliga olyckor med motorkapar, men aldrig några tillbudsrapporter. Företagen får det inte heller, säger han.

Han menar att det sannolikt inträffar att motorkapar till exempel kastas bakåt utan att orsaka någon skada.

– Vi tycker det är bra att få in tillbudsrapporter, så att vi kan fånga upp risker innan olyckan händer. Den här killen har det inte lätt i dag. Han har men för livet, säger Torbjörn Olsson.

Relaterade artiklar

Fyra allvarliga olyckor med motorkapar sedan årsskiftet

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev