lördag23 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Forskning

Sabo: ”Allmännyttan behöver utländska byggare för att klara bostadsbristen”

Publicerad: 7 december 2016, 14:40

En ny rapport från Sabo som släpptes i dag, onsdagen den 7 december, visar på ett tydligt problem med konkurrens vid allmännyttans upphandlingar. Rapporten listar 13 punkter som kan göra det lättare för utländska bolag att etablera sig i Sverige.

Ämnen i artikeln:

byggforskning

Nomi Melin Lundgren

nomi@byggindustrin.se


250 av Sveriges 292 kommuner har brist på bostäder och allmännyttan har under senare tid haft svårt att få in anbud med rimliga priser från byggare när de ska bygga nytt. Enligt Boverkets senaste byggbehovsprognos behöver det byggas 710 000 nya bostäder på tio års sikt. Bostadsbolag runt om i landet har krav på sig att öka byggtakten.

– Bakgrunden till att vi har tagit fram den här rapporten är att flera av de allmännyttiga bolagen i Sverige har svårt att få in anbud. Vi måste öka konkurrensen och göra det möjligt för fler bolag att lämna anbud. Vi behöver absolut utländska byggare i Sverige i dag, säger Jonas Högset, ansvarig för nyproduktion och fastighetsutveckling på Sabo.

Precis som Banverket och Vägverket (nuvarande Trafikverket) gjort tidigare under 2000-talet när man upplevde bristande konkurrens på anläggningsmarknaden gav sig Sabo under våren 2016 och hösten samma år, ut i Europa för att visa på sina behov.

– Det vi märkte var att de utländska byggbolag vi träffade upplevde flera hinder – stora som små – för att etablera sig i Sverige, säger Jonas Högset.

Journalisten Fredrik Karlsson fick i uppdrag att intervjua ett antal företag i Polen, Estland och Slovakien som står på tröskeln till att etablera sig i Sverige om vad de upplever som de största hindren. Uppdraget har nu mynnat i rapporten ”Så underlättar vi för utländska byggföretag i Sverige” som lyfter 13 konkreta punkter som de utländska bolagen anser är krångliga och svåra att förstå.

Det handlar bland annat om krångliga kontrakt, snåriga bygg- och arbetsmiljöregler samt dokument som bara finns på svenska.

– Många av punkterna är kopplade till svårtillgänglig eller bristfällig information, säger Jonas Högset.

Bland annat så efterfrågare de utländska företag som har intervjuats i Sabos rapport samlad, lättillgänglig information. De vill även att regeringarna i Norden ska arbeta för gemensamma byggregler. De vill att anbudshandlingar, dokumentation och korrespondens ska ske på engelska. De vill också att entreprenaderna delas upp så att de bolag som inte har kapacitet att ta en totalentreprenad kan delta.

Bättre information om vilka regler som gäller på svensk arbetsmarknad är på gång. I januari 2016 gav regeringen i uppdrag till 12 svenska myndigheter att se över reglerna för hur information om svenska regler, lagar och marknadsförutsättningar kan samlas. Syftet är att underlätta för utländska arbetsgivare, arbetstagare och egenföretagare. Uppdraget, som ska redovisas den 31 januari 2017, ska mynna ut i en webbportal där informationen finns samlad.

– Jag tror att det är väldigt viktigt att man nu tar chansen och även bryter ner den här informationen på branschnivå. Vi föreslår att staten tillhandahåller information och utformar checklistor och guider på engelska om det svenska regelverket och marknadsförutsättningar specialanpassat till byggbranschens aktörer, säger Jonas Högset.

Han tror att det är nödvändigt att få in utländska aktörer som klarar av att ta ett totalansvar för ett bostadsprojekt för att svensk allmännytta ska klara av att bygga de bostäder som behövs.

– Utländska underentreprenörer finns det gott om i Sverige, men det vi säger är att de måste gå upp och ta ett totalansvar – först då kommer vi att se en skillnad. Vi jobbar för att få in långsiktigt uthålliga bolag som kan förhålla sig till det som gäller i Sverige, säger Jonas Högset.

Fram till för någon vecka sedan var det enligt Konkurrensverket inte ett enda utomnordiskt byggbolag som hade tagit hem en upphandling inom svensk allmännytta.

– Förra veckan var det ett polskt bolag som tog hem ett uppdrag om att bygga 58 bostäder i Klippan. Det är första gången. Vi tror att den här utvecklingen är nödvändig. Vi tror på konkurrens. Att konkurrens tar fram det bästa i bolagen och gör att man ser över sina processer och då får mer ut av den samlade kapaciteten, säger Jonas Högset.

13 punkter som gör det lättare för utländska byggare

Följande 13 punkter skulle göra det lättare för utländska byggföretag att etablera sig i Sverige, enligt Sabos rapport.

1. Regeringen bör göra tydligare vad modellen med branschorganisationer och fackförbund, som inte är en del av staten, innebär samt informera om det.

2. Regeringen bör ge bättre information om vad som gäller i Sverige kring lönenivåer, arbetsmiljöregler och personalfrågor. Det kan göras på en webbsida på engelska.

3. Regeringarna i de nordiska länderna bör se till att ha gemensamma byggregler för de olika län­derna.

4. Facket bör ha en mer positiv inställning till utländska företag. Acceptera att de jobbar enligt minimi­lön, vilket i dag inte finns på den svenska byggmarknaden.

5. Myndigheterna bör se till att alla officiella dokument finns på engelska.

6. Myndigheterna bör ta fram en lista på det pappersarbete som krävs för att bygga i Sverige samt vilka dokument som krävs för att bygga i Sverige.

7. Myndigheter och Sabo och de allmännyttiga bostadsföretagenoch bör inte använda svenska förkortningar, som inte är internationellt veder­tagna, i upphandlingsunderlag.

8. Myndigheter och Sabo och de allmännyttiga bostadsföretagen bör acceptera yrkeskunskaper från andra länder inom exempelvis ställnings­byggnad, för kranförare och beträffande våtrumsbehörighet.

9. Myndigheter och Sabo och de allmännyttiga bostadsföretagen bör underlätta användning av verktyg och material som inte är från Sverige.

10. Sabo och de allmännyttiga bostadsföretagen bör i anbudskraven acceptera att platschefen på bygget är engelsktalande.

11. Sabo och de allmännyttiga bostadsföretagen bör se till att anbudshandlingar samt övrig dokumentation och korrespondens är på engelska.

12. Sabo och de allmännyttiga bostadsföretagen bör dela upp entreprenaderna så att även bolag som inte har organisation och kraft att ta en hel totalentreprenad kan delta.

13. Sabo och de allmännyttiga bostadsföretagen bör ta fram en lista på underleverantörer som kan anlitas.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev