tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Industriellt byggande

Ruukki satsar på steglös process

Publicerad: 6 mars 2008, 13:44

Finska Ruukki (Rautaruukki) hänger på industrialiseringstrenden på den finska och svenska byggmarknaden. Förra veckan startade den svenska lanseringen av företagets system för flervåningsbyggande. I Finland är man redan igång med den första totalleveransen - konstruktion och utförande av grund, stomme, fasader och tak - till kontorsprojektet Technopolis i Helsingfors.

Ämnen i artikeln:

prefabricering

Finska stålbjässen Ruukki lanserar ett helhetssystem för industriellt byggande av flervåningshus på den finska och svenska marknaden. Systemet bygger på en steglös process från grundläggning fram till slutmontage, där man kan gå direkt från pålning till stommontage utan avbrott för gjutning av betongfundament.
I onsdags förra veckan presenterades "flervåningsprojektet" för fackpress och kunder (läs Skanska, NCC, Peab och JM).
-Man kan se det som vårt bidrag till en mer industrialiserad byggprocess där så mycket som möjligt av produktionen sker på en väderskyddad plats och som bidrar till att korta byggtiderna, reducera personalen på själva byggplatsen, förbättra säkerheten och att minska riskerna, säger direktör Saku Sipola på Ruukki Construction.
Ruukki testar just nu systemet i kontorsprojektet Technopolis i Helsingfors, där Ruukki svarar för konstruktion, leverans och montage åt huvudentreprenören Fira.
Målet är att genomföra tio projekt i Finland under nästa år och tre projekt i Sverige.
Systemet bygger på en trestegslösning för grundläggning, stomme och fasad baserad på 3D-projektering, tillverkning och montage.
Grundläggning: När det gäller grundläggning på lös mark har Ruukka tagit fram ett prefabricerat pålfundament med fyra pålar som finns standardiserade i tre olika modeller beroende på bland annat vilka laster de ska klara. Paketet är försett med topplåt och bultar och är justerbara. Härifrån kan man sedan starta stommontaget.
Vid berggrundläggning borrar man in i berget, monterar en stålpåle som är försedd med plåt och bultar. Här minskar behovet av sprängarbete betydligt.
-Poängen är att vi kan börja bygga uppåt så fort pålverket är klart. Hittills har byggplatsschemat styrts av arbetet med betongfundamentet. Nu spar vi tid och kan gå direkt till stomkonstruktionen och lämna gjutningsarbetet till senare, säger Michael Porko som ansvarar för Ruukkis stomentreprenader i Skandinavien.
Stommen: Här har man vidareutvecklat WQ-samverkansbalken ("hattbalken") och försett den med en ny kantbalkslösning med skyddsräcke som sitter kvar under gjutning, montage av håldäck och till och med under montaget av fasadelementet.
Fasad: Ruukki har sedan flera år kompletta system för fasadelement med en automatiserad produktion där 3D-modeller skickar styrdata till produktionslinjerna. Man använder standardfästen och lösningen för infästning och montage är alltid densamma. Det är plåtkassetter men beklädnaden kan vara puts, glas, keramik, metall eller trä.
-Produktmässigt ligger de tyngsta nyheterna på grundläggningssidan, men huvudpoängen är den steglösa processen från grundläggning till slutmontage. Man slipper hacka upp projekten i olika underentreprenader och får istället en mer industriell produktion genom standardiserade lösningar, säger Michael Porko.
Ruukko har testat systemet i ett virtuellt genomförande i 4D-modellering (3D + tid) och lät bygga ett sju våningars kontor med 6 400 kvadratmeter BTA och en fasadyta på 3 900 kvadratmeter - en med sitt nya system och ett med en mer traditionell process.
-Poängen var att mäta byggtiden. Det traditionella uppförandet tog 15 veckor och med vårt nya system var vi klara på 11 veckor. Det diffar 20 procent i tid, säger Michael Porko.
-I vårt pilotprojekt i Helsingfors, som är på fem våningar och 7 700 kvadratmeter är stommen i dagsläget uppe på femte våningen och vi börjar med fasadmontaget. Så här långt stämmer den virtuella modellen väl så bra med verkligheten, säger Michael Porko.


FAKTA RUUKKI
Namn: Formellt Rautaruukki, men företaget använder marknadsnamnet Ruukki.
Marknader: Har verksamhet i 24 länder.
Omsättning: 33 miljarder kronor.
Anställda: Drygt 14 500
Ruukki Construction: Levererar komponenter och system åt byggbranschen i ett 20-tal länder. Knappt hälften av byggvolymen kommer från de nordiska marknaderna och är även starka i Baltikum, Central- och Östeuropa, Ryssland och Ukraina. Ruukki Construction omsätter 7,5 miljarder kronor och har uppåt 5000 anställda

Per Hindersson

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev