lördag23 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Teknik

Tunnel för Norra Länken byggs med ny teknik

Publicerad: 6 mars 2008, 13:44

En jordtunnel byggs för Norra Länken men utan att markytan och vegetationen påverkas under byggperioden. Det är möjligt tack vare ny teknik med rörtryckning i kombination med jetpelarförstärkta väggar och botten.


När Norra Länken projekterades var det meningen att tunneln under Bellevueparken skulle byggas som en cut and cover tunnel, vilket innebär att marken schaktas bort, en betongtunnel byggs varefter området fylls igen med ursprungsmassorna. Men miljövännerna protesterade.

Vägverket har därför valt en annan teknik som visserligen gör tunneln 900 miljoner dyrare men är mer miljövänlig. I stället för att schakta ovanifrån byggs en jordtunnel inne i marken utan att markytan rörs och med taket bara ett par meter under markytan. Den 155 meter långa sträckningen är tekniskt sett mycket besvärlig och kräver nytänkande. Vid upphandlingen fick Vägverket in tre väl genomarbetade förslag till lösning varav Bilfinger Bergers bedömdes vara det bästa.

Vid upphandlingen fanns krav på förprojektering och metodprovning i full skala.

Alla prover visar att den valda tekniken kommer att fungera. Just nu har en provning av rörtryckningen slutförts. Metoden som går ut på att tio parallella betongrör trycks horisontellt in i marken mellan 150 och 170 meter fram till Bellevueberget från ett temporärt schakt utanför Bellevueparken. Samtidigt med rörtryckningen, vilket sker hydrauliskt, schaktas jorden bort ur rören med en cylinderformad specialbyggd grävmaskin och jorden runt rören förstärks. Därefter fylls rören med armerad betong och bildar den blivande tunnelns tak.
Det har aldrig tidigare i Sverige tryckts så stora rör. Varje rörelement är tre meter långt och får en innerdiameter på 2,1 meter.

När rörtryckningen är klar byggs tre något större, 4,5 meter höga och äggformade pilottunnlar med taken i samma nivå som betongrören, en på var sida om rören och en i mitten. Pilottunnlarna utförs genom jordjordinjektering och förstärkning med spilingbult, gitterbågar och sprutbetong. Från pilottunnlarna installeras väggar och golv av jetpelare. Därmed har man fått ett vattentätt tråg som gör det möjligt att sänka grundvattnet i korta etapper under arbetet med de permanenta tunnelrören.

Egentligen tjyvstartade projekt Norra Länken för 11 år sedan. Men en ny lagstiftning trädde i kraft 1995 som innebar ett utökat skydd mot intrång i Nationalstadsparken. Vissa arbeten har dock kunnat utföras till exempel arbetstunnlar, ledningsomläggningar och rivningar. Även trafiksituationen för Norrtull har studerats och åtgärder vidtagits.

Stora delar av leden är nu ute på upphandling och entreprenörer utses under hösten. Det handlar om ett 40-tal entreprenader varav tio är i storleksordningen 100 till 800 miljoner kronor.

Norra Länken blir fyra kilometer lång och går mellan Norrtull och Värtan och med anslutning till Roslagsvägen vid Universitetet. Men sträcken är egentligen längre än så eftersom Norra Länken är en del av ett större trafiksystem som omfattar Södra Länken och Essingeleden och totalt handlar det om15 kilometer väg, varav 11,3 kilometer i tunnlar.

Margareta Redlund Laninge

Dela artikeln:

Få nyhetsbrevet som ger dig bäst koll på byggbranschen

Välj nyhetsbrev