tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Industriellt byggande

Leantänkande när träbyggsystem testas i Malmö

Publicerad: 2 september 2011, 08:11

Ett nytt byggsystem i trä testas just nu av Veidekke vid tre flerbostadshus i Västra Hamnen i Malmö. Byggsystemet är utvecklat av Derome Mark & Bostad tillsammans med Tyréns. Till viss del är projektet finansierat av Centrum för byggande och boende med Trä, CBBT.

Ämnen i artikeln:

prefabricering

Byggsystemet, en träplattform för industriellt träbyggande avsett för flervåningshus med trästomme 4-8 våningar högt, är resultatet av ett omfattande utvecklingsarbete som startade 2008. Tidningen Byggindustrin skrev en utförlig artikel om byggsystemet i nr 32, 2008.

Träplattformen har utvecklats med stöd av teknik och IT som processer, vilka samlats i tre plattformar: teknik- IT- och processplattform.

Träplattformen tillverkas på Deromegruppens A-Hus fabrik i Kungsbacka och sätts där samman till byggelement beroende på användningsområde, såsom bärande ytter- och innerväggar med invändiga skalväggar och bjälklag med undertakskassetter.

Den industriella byggprocessen innebär, säger man, förbättrad kvalitet och att tillverkningen blir mera kostnadseffektiv. På byggplatsen monteras modulerna till lägenheterna separerade från stommen och ger på så sätt ett rum i rummet.

Nu uppför Derome Mark & Bostad det första byggprojektet med träplattformen i området Fullriggaren och kvarteret Skonaren i Västra Hamnen i Malmö.

– Byggsystemet är öppet och tillgängligt för alla i branschen. Det kan användas i vilket byggprojekt som helst och ändå ge unika byggnader, men med ett gemensamt teknikinnehåll. Den industriella prefabriceringen innebär att man bygger klimatsmart och energisnålt. Det ska vi utnyttja. Här får vi tillfälle att använda systemet i ett spännande byggprojekt, säger Hans Palmqvist, Derome.

Nya konstruktionsprinciper, kombinerat med träregelväggar och träbjälklag ska, säger han, ge ett miljöeffektivt byggsystem. Det är en tungt vägande del och fler vinster förväntas uppkomma, bland annat kan kostnaderna hållas nere.

I samarbetet har även ingått representanter från A-hus och Veidekke.

– För att få med alla kompetenser har vi arbetat brett enligt Lean Design. En stor del av vitsen med en träplattform är att man kan standardisera komponenter och moduler, som våningshöjd, bjälklagsspännvidder och stommen, sådant som inte är värdeskapande för kunden, säger Emile Hamon, Veidekke.

På så sätt minskar variationen av tekniska lösningar i ett byggprojekt, menar han. Förutsättningen för att lyckas är att man också beaktar vad som gäller för en träbyggnad, främst stabilitet, akustik, vertikala deformationer, brand och fukt.

– Systemet innebär bland annat att vi fått en bättre ljudklass, att fuktproblem och brandrisk minskar och att det medger olika installationslösningar, säger Emile Hamon, Veidekke.

De tre flerbostadshusen som ligger intill varandra har ritats av Henrik Jais-Nielsen & Mats White Arkitekter. Höghuset på nio våningar byggs med betongteknik. Huset innehåller 37 bostadsrätter och tre lokaler. De båda andra husen på fem våningar, vilka byggs med det nya byggsystemet, får 31 hyresrätter. Boytorna varierar mellan 51-125 kvadratmeter.

Husens yttre gestaltning har en skiftande karaktär och färgsättning. Fasadmaterialen utgörs av luftad putsfasad, fibercement, Raynebond (aluminiumkomposit) och träskivor. Tillsammans med färgsättningen i vitt, svart och orange, ges husen ett spännande, varierat uttryck. Omkring 700 kvadratmeter är gröna tak med solfångare. Ett gångstråk skiljer husen, vilka har ett gemensamt garage under mark.

Även byggarbetsplatsen genomsyras av stabila och standardiserade arbetsmetoder enligt Lean Construction och leanfilosofins principer.

– Samtliga medarbetare med underentreprenörer är delaktiga i byggprocessen. Många har också varit med och provmonterat på fabriken. Projektet visualiseras i en dator som alla har tillgång till. Varje vecka hålls gemensamma möten och alla kan ta del av samma arbetsplatsinformation. Arbetsmiljön är också viktig och med väderskydd har vi inte haft en enda regnig dag, säger Mattias Carlberg, platschef på Veidekke.

Stomresningen har också gått väldigt fort, halva tiden mot ett betonghus. Så fort att Husfabriken inte hinner med. Där får man nu arbeta i två skift.

– Vi gör jättemånga erfarenheter och det är en utmaning att ha kontroll på flödet. Detta är avancerat som första projekt, säger Emile Hamon och pekar på de gummipuckar som separerar moduler från den bärande stommen. Nu har vi snart ett färdigt hus och byggsystemet ska noggrant utvärderas för att kontinuerligt förbättras. Erfarenheter och kunskaper om plattformen tar vi med oss i kommande projekt.

Från CBBT, Centrum för Byggande och boende med trä, har parterna fått fyra miljoner kronor i utvecklingsbidrag. Projektets investeringskostnad är 120 miljoner kronor totalt. I slutet av året är hyresrätterna inflyttningsklara, bostadsrätterna är klara sommaren 2012.

I höst kommer SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, att på uppdrag av CBBT anordna ett antal workshops om byggsystemet för arkitekter, intresserade entreprenörer och byggherrar.

Christina Adlers

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev