tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Digitalisering

Projektkvalitet mäts med ny molntjänst – stopp för kvalitetsbrister för 100 miljarder?

Publicerad: 2 september 2021, 08:36

Tommy Lenberg, vd för Byggherrarna. Foto: BARABILD

Byggbranschen har haft svårt att mäta kvaliteten på hur projekten fungerar. Ett nytt molnbaserat verktyg ska ändra på det.

Ämnen i artikeln:

digitala byggtjänsterByggherrarna


”PQi – Utmärkt Projektkvalitet” heter en ny molntjänst som ska göra det möjligt att mäta kvaliteten på hur byggprojekt fungerar. Syftet är att sätta fokus på den allt viktigare kvalitetsfrågan i byggprojekt. Med hjälp av mätverktyget PQi identifieras byggprojekt som uppnår Best Practice för väl fungerande projekt. Mätmodell och verktyg är resultatet av över fyra års utvecklingsarbete i samverkan mellan forskare, bransch och företag. Detta skriver branschorganisationen Byggherrarna i ett pressmeddelande.

– Det är oerhört viktigt att lyfta de goda exemplen i branschen, menar Tommy Lenberg, vd på branschföreningen Byggherrarna som medverkat i utvecklingsarbetet. 

Läs även: Analys: Därför är digitalisering branschens viktigaste fråga 

Han påpekar att byggsektorn har enorma utmaningar. Boverket pekar på att kostnaden för kvalitetsbrister i svenska byggprojekt är cirka 100 miljarder kronor. Det motsvarar produktionskostnaden för ungefär 50 000 lägenheter varje år. 

– Byggsektorn är full av duktiga människor. Men vi har tidigare inte riktigt kunna förstå sambanden mellan lyckade projekt och underliggande arbetssätt och processer. Alla vill väl men tillsammans misslyckas vi alltför ofta att leverera rätt kvalitet i tid och inom budget. Detta är kanske byggsektorns största hållbarhetsfråga, menar Tommy Lenberg.

Läs även: Många byggföretag klarar sig utan digitalisering 

– En stor anledning till att sektorn har svårt att utvecklas är att vi inte kunnat mäta kvaliteten på hur projekten fungerar. Utan mätetal kan vi inte förstå sambanden. Vi pratar ofta om brister i produktkvalitet, och visst det är ju ofta där kvalitetsbristkostnaderna visar sig. Men vi måste inse att fel i produkten egentligen orsakas av en annan typ av kvalitetsbrister; brister i hur våra byggprojekt planeras, genomförs och följs upp. Detta kan vi nu äntligen mäta med hjälp av PQi. Det innebär också att vi kan premiera dem som driver projekt av verifierat hög kvalitet och lära av dem, berättar Tommy Lenberg.  

Läs även: Expertsvar: Digitalisering: Digitala standarder samlas i portal 

Bolaget Binosight har investerat fyra år i utveckling av denna automatiserade molntjänst för kvalitetsmätning av byggprojekt. Siktet är inställt på en internationell marknad. 

– Samarbetet och involvering från forskarna och Byggherrarna har varit ovärderligt för oss. Inte minst gällande kvalitetssäkring av mätmodell och tester av verktyget. Kvalitetsproblem i byggprojekt är inget unikt för Sverige. Det har vi gemensamt med hela den industrialiserade världen. Vi är övertygade om att PQi är en viktig del av lösningen, menar Thomas Samuelsson, vd på Binosight.

PQi ger byggherrar och byggentreprenörer nya förutsättningar att jobba med datadrivet och faktabaserat förbättringsarbete. Totalt har cirka 200 byggprojekt mätts med PQi under det senaste året. PQi ger projekt och organisationer möjlighet att jämföra sig med branschen på ett stort antal nyckeltal och att automatiskt identifiera prioriterade förbättringsområden.

Detta är PQi

”PQi – UTMÄRKT PROJEKTKVALITET” ges till byggprojekt som uthålligt över tid presterat i nivå med de bästa av alla projekt som mätts med PQi. Referensvärden för Best Practice baseras på alla mätta projekt och uppdateras löpande. Varje nominerat projekt genomgår en kvalitetskontroll gällande kvalitet på mätresultat och andra kvalitetsparametrar för att säkerställa utmärkelsens relevans. Bakom utmärkelsen står Byggherrarna och Binosight AB. 

 

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev