Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Olyckor

Slarv orsak till dödsolyckor på byggen

Publicerad: 7 november 2019, 11:43

Byggchefernas andra delrapport i Byggchefsbarometern “Säkra säkerheten” tar sig an hälsa och säkerhet i branschen. Slarv, stress och bristande kommunikation är de vanligaste orsakerna till olyckor. "De viktigaste orsakerna till att olyckor sker är slarv och stress och det är kopplat till machokulturen, säger Kajsa Hessel.


Hittills i år har 33 människor förolyckats på arbetsplatser i Sverige. Bygg är en av de mest riskfyllda branscherna där olyckstalen är höga. Förra året förolyckades 12 personer inom bygg.

– Det görs många bra initiativ, bland annat den säkerhetspark som öppnades nyligen, men det hjälper inte. Olyckorna ökar. Vi tror att nyckeln är att ha fokus på kulturen i branschen, säger Kajsa Hessel

Läs mer: Nu är säkerhetsparken i Arlanda startklar.

Enligt rapporten “Säkra säkerheten” upplever nio av tio chefer inom bygg att det har tillräckliga kunskaper om arbetsmiljöreglerna, men samtidigt säger var fjärde av de 1771 chefer som har deltagit i undersökningen att de anser sig tvungna att tänja på reglerna för att få arbetsdagen att gå ihop.

Många av svaren i undersökningen vittnar om att säkerhet inte har den status och prioritet i verksamheterna som krävs för att utrota dödsolyckorna.

– När man måste välja mellan ekonomi, tid och säkerhet är svaret inte kristallklart, utan många i branschen tar genvägar. Och så länge vi gör det så kommer folk fortsätta att förolyckas, säger Kajsa Hessel.

De tre vanligaste orsakerna till att olyckor sker är: slarv (72 procent), stress (52 procent) och kommunikationsbrister (39 procent). Här påtalar flera av cheferna i undersökningen att det faktum att det ofta talas flera olika språk på en byggarbetsplats leder till missförstånd och brister i kommunikationen.

– Slarv handlar om sådant som inte är viktigt. Att så många känner sig nödgade att tänja på regler visar tydligt att tid och pengar präglar kulturen framför säkerhet. Det är konkreta exempel på att säkerhetskulturen i branschen är svag, säger Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna.

Tre viktiga områden

Hon ser tre särskilt viktiga områden för att komma till rätta med branschens bristande säkerhetskultur: För det första att riva machokulturen, för det andra att höja kunskapen om säkerhetsfrågor, bland annat genom att föra in mer utbildning om arbetsmiljöfrågor på utbildningarna på universitet och högskola och för det tredje att involvera cheferna. Nio av tio chefer i undersökningen har säkerhet som en stående punkt på agendan.

Kajsa Hessel betonar hur viktigt det är att förstå hur kulturen i byggbranschen ser ut och hur den påverkar dem som jobbar i den.

– Machokulturen främjar risktagande och bidrar negativt till säkerheten. Attityden “kan själv” är en annan sådan sak som leder till olyckor. Man vill inte blotta att man inte kan någon arbetsuppgift och utför den trots att man inte har kompetens.

Andra saker man kan göra för att komma tillrätta med de höga olyckstalen och bristerna i säkerhetskulturen är att dra lärdomar från andra branschen, tycker Kajsa Hessel.

– Tillverkningsindustrin är en bransch som har lyckats vända utvecklingen. De låg i topp i olycksstatistiken fram till 2014, men har minskat olyckstalen stort sedan dess. Vad har de gjort som vi skulle kunna kopiera? säger Kajsa Hessel.

Vädjan till beställare

För att ytterligare markera att säkerheten är en fråga som man inte får kompromissa med har Kajsa Hessel en vädjan till beställarna.

– Det är en tanke, skulle det vara möjligt att låta bli att konkurrensutsätta säkerheten vid upphandlingar. Att vi kan konkurrera om allt annat, men att säkerheten har ett fast pris? funderar hon.

Den senaste tioårsperioden har bygg- och transportbranscherna omväxlande haft de flesta dödsolyckorna. Det är anmärkningsvärt att säkerhetskulturen inom samhälls­byggnad inte starkare, menar Kajsa Hessel.

– Byggnadsarbetare i dag har ett farligare jobb än poliser, brandmän och militärer. Jag blir både arg och ledsen när jag tänker på det, säger hon.

Men allt är inte nattsvart.

– Det går och är helt nödvändigt att bygga en stark säkerhetskultur. Målet måste vara ett värderingsdrivet säkerhetsarbete som bottnar i allas övertygelse om att liv går före pengar. Med engagerade chefer från alla nivåer i täten, säger hon.

Om rapporten “Säkra säkerheten”

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Byggcheferna via webbintervjuer i april och maj 2019. Utskicket gjordes till Byggchefernas medlemsregister, totalt 13 049 personer. Svarsfrekvensen var låg, 14 procent. Men Novus anser att de 1771 personer som besvarat frågorna är representativa för hur branschen ser ut och att det därför går att dra slutsatser trots att svarsfrekvensen är låg.

Några allvarliga brister som framkommer i rapporten:

■ 26 procent av cheferna i undersökningen anser sig tvungna att tänja på arbetsmiljöreglerna för att få arbetsdagen att gå ihop.
■ 37 procent av de yngre cheferna (yngre än 40 år) och 32 procent av första linjens chefer tänjer på reglerna.
■ 21 procent av cheferna uppger att man på arbetsplatsen inte analyserar och bedömer risk tillräckligt ofta.
■ 12 procent av cheferna anser att det finns en mycket bristande säkerhetskultur.

Här kan du läsa hela rapporten Säkra säkerheten.

Nomi Melin Lundgren

Redaktör

nomi@byggindustrin.se

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.