Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Teknik

Framtidens byggen formas

Publicerad: 21 februari 2018, 05:00

Illustration: Mattias de Frumerie

Nu tas ett stort steg mot en framtida uppkopplad byggplats. I ett projekt inom ramen för strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment ska nu Sveriges stora byggföretag koppla upp sina byggplatser för att kunna utveckla det digitala arbetet under pågående byggverksamhet.


Målet med projektet Uppkopplad byggplats 2020 är att öka effektiviteten och minska kostnader och ledtider inom en rad områden med upp till 20 procent.

– Vår förhoppning med detta är att få igång byggbranschen och få företagen att nyttja den teknik som faktiskt redan finns, säger Martin Rudberg, bygglogistikprofessor vid Linköpings universitet, och projektledare för projektet som drivs tillsammans med Luleå tekniska universitet.

Martin Rudberg, projektledare och bygglogistikprofessor vid Linköpings universitet.

NCC, Skanska, Lindbäcks Bygg, Boklok, Cementa och Peab är med i arbetet som finansieras av Vinnova och de deltagande företagen. Från och med i sommar skapas testbäddar på minst fyra byggprojekt kopplade till dessa företag.

– Många av företagen jobbar redan mycket med att utveckla digitala lösningar för byggplatsen, men i det här projektet blir det mer koncentrerat och vi får också möjlighet att dokumentera och forska på det som händer, säger Martin Rudberg.

Forskningen handlar inte i första hand om att ta fram nya innovationer, utan mer om beskrivande och utredande, forskning om hur digitaliseringen kan användas och vilka effekter det får.

– Vi tycker det finns bra teknik redan i dag och vi vill få byggföretagen att använda tekniken och studera effekterna det kan få. Här vill vi kartlägga och dokumentera effekter och eventuella problem som man stöter på, säger Martin Rudberg.

Bland de företag som tillhandahåller de digitala lösningarna i projektet finns bland annat Telia, Atea, HiQ och Hexagon.

Projektet ska hålla på i tre år och de olika byggföretagen ska fokusera på olika områden som till exempel digitala ritningar, mer effektiva försörjningskedjor, automatisering betongarbeten och 4D-planering.

Lindbäcks bygg ska till exempel tillsammans med Boklok fokusera på ”det ritningslösa projektet”.

– Vi har redan arbetat med att digitalisera informationen i fabriken för att få bort pappersritningar. Vi har byggt en ”motorväg” för det och lagt ihop med takten i fabriken, så vi kan visa rätt information i rätt ögonblick ute projektet. Det här vill vi förlänga ut till byggplatsen så vi kan täcka in hela produktionskedjan, säger Helena Lidelöw, konstruktionschef vid Lindbäcks bygg.

Helena Lidebäck, konstruktionschef vid Lindbäcks bygg.

Till sin hjälp kommer man ta planeringsmetoden ”Last planner” och digitalisera den.

– Vi vill att man ska kunna klicka på ett arbetsmoment och direkt få upp vilka instruktioner man ska följa. Man ska också kunna välja en animering eller film som visar ett arbetsmoment, om man av någon anledning har svårt att läsa instruktioner, till exempel talar ett annat språk, säger Helena Lidelöw.

Boklok och Lindbäcks är normalt konkurrenter, men när det gäller detta område vill de samarbeta.

– Det är inte här det avgörs vilka affärer vi får, vi har stor förståelse för vår gemensamma process och det kommer bli enkelt att samverka i detta projekt. Vi vill ta bort slöseriet som finns inom det här området, säger Helena Lidelöw.

Lätt att engagera företagen

Martin Rudberg tycker att det varit förvånansvärt lätt att få företagen att engagera sig i projektet.

– Vi hade två uppstarts­workshops förra året om detta. På den första kom det runt 35 personer, på den andra kom det 70 personer.Och företag tillkommer hela tiden och vill vara med. Vi är inte vana vid detta, normalt brukar vi få jaga företagen att vara med i forskningsprojekt, säger han.

En del i projektet är att Vinnova ställer tydliga jämställdhetskrav, vilket bland annat har resulterat i en majoriteten kvinnor i styrgruppen.

– Det är också en av våra förhoppningar med detta arbete - om vi för in teknik i branschen kanske vi når lite nya grupper av människor som är teknikintresserade, och kanske även får in fler kvinnor i branschen, säger han.

Att förändra byggbranschen är bråttom tror han.

– Branschen ligger efter och är svårföränderlig till sin natur, den tar lång tid att förändra. Säg att ett byggprojekt tar två år i snitt och om man varje gång ska förändra, genomföra och sedan ändra tar det alldeles för lång tid. Att vi nu har alla stora företag med på det här projektet tycker vi är väldigt positivt, det kan helt klart bidra till att skapa en snabbare förändring! säger Martin Rudberg.

De fyra testbäddsprojekten

Peab & Cementa, i Peab:s husbyggnadsprojekt.

Detta projekt blir mer tekniskt inriktat, med en tydligare inriktning mot de byggmaterial som till stora delar används i byggprojekten. Här kommer Peab och Cementa göra gemensam sak och skapa en testbädd kopplat till betong med fokus på tre områden: sensorsystem för betongegenskaper, automatisering av betongarbeten, och i förlängningen även 3D-printing/-robot för betong.

Lindbäcks Bygg & BoKlok, byggplats, preliminärt ett projekt i Luleå.

Här fokuserar man på att skapa det ritningslösa byggprojektet. En viktig del i att få detta att fungera är att alla projektmedlemmar har möjlighet att lätt och snabbt kunna ta del av information som rör projektet och det arbete de skall utföra. Ett mål är att skapa en nätinfrastruktur som möjliggör att det tar maximalt 10 sekunder för en medarbetare att, digitalt, hitta rätt information gällande det arbetsmoment som informationen efterfrågas för. Det som utvecklas inom testbädden kan sedan testas empiriskt på en

NCC, husbyggnadsprojekt i Stockholm.

Testbädden kommer att utvärdera applikationer och system för att åstadkomma en sömnlös försörjningskedja där inbyggnadsprodukter och komponenter kan följas från tillverkning till slutlig placering i byggnaden i realtid.

Skanska, anläggningsprojekt i Skanskas regi.

På anläggningssidan jobbar Skanska idag efter en 7-stegsmodell gällande digitalisering, där man utgår från en 3D CAD-modell och nyttjar den för maskinstyrning. Man känner sig nu redo att jobba med så kallad 4D-planering med stöd i 3D CAD-modellen. Inom testbäddsprojektet, kommer fokus att ligga på hur modeller kan användas i produktionen för att skapa effektiv planering och styrning.

Vision för sju områden om framtidens byggplats om 5-10 år:

1

Område: Logistikautomation

Verktyg: Automatiserad, molnbaserad planering och spårbarhet längs byggplatsens försörjningskedjor.

Ger: Fler ”just in time-leveranser”, effektivare logistik och automatisering, genom bland annat automatisering av lastning, lossning, materialhantering, mm.

2

Område: Optimerad byggplatslogistik

Verktyg: Digitala APD-planer som dynamiskt uppdateras efter byggets olika skeden.

Ger: Ledning, planering och styrning sköts via integrerade system som baseras på gemensam standardiserad data. Allt material, verktyg, maskiner och människor är uppkopplade och sammankopplade i APD-planen.

3

Område: Simulering och träning

Verktyg: Digital träning och simulering, Virtual Reality och Augmentet Reality applikationer.

Ger: Bygget och byggarbetsplatsen kan simuleras och optimeras i en digital miljö innan produktionen påbörjas. Simulatorer på byggplatsen kan användas för att träna nya arbetsmoment.

4

Område: Smarta system och BIG data

Verktyg: Sensornätverk och inbäddade system för datainsamling och analys.

Ger: Nano-sensorer i allt relevant skapar förutsättningar för automatiserad styrning baserad på artificiell intelligens, mm. Tydliga datadrivna affärsmodeller, smarta kontrakt för automatiserade ömsesidiga avtal.

5

Område: Produktionsautomation

Verktyg: Ökad grad av byggsystem, projektoberoende tillverkning, additiv tillverkning, montagerobotar, mm.

Ger: Ökad effektivitet genom en delvis automatiserad och robotiserad produktionsprocess. Affärsmodeller som gynnar långsiktig samverkan med produktutveckling och produktionsutveckling.

6

Område: Adaptiv produktionsstyrning:

Verktyg: Dynamiska, optimerade produktionsplaner.

Ger: Automatisk datainsamling, resursfördelning och what if- scenarier för planering i byggplatsens affärssystem (ERP-system) med automatisk uppföljning av arbetsmoment

7

Område: Digitala produktionshandlingar

Verktyg: Modellbaserade produktionshandlingar med Virtual Reality och Augmented Reality.

Ger: Modellbaserad produktframtagning och byggande med all nödvändig information samlad på en plats.

Mål Uppkopplad byggplats 2020

■ 20 procent minskning av bygg/ledtid,
■ 20 procent ökning av byggplatsproduktivitet,
■ 15 procent minskning av byggkostnader och säkerhetsrisker,
■ 20 procent minskning av klimateffekter.

Martina Strand Nyhlin, frilansjournalist, red@byggindustrin.se

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.