lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Forskning

”Vi har ett starkt behov av neutrala fakta”

Publicerad: 26 januari 2012, 10:56

BI, Sveriges Byggindustrier, har initierat en rapportserie om hur branschen fungerar. " Det är ofta forskarna själva som presenterar sitt material eller så är lokal- eller regionchefer eller jag själv som ger en överblick" säger Ola Månsson, vd i BI.

Ämnen i artikeln:

byggforskning

Rapporterna kommer att publiceras vartefter de blir klara. Både i populärform och i vetenskaplig fullängd.

– Vi ska använda rapporterna i sammanhang där vi diskuterar hur branschen ser ut och fungerar på 2010-talet. Det handlar om seminarier, om årets deltagande i Almedalen, under samhällsbyggardagen och alla andra arenor där byggsektorn diskuteras och debatteras. Vi har ett starkt behov av vetenskapligt neutrala fakta och analyser av byggsektorn.

Hur har BI:s medlemsföretag sett på mediabilden av branschen, köper man kritiken i ”Skärpning gubbar” och ”Sega gubbar” rakt av?
– Jag tror inte det. Det finns en stolthet över det man åstadkommer i sina projekt. Men när kritik som den som kom med Sega gubbar återkommer och upprepas, så faller vi lätt in i en försvarsställning. Vi måste bli bättre på att tala om allt det rätta vi gör. Och vi måste basera det på riktiga, färska fakta om byggsektorn.

– Vi måste kunna visa upp allt vi gör för branschens utveckling, vilka frågor vi driver och vilka resultat vi når. Säkerhetsfrågor är ett sådant exempel. Hur möter vi i vårt säkerhetsarbete de faror som trots allt finns i vår vardag? Det är ett ständigt pågående arbete och ständiga förbättringar. Vi måste ha en nollvision och lägger mycket kraft på att nå dit.

Du har ju också en flerårig bakgrund från installationssidan. Ser du skillnader i kritiken som riktades mot entreprenörerna och installatörerna?
– Som installatör tog jag till mig kritiken som riktas mot sektorn som sådan. Men jag tog också till mig kritiken som en tankeställare om hur installatörerna kan förbättra installationsarbetet som en del av byggprocessen.
Installationsledet, konsultledet och entreprenörsledet och byggherrarna, måste nå gemensamma ståndpunkter också av andra skäl. Det handlar om hur människor – rätt eller fel – uppfattar byggsektorn i alla dess delar. Om branschen är attraktiv och lockar talanger i tillräcklig utsträckning, menar Ola Månsson.

– Det är frågor man diskuterar i styrgruppen för hållbart samhällsbyggande.
Där finns förutom sektorns olika delar företrädda även facken och socialdepartementet.

– Vi har så mycket att visa upp som är positivt. Det är frågor vi diskuterar öppet i styrgruppen för hållbart samhällsbyggande där förutom sektorns olika delar finns tillsammans med facken och socialdepartementet. Där talar vi om byggprocessen från start till mål.

Finns det skillnader mellan stora och små företag inom BI när det gäller bilden av branschen?
– Nej. Likheterna är fler mellan stora och små företag än skillnaderna när det gäller bilden av branschen. Men en skillnad är storföretagens möjligheter att satsa på egna interna processer i utvecklingsfrågor. Där tror jag att vi i BI med vårt arbete ger de mindre och medelstora företagen tillgång till nya rön i utvecklingsfrågor och att detta gynnar hela branschen. Den pågående forsknings- och rapportserien är ett bra exempel på detta.

Staffan Åkerlund

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev