Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Teknik

Hög innovationsbenägenhet - men mycket återstår att göra

Publicerad: 6 mars 2008, 13:37


AV PER HINDERSSON

Innovationsbenägenheten hos byggföretagen är - tvärt emot myten - tämligen god. En färsk enkät visar att 68 procent av landet 50 största byggföretag har bedrivit FoU-verksamhet de senaste åren, 59 procent har gjort minst en innovation (för företaget) och 25 procent har gjort innovationer som de uppfattar vara unika för Sverige.

Värt att beakta är att vid sidan av de stora börsbolagen rör det sig om relativt små företag. Flertalet på 50-listan har 50-250 anställda.

Enkäten (med en svarsfrekvens på 88 procent) presenteras i rapporten "Svenska byggare innoverar", som tagits fram under våren av professor Jan Bröchner, CTH, och finansierats av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF).

-Rapporten visar samtidigt att innovationsklimatet blivit bättre för byggarna. Både privata och offentliga byggherrar borde satsa på att bli bättre upphandlare, och det finns mycket att göra åt utbildningarna och forskningspolitiken, säger Bertil Grandinson, som i dagarna lämnar över vd-skapet i SBUF till Ruben Aronsson.

I rapporten och enkäten har man delat upp FoU och innovationerna i fyra kategorier: material/teknik, IT, rutiner samt relationer. De största företagen uppger att de bedriver FoU inom samtliga fyra kategorier. Drygt hälften av företagen med färre än 1000 anställda satsar framför allt på att utveckla nya rutiner. Ungefär en tredjedel av dessa företag arbetar också med FoU inom material och teknik, IT och relationer.

Under de senaste tio åren hade sju företag sökt patent.

Av de anställda i byggföretagen som sysslar med FoU och innovationer är det endast ett fåtal som har forskarutbildning. I princip är det endast storbolagen som har
anställda med forskarutbildning. I ungefär hälften av företagen är det civilingenjörer eller personal med annan teknisk som är engagerade.

-Många, ungefär en tredjedel, kryssar för att yrkesarbetare aktivt deltar i innovationsarbetet. Här tror jag byggare skiljer sig från andra branscher på ett positivt sätt, säger Jan Bröchner.

-Om man sammanfattar enkäten kan man säga att majoriteten av byggföretagen driver FoU och gör innovationer. En stor del av förnyelseverksamheten gäller annat än vad som i snäv mening är teknik. Ofta är det nyutveckling av rutiner och system. Typiskt för byggarna är också att de forskar och utvecklar i nära samverkan med andra företag, oftast med byggherrar men även med andra aktörer, säger Jan Bröchner.

Rapporten utmynnar i rekommendationer inom fyra områden - forskningspolitiken, utbildningssystemet, upphandling och byggherrarnas roll samt byggföretagens egna insatser.
-För företagen vid sidan av storbolagen är det svårt att få in en fot i forskarvärlden eller i de europeiska paketen. En lösning skulle kunna vara en samlad nationell, institutionaliserad forskningsresurs som fungerar somn stöd åt medelstora och mindre byggföretag, säger Jan Bröchner.

-Sedan tror jag, utan att snegla alltför mycket på andra länder, att det kunde vara på sin plats med en samlad statlig upphandlingspolicy. De offentliga beställarna svara för en mycket stor del av det samlade byggandet i landet och skulle kunna bidra aktivare till branschens utveckling genom at styra upphandlingen mer mot funktionskrav och öka andelen serieentreprenader, där en framtagen metod kan utvecklas vid upprepade tillfällen, säger Jan Bröchner.

Redaktionen

Dela artikeln:


Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.