torsdag1 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Forskning

51 miljoner till byggforskning

Publicerad: 11 juni 2019, 07:05

17 olika forskningsprojekt inom hållbart byggande och boende har beviljats stöd från forskningsprogrammet E2B2. Totalt delar projekten på 51 miljoner kronor.

Ämnen i artikeln:

byggforskning

Anders Siljevall

anders@byggindustrin.se


Forskningsprogrammet E2B2 drivs i regi av Energimyndigheten och IQ Samhällsbyggnad. I programmets senaste utlysning som var öppen mellan under hösten mottog Energimyndigheten 67 ansökningar och nu står det klart att 17 projekt inom allt från renovering till arkitektur har beviljats stöd.

Projekten läggs till de tjugofem projekt som redan fått finansiering genom utlysning 1 i maj 2018. Den 15 maj 2019 öppnade E2B2 ytterligare en utlysning för ansökningar.

Projekten som får stöd från E2B2

Att hantera buller, dagsljus och energi i stadsplanering och arkitektur – White Arkitekter AB
Boendetäthetens påverkan på byggnadens funktion – Lunds universitet
Design och driftanvisningar för värmelager med fasändringsmaterial Demonstrationsanläggning kyllager i kontorsbyggnad – Chalmers Tekniska Högskola AB
Effekter och hantering av snölaster vid takmonterade solelanläggningar – RISE Energy Technology Center AB
Energianvändning och klimatpåverkan i bostadsföretag - vidareutveckling av allmännyttans klimatinitiativ – Sveriges Allmännytta (tidigare SABO)
Energieffektivisering av byggnader med närvarodetektering – Umeå universitet, Institutionen för tillämpad fysik & elektronik
Energieffektiv sjukhusarkitektur med hjälp av BIM – White Arkitekter AB
Energieffektivisering med Totalmetodiken initierad av hyresgästen – Räddningstjänsten Storgöteborg
Internationell forskningssamverkan för energieffektivisering i historiska byggnader – Uppsala universitet, Konstvetenskapliga institutionen
Invändig tilläggsisolering av yttervägga – Lunds universitet, Byggnadsfysik
Kostnadseffektiv energirenovering av bostäder på områdesnivå - svenskt deltagande i IEA EBC Annex 75 – Lunds Universitet, Institutionen för arkitektur och byggd miljö
Kostnads- och energieffektiva styrsystem i byggnader – Kungliga Tekniska högskolan
Långtidsstudie av byggnader av trä i kallt klimat – Luleå tekniska universitet
Miljökrav, Energianvändning och Klimatpåverkan – Samband och Möjligheter – Högskolan i Gävle
Nyttiggörande av mätdata från nära-nollenergibyggnader - analyser och visualisering – Lunds universitet, Institutionen för bygg- & miljöteknologi
Utvärdering av filterklasser vid ventilation av kontor – RISE
Vätskekopplad värmeåtervinning – Chalmers Tekniska Högskola AB, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev