lördag23 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Teknik

Ny elvägsteknik testas på Gotland

Publicerad: 28 april 2020, 04:20

Vid projektet Smartroad Gotland testas en metod med induktiv teknik med kopparspolar i gummi som fräses ner i asfalten.

Med början våren 2020 anläggs och prövas ännu en elvägsdemonstrator, Sveriges fjärde. Testen av demonstratorerna genomförs inför bygget av ett landsomfattande elvägsnät.

Ämnen i artikeln:

byggarbetebyggbranschenbyggjobbbyggtekniknybyggnation

Demonstratorerna ingår i Trafikverkets förkommersiella upphandling som inleddes 2013. Målet är att skära ner trafikens fossila utsläpp radikalt. Enligt Trafikverket kan bygget av ett framtida elvägsnät bli ett jätteprojekt som omfattar cirka 300 mil.

Tre av demonstratorerna använder konduktiv teknik som bygger på direktkontakt mellan strömkällan och fordonet. I den ena demonstratorn (Elväg E16) överförs elen från en överhängande kraftledning till en pantograf på lastbilen eller bussen. I de andra två (eRoad Arlanda och Evolution Road) sker överföringen från en skena i eller på vägbanan till en rörlig avtagare under fordonet.

Den fjärde elvägsdemonstratorn – Smartroad Gotland – använder induktiv teknik och anläggs på vägen mellan Visby och Visby Airport. Sträckan trafikeras av en tung lastbil och en flygbuss och provas under tre år fram till våren 2022. Tekniken har utvecklats av det israeliska företaget Electreon Wireless med bas i Tel Aviv, men projektet leds av dotterbolaget Electreon AB.

Stefan Tongur, Business Development Manager för Electreon.

Tidigare har experterna sagt att induktiva system blir avsevärt dyrare än konduktiva. Men Electreon hävdar att de kan konkurrera prismässigt.

– Javisst. Vi ska visa att vårt sy-stem är i högsta grad konkurrenskraftigt och till och med kan bli billigare än de konduktiva. Det beror inte på något genombrott i induktionstekniken, utan på vårt elvägsanpassade sätt att utnyttja tekniken, säger Stefan Tongur, business development manager för Electreon.

Han förklarar att Electreons lösning från början är formad utifrån industriellt tänkande och är avsedd att anläggas i stor skala. Till skillnad från tidigare induktiva system som har utgått från statisk laddning sker här laddning av fordonet under färd. Segmenten med kopparspolar i gummi som ska läggas under asfalten är lätta att producera och kräver inget stort ingrepp i vägbanan.

– Den induktiva tekniken har stora fördelar, framför allt att den medger ett avstånd mellan strömkällan och fordonet. Därmed är tekniken inte känslig för snö, is, grus eller småsten på vägbanan. Ett annat plus är att den inte har några rörliga delar, säger Stefan Tongur.

Under fordonet monteras en eller flera – beroende på fordonets storlek och energibehov – mottagare i form av fasta plattor. Stefan Tongur påpekar att vägbanans yta förblir intakt och att man slipper missprydande ledningsstolpar i vägmiljön.

Han tror att en modifierad vägmaskin kan klara installationens alla moment med en hastighet av cirka en kilometer per natt. Maskinen fräser upp en cirka 100 centimeter bred och 10 centimeter djup skåra i asfalten. De 2 centimeter tjocka spolarna rullas ut och därefter lägger maskinen på 8 centimeter asfalt. Lagret är tillräckligt tjockt för att medge renovering av slitlagret utan att segmenten förstörs.

Hans Säll, affärsutvecklingschef i NCC och vd för e-Road Arlanda.

Byggföretaget NCC bidrar på konsultbasis till utbyggnaden av Smartroad Gotland.

– NCC har ett brett engagemang i elvägar sedan 2011, framför allt har vi stor erfarenhet av eRoadArlanda på vägen mellan Arlanda fraktterminal och Rosersbergs logistikområde. På Gotland jobbar vi med vägmätning, vilket innebär att vi kollar struktur och kvalitet på asfalten. Syftet är bland annat att se hur elvägen påverkar vägkroppens bärighet och livslängd under testperioden, säger Hans Säll, affärsutvecklingschef i NCC och vd för
eRoad Arlanda.

Trafikverket talar om ett elvägsnät på 300 mil i Sverige. Hur lång tid kan den utbyggnaden ta?

– Innan bygget påbörjas krävs en hel del förberedelser i form av planläggning, tillstånd, beslut med mera. När allt detta är klart tror jag att det är fullt möjligt att genomföra själva anläggningsarbetet inom 2–3 år. Utbyggnaden bör ta ungefär lika lång tid oavsett vilken teknisk lösning det blir, säger Hans Säll.

Sverige, Tyskland och Frankrike är de tre nationer inom EU som hittills har kommit längst när det gäller elvägar och som har skrivit under avtal för samarbete kring forskning och utveckling. Det system som dessa tre länder enas kring leder troligen till en europeisk elvägsstandard.

Elvägar i Trafikverkets upphandling

Elväg E16

Demonstrator invigd 2016 på E16 utanför Sandviken. Cirka 2 kilometer. Konduktiv teknik. Siemens system med luftburen kraftledning. Passar lastbilar, bussar och andra höga fordon. Nedmontering våren 2020.

e-Road Arlanda

Demonstrator invigd 2018 på väg
893 mellan Arlanda fraktterminal och Rosersbergs logistikområde. Cirka
2 kilometer. Konduktiv teknik. Hämtar
el från en skena nedfräst i vägbanan. Passar höga fordon och personbilar. Pågår till våren 2021.

Väg 73 Västerhaninge–Nynäshamn

Pilot-elväg på väg 75 mellan Västerhaninge och Nynäshamn. Cirka 30 kilometer. Teknikval sker i slutet av 2020. Invigning 2023.

Smartroad Gotland

Demonstrator på vägen mellan Visby och Visby Airport. Första delsträckan, 50 meter, aktiveras i mars 2020. Resten (totalt 1,6 kilometer) senare under 2020. Induktiv teknik. Hämtar el från kopparspolar inbäddade i gummimatta nedfräst under asfalten. Trafikeras av lastbil med trailer och flygbuss. Pågår till 2022.

Evolution Road

Demonstrator i Lunds innerstad. Invigs i maj 2020. Cirka 1 kilometer. Konduktiv teknik. Hämtar el från en aluminiumskena delvis lagd på vägbanan, delvis nedfräst i asfalten. Trafikeras av stadsbuss. Passar höga fordon och personbilar. Pågår till 2023.

E20 Hallsberg–Örebro

Pilot-elväg på E20 mellan Hallsberg och Örebro. Cirka 25 kilometer. Teknikval sker i slutet av 2020. Invigning 2023.

Lars Edling, frilansjournalist, red@byggindustrin.se

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev