måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Forskning

Underentreprenörer kan ge logistiklyft

Publicerad: 14 oktober 2015, 12:44

Marcus Hansson på Prolog har studerat logistik ur underentreprenörernas synvinkel. Foto: Prolog

I logistiksammanhang ligger fokus ofta på bygg­entreprenörernas situation. Samtidigt står installatörer och andra underentreprenörer för merparten av allt arbete på en byggarbetsplats. Men nu finns en ny studie som belyser bygglogistik ur underentreprenörernas perspektiv.

Ämnen i artikeln:

installationerunderentreprenörerinstallatörerbyggforskninglogistiktransporter

Elin Bennewitz

elin@byggindustrin.se


Studien om bygglogistik ur underentreprenörernas perspektiv är en mastersuppsats från Chalmers tekniska högskola skriven av Marcus Hansson och Niklas Hedberg. Marcus Hansson arbetar numera på Prolog, ett företag som hjälper samhällsbyggare att effektivisera sina processer, och han ser flera skäl till att lyfta fram underentreprenörernas situation i logistiksammanhang.

– Ansvaret att koordinera logistikarbetet ligger traditionellt på huvudentreprenören och de flesta logistikstudier är också gjorda ur huvudentreprenörernas perspektiv. Men det är underentreprenörerna som står för merparten av arbetet på en byggarbetsplats. Dessutom ansvarar de för sina egna materialleveranser. Därför är det konstigt att inte fler studerar bygglogistik ur deras perspektiv, säger Marcus Hansson.

Ett antal kritiska punkter

För att undersöka logistik ur underentreprenörernas synvinkel valde Marcus Hansson och Niklas Hedberg att göra en fallstudie av ett ny- och ombyggnadsprojekt av kontor i stadsdelen Gårda i Göteborg. Möjligheten att lagra material i anslutning till byggarbetsplatsen var begränsad vilket ställde krav på logistiken. Genom studien kunde de identifiera ett antal punkter som är kritiska för att få till stånd ett bra logistikarbete som även omfattar underentreprenörerna.

– Det är viktigt att grunda logistikarbetet redan i projekteringsskedet. Det är fördelaktigt att tidigt i projektet etablera en samverkanplattform där aktörerna planerar produktionen samt utvärderar risker och möjligheter tillsammans. Då skapas ett engagemang för logistikarbetet och en förståelse för de andras behov. Att lära känna varandra tidigt underlättar också kommunikationen i byggskedet, säger Marcus Hansson.

I byggskedet finns annat som är kritiskt för ett bra logistikarbete. En slutsats från fallstudien är att det krävs transparens åt båda hållen. Huvudentreprenören behöver i egenskap av logistiksamordnare insyn i underentreprenörernas inköpsrutiner, samtidigt behöver underentreprenörerna information om förändringar i tidplanen.

– Det krävs regelbundna avstämningsmöten så att underentreprenörerna kan koordinera sina beställningar med de aktuella tidplanerna. Annars blir det snabbt akuta logistikproblem, säger Marcus Hansson.

Ansökan till SBUF

Om någon av underentreprenörerna väl drabbas av ett logistikproblem – till exempel att de får material till byggarbetsplatsen långt innan det kan monteras – så är möjligheten att lösa det på ett bra sätt beroende av att det finns en god kommunikation med de andra aktörerna.

– Har man en god kommunikation i grunden så att man kan fokusera på att hitta en lösning och slipper hamna i konflikt, säger Marcus Hansson.

Tillsammans med Viktoria Sundquist, Chalmers, har Marcus Hansson och Prolog nyligen lämnat in en ansökan till SBUF. De hoppas få finansiering till en uppföljning eftersom studien uppmärksammade flera områden som har utvecklingspotential.

– Man har lyft fram byggbranschens behov av väl fungerande logistik under en längre tid. Ändå går utvecklingen långsamt. Kanske skulle branschen utvecklas snabbare om vi fick en bättre förståelse för underentreprenörernas situation, säger han.

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev