lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Forskning

Mötesplats för murat byggande

Publicerad: 27 september 2012, 12:03

Ett nätverk har bildats för tungt, murat och putsat byggande. En forskargrupp vid Lunds tekniska högskola har tagit initiativet tillsammans med några företag. Nätverket kan komma att få stor betydelse för utvecklingen av murade byggnader.

Ämnen i artikeln:

byggforskning

Intresset för tungt, murat och putsat byggande har ökat under senare år. Men forskningen inom området i Sverige har på senare tid varit lågt.

– Vi behöver en återväxt av forskare inom området. Det är orsaken till att nätverket bildats. Den enda forskning som bedrivs om murning i dag sker vid Lunds tekniska högskola och projekten är få. Fler doktorandprojekt måste dras igång. Annars riskerar vi att om femton år ha förlorat både kompetens och erfarenhet, säger Tomas Gustavsson, TG konstruktioner, Lund.

Ett av nätverkets uppgifter är att initiera och samordna olika projekt och ge förslag till hur de ska finansieras.

– Vi har ett tjugotal projektidéer som vi hoppas kan realiseras från små till stora om till exempel materialegenskaper och brukskvaliteter, säger han.

Arbetet sker inom de tre områdena FoU, utbildning och information. Även seminarier och andra aktiviteter ska ordnas för att sprida kännedom om tungt, murat och putsat byggande.  Ett årligt återkommande seminarium, med start 2013, om aktuella FoU-frågor planeras.

Sveriges murnings- och putsentreprenörförening, SPEF, samt branschorganisationen Tegelinformation har också varit med vid bildandet av nätverket liksom Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet. Till dags dato har också 14 branschföretag anslutit sig.

– Vi hoppas att i förlängningen kunna erbjuda även arkitekter, konstruktörer och konsulter att bli med i nätverket för att ytterligare sprida kunskap om murat byggande.

Margareta Redlund Laninge

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev