Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Forskning

Chalmersstudie: "Så här halverar ni kostnaderna"

Publicerad: 3 juni 2009, 09:18

En ny studie från Chalmers lanserar 31 rekommendationer för att eliminera slösero och öka lönsamheten. "Teoretiskt är det möjligt att halvera kostnaderna för hela byggsektorn", säger professor Per-Erik Josephson som tillsammans med Lasse Saukkotiipi skrivit rapporten.


Professor Per-Erik Josephson hans chalmerskollega Lasse Saukkotiipi går vidare i sina jakt för att minska kostnader och slöseri. I förra rapporten, som kom 2005, föreslog de att sektorn gemensamt skulle anta visionen om att halvera produktionskostnaderna, det vill säga det som kunden betalar. Lösningen var att eliminera slöseriet (som generellt, genom diverse korrigerande åtgärder, enligt Josephson motsvarar hälften av kostnadsmassan).

Nu kommer nästa rapport: ”31 rekommendationer för ökad lönsamhet i byggandet – att minska slöseriet!”

–Under arbetet med den här rapporten så är min övertygelse om möjligheterna starkare än någonsin. Teoretiskt är det möjligt att halvera kostnaderna för hela byggsektorn, säger Per-Erik Josephson.

–Men för att lyckas krävs det ett nytt sätt att se på kostnader, det vill säga hur vi förbrukar resurser. Och det här blir ännu mer akut i den lågkonjunktur vi lever i för tillfället.

De 31 rekommenationerna i rapporten (som liksom tidigare studier tagits fram i samarbete med FoU-Väst, Sbuf och CMB) är till stora delar resultaten av diskussioner och gruppsamtal på olika håll i landet med företrädare från processled – byggherrar, konsulter, entreprenörer, materialleverantörer och fastighetsförvaltare.

Den nya studien är en fortsättning på den tidigare kartläggningen av slöseriet inom branschen som presenterades i november 2005. Då visade man att slöseriet är åtminstone i storleksordningen 30-35 procent av bygg- och anläggningsprojektens produktionskostnader. Slutsatsen blev att halva kostnaden eller halva tiden är rent slöseri och dessutom är merparten av detta dolt för sektorns aktörer.

Nu menar man att ”det är rimligt att sektorn gemensamt antar en vision om att på lång sikt halvera produktionskostnaderna”.
Josephson och Saukkotiipi sätter upp tre grundprinciper för kapande av slöseri och kostnader: att öka precisionen i ett projekts alla moment, att korta tider i alla faser och att envetet bedriva ett långsiktigt, systematiskt och tålmodigt förbättringsarbete.

–Det handlar mycket om standardisering, om att standardisera produkter, komponenter, processer och organisationer. Den sista punkten, det långsiktiga arbetet, är en nyckel till hållbar framgång. Det är viktigare att klara av alla de många vardagliga förbättringarna än att rida i land enstaka stora utvecklingsprojekt, Per-Erik Josephson.

–Standardisering är ett vågat begrepp, många fårnegativa associationer. Men det handlar inte om att bygga tråkiga, likformiga huslådor. Däremot är det en ”måste-väg” för aktörerna i branschen och allt fler av de större och medelstora konsulterna och byggarna har börjat inse detta.

Josephson/Saukkotiipi definierar begreppet kostnad som ”värdet av en resursuppoffring”. En projektorganisation som sänka sina kostnader har då två huvudalternativ: Antingen använda resurser som värderas lägre än andra. Till exempel leta med ljus och lykta efter så billiga byggmaterial som möjligt. Eller, som alternativ, satsa på att utveckla sina arbetssätt på ett sätt som gör att samma produkt kan skapas med färre resurser.

–Jag menar att det absolut viktigaste är att skapa insikt inom företagen, i alla led, om vad som är värdeskapande. Det är när man lyckas med detta som man kan skapa engagemang och incitament, säger Per-Erik Josephson.

–Om man skulle peka ut ett enskilt problem inom sektorn så menar jag att det är den stora osäkerhet som byggs in i organisationer, processer och produkter. Det har märkts tydligt i våra diskussionsgrupper med branschfolk, även om de kanske skulle uttrycka det något annorlunda. Det skapas hela tiden nya organisationer där folk inte känner varandra och man startar hela tiden projekt utifrån tanken att de är unika. Här finns spår av både traditionalism och revirtänkande, säger Per-Erik Josephson.

HELA RAPPORTEN FINNS ATT LÄSA PÅ:

www.chalmers.se/cmbDE 31 REKOMMENDATIONERNA
Standardisera produkten ur ett helhetsperspektiv
• 1. Utgå från ”driftskostnad” vid produktbestämningen
• 2.Prioritera hållbara systemval
• 3.Utveckla tekniska lösningar som kan användas i flera produkter
• 4. Minska sortimentet av komponenter
• 5. Standardisera komponenter
Precisera och standardisera processen
• 6. Definiera kundens verkliga behov
• 7. Följ upp att alla projektmedarbetare känner till och förstår projektmål
• 8. Eftersträva långsiktiga kund-leverantörsrelationer
• 9. Använd veckans 168 timmar
• 10. Utveckla likartade arbetssätt
• 11. Standardisera verktyg för informationshantering
• 12. Planera mer precist och följ kontinuerligt upp
• 13. Minimera väderberoendet genom förtillverkning och väderskyddad montering
• 14. Disciplinera informations- och mötesstrukturen
• 15. Strukturera materialflöden för effektiv montering
Utveckla organisationen och dess kompetens
• 16. Stöd aktivt leverantörer i deras utveckling
• 17. Välj medarbetare med rätt kompetens och rätt attityd
• 18. Eftersträva samkörda projektorganisationer
• 19. Beakta nya kompetenser
• 20. Uppmuntra vidareutbildning
• 21. Stöd individers utveckling av sin personliga effektivitet
• 22. Planera för reflektion och träning
Disciplinera ledarskapet
• 23. Basera ledningsbeslut på en långsiktig filosofi
• 24. Eftersträva ordning och reda på arbetsplatsen
• 25. Ge tydliga instruktioner (som inte kan missuppfattas)
• 26. Ställ höga krav som driver utvecklingen
• 27. Belöna goda arbeten
Driv successiva förbättringar
• 28. Mät för att synliggöra slöserier
• 29. Mät för att styra förbättringsåtgärder
• 30. Samla upp och använd goda erfarenheter systematisk
• 31. Koppla alla förbättringsinitiativ till produktens egenskaper eller till den värdeökande processen

Per Hindersson

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.