söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Olyckor

Tunnelsäkerheten är otillräcklig

Publicerad: 6 mars 2008, 13:44

Av olika skäl lämnar människor bilen alldeles för sent vid trafik- och brandolyckor i tunnlar. Ny forskning från LTH, med ett färskt experiment i Götatunneln, visar att det behövs flera signaler för att utrymningen ska snabbas på och flera kan överleva.


I samband med trafikolyckor börjar det ofta brinna med kraftig och farlig rökutveckling som följd. Säkerhets- och larmfunktionerna vid svenska och utländska tunnlar varierar, men är idag ofta otillräckliga. Många tunnlar idag, både i Sverige och i Europa, har inga eller bara enstaka larmfunktioner. Högtrafikerade tunnlar är dock bättre utformade men skillnaderna mellan europeiska tunnlar är stor.
- Trots att bilisterna ser rök lämnar de ogärna bilen. Inte heller exempelvis endast digitala informationsskyltar räcker, utan det behövs flera, kombinerade informationsinsatser, säger Håkan Frantzich, lektor i Brandteknik vid Lunds Tekniska Högskola och en av försöksarrangörerna tillsammans med Vägverket och konsultföretaget MTO Psykologi AB.
Försöket genomfördes med oinformerade bilister och visar att bilisterna utrymde snabbt när det både kom ett muntligt meddelande och de digitala informationsskyltarna tändes med texten "stanna motorn utrym tunneln". Bilisterna hade dock svårt att höra vad som sades, men att meddelandet i sig kom fick en positiv följdreaktion.
Vid försöket och efterföljande gruppintervjuer framkom att bilisterna väntar på instruktioner. De tenderar också att göra som alla andra. Därför är det viktigt att få igång en positiv kollektiv reaktion.
Försöket stärkte också tidigare belägg för att grönblinkande ljussignaler vid utrymningsskyltar har bättre effekt än traditionella skyltar som används idag. I tidigare försök var andelen personer som hittade och valde nödutgången med blinkljus, närapå dubbelt så stor jämfört med dem som valde utgången med en vanlig utrymningsskylt.
- Grönblinkande larmljus blir nog vanligare i framtiden, inte bara i tunnlar utan också i industrilokaler, fartyg och varuhus, säger Håkan Frantzich.


Så här gjordes försöket: Tunnelns båda rör stängdes av för vanlig trafik. Försökspersonerna samlades på Vägverket i Göteborg för information om övningen. Den information de fick var vilseledande när det gällde det egentliga syftet med försöket för att personerna inte skulle veta att övningen handlade om utrymning. Försökspersonerna trodde inledningsvis att försöket gällde allmänt körbeteende och prov av tekniska installationer i ett flertal tunnlar och vägsträckor i Göteborgstrakten.
Försökspersonerna körde sedan till Götatunnelns östra mynning och fick vänta där. Därefter körde de efter varandra in i tunneln. Vid ca 2/3 av tunnelns längd hindrades trafiken av den simulerade olyckan och bilisterna stannade efterhand. De första började utrymma. Vid den tidpunkten hade de sista personerna inte hunnit stanna vilket de gjorde ca tre minuter efter första bilisten stannat.
De första bilisterna spontanutrymde. Efter ca 2,5 minuter startades utrymningslarmet, belysningen tändes och trafikinformationstavlorna visade texten Stanna motorn Utrym tunneln. Gröna blixtljus tändes vid två av de utrymningsvägar som användes som utrymningsväg.
Utrymningsvägar är de tvärförbindelser (15 stycken) som förbinder de två tunnelrören och utrymningsvägarna är placerade med ca 100 meter mellanrum. När bilisterna utrymt samlades de i det andra tunnelröret (som också var avstängt för trafik) där de fick fylla i en enkät. Sedan intervjuades några bilister och alla deltog i fokusgruppsamtal. Hela förloppet filmades med videokameror.

Per Hindersson

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev